Minister Finansów zmienia stanowisko dotyczące opodatkowania służebności przesyłu

Idą zmiany w zakresie opodatkowania służebności przesyłu.

Już dziś odczują je właściciele gospodarstw rolnych, których grunty zostaną obciążone służebnością. Pozostali właściciele będą musieli zaczekać na uchwalenie ustawy, nad którą obecnie pracują posłowie.

Dlaczego właściciele gospodarstw rolnych nie muszą czekać na zwolnienie ogólne?

Dzięki przepisowi art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje zwolnienie dla służebności gruntowych. Dotychczas ten przepis był interpretowany na niekorzyść właścicieli nieruchomości przez organy skarbowe, co miało swoje źródło przede wszystkim z interpretacji ogólnej Ministra Finansów wydanej 10 lipca 2013 r.

Minister Finansów, opierając się na literalnej treści przepisów oraz stanowisku Ministra Sprawiedliwości, odmawiał zrównania w skutkach prawnych ustanowienia służebności gruntowej (także na potrzeby urządzeń przesyłowych przed 3 sierpnia 2008 r.) i służebności przesyłu. Skutek był oczywisty – wynagrodzenie należało opodatkować według skali podatkowej, jako przychód z innych źródeł.

21 maja 2014 r. Minister Finansów zmienił swoje stanowisko, czemu dał wyraz wydając nową interpretację ogólną nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, mocą której uznał, że wynagrodzenie wypłacone właścicielom gospodarstw rolnych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu jest wolne od podatku dochodowego.

Skąd ta zmiana? Minister jako powód podaje wyłącznie niekorzystną dla niego linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Nie wiem, czy to rzeczywiście wyłączna przyczyna – bez wątpienia zwolnienie wynagrodzenia z opodatkowania pozytywnie wpłynie na negocjacje wysokości wynagrodzenia z właścicielami nieruchomości, które mają zostać zajęte pod budowę nowych urządzeń przesyłowych albo przebudowę istniejących.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

 1. Marek pisze:

  Panie Piotrze proszę o zasugerowanie jakie skutki prawne może spowodować nie wyrażenie zgody na wiosek uczestnika gminy – zobowiązanie uczestnika do wyrażenie zgody w terminie 14 dni pisemnej zgody na wejście uczestnika na teren nieruchomości wnioskodawców w celu usunięcia infrastruktury wodociągowej. Nadmienię, że sprawa jest na etapie ustosunkowani się do opinii biegłego. Przypuszcza, że gmina chce doprowadzić do zawieszenia postępowania o ustanowienie służebności przesyłu.

 2. Mirek pisze:

  Jezlei chce Gmina usunąc urządzenia to brak jest przesłanki do ustanowienia służebności przesyłu (woli posiadania i wykorzystywania urządzeń. Wtedy roszczenie o bezumowne korzystanie ewentualnie odszkodowanie. Następnie, czy posiadają pozwolenie budowlane na usuniecie urządzeń przesyłowych. Przed wydłużaniem całego procesu o ustanowienie a może „nieprocesu” niech Pan zawezwie Gmine do próby ugodowej o zapłatte wyangrodzenia za bezumnwe korzystanie – przerwie to beg przedawnienia bo ądy róznie orzekaja w tej materii. Te wskazowki są bardzo skrótowe bo nie znam calego stanu faktycznego . pozdrawiam

 3. Ernest pisze:

  Zamierzam wystąpić z pismem o wezwanie do wskazania podstawy prawnej z korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych, jednakże mam wątpliwości co do tego jak dokładnie należy opisać urządzenia znajdujące się i przechodzące przez nieruchomości, mam tu na myśli słupy średniego napięcia (15kV), słupy wysokiego napięcia (110kv), linie średniego i wysokiego napięcia, stację transformatorową oraz podziemny kabel. Czy wystarczy samo określenie jw., czy jakoś dokładniej należy sprecyzować te urządzenia ?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Erneście,
   przedsiębiorcy wypracowali stosunkowo jednolite standardy odnośnie treści wezwania i załączników do niego. Najlepiej będzie jeżeli przedstawi Pan mapę (np. wyrys z mapy zasadniczej), który będzie przedstawiał przebieg linii i granice nieruchomości. Linie wystarczy wskazać rodzajowo tzn. linie średniego napięcia 15kV i linie wysokiego napięcia 100kV, podając liczbę słupów, na których są oparte.

 4. Paweł pisze:

  Z tego co mi wiadomo zwolnienie rolników występuje do kwoty 150 tys.zł powyżej tej kwoty już nie.
  Druga sprawa jaka mnie interesuje to bardzo proszę o informację czy od służebności przesyłu płaci się podatek vat czy też nie?

  • Katarzyna pisze:

   Czu mógłby Pan napisać z jakich przepisów wynika, ze zwolnienie z opodatkowania służebności gruntowej dotyczy tylko kwot niższych niż 150 tys.?

 5. Robert pisze:

  W interpretacji przezentowanej przez Pana jest pewien wyjątek.

  Nie tylko posiadzace gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego moga już odczuć zmianę i nie czekać na zwolnienie ogólne.

  To fak, o którym może Pan i czytelnicy Pana bloog nie wiedzieć.

  Jeśli ma Pan świadomość, o czym piszę to zapraszam do wymiany doświadczeń a jak nie to Pana strata Panie Piotrze.

  • Tomasz pisze:

   Co to jest za sformułowanie, „Pana strata…” sformułowanie godne 12 latka i z góry nie warte polemiki.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Robercie,
   nie mam świadomości, ale będę wdzięczny, jeżeli podzieli się Pan swoją wiedzą. Dyskusja w blogu służy wymianie doświadczeń i opinii – jeżeli chce Pan coś doprecyzować w stosunku do wpisu, bardzo proszę. Nie rozumiem na czym ma polegać zaproszenie do wymiany z Panem doświadczeń – cały mój blog to jedno wielkie zaproszenie do takiej wymiany.

  • Józef pisze:

   Obserwacja zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od wynagrodzenia z tyt. służebności jest słuszna bo umożliwia ewentualną reakcję na te zmiany.
   Moim zdaniem, dla właścicieli nieruchomości jest ważniejszym problem ochrony przed niekorzystnymi dla nich zmianami, uszczuplających ich dochody. Przecież w Polsce mamy różne interpretacje przepisów podatkowych przez US czasami sprzeczne z orzeczeniami sądów. Również bieżące potrzeby budżetu powodują niejednokrotnie, wprost przeciwne do dotychczasowych, interpretacje MF prowadzące do naliczania wstecz zaległości podatkowych, odsetek . Stąd priorytetem dla właścicieli nieruchomości jest uprzednie określenie w umowach, lub przez sąd, mechanizmów odpowiednich korekt wynagrodzenia z tyt. służebności, uwzględniających zapisy postanowienia SN IV CSK 317/12 o ,, pokryciu wszystkich niedogodności, jakie w przyszłości dotkną właściciela obciążonej nieruchomości w związku z ustanowieniem służebności”.
   O koniecznej potrzebie uwzględnienia w umowie z pp takiego mechanizmu świadczy częsta zmienność stanowiska MF. Poza tym taki mechanizm powinien uwzględniać ,, okolicznościowe,” – mogące wystąpić sporadycznie ,,niedogodności”, które dziś trudno przewidzieć.
   Realne możliwości odpowiednich korekt wynagrodzenia, w trakcie trwania umowy służebności, daje jedynie umowa o sukcesywnej( rocznej) wypłacie wynagrodzenia z możliwościami jego korekty.
   Jednorazowe wypłaty za ,, wieczysty okres” to skumulowane i opodatkowane wg wyższej skali podatkowej podatki i problemy właścicieli z bieżącym, i przez b. długi czas, śledzeniem ewentualnych niekorzystnych zmian czynników mających wpływ na wynagrodzenie.
   Stąd jako właściciele starajmy się przeciwdziałać rzeczoznawcom, którzy czasami są narzędziem lobby pp, i sporządzają nieobiektywne operaty uwzględniające przede wszystkim interesy pp .

 6. Katarzyna pisze:

  A nie mógłby Pan po prostu napisać o co chodzi i jaka to zmiana dotyczy nie-rolników…?

 7. Darek pisze:

  Bardzo proszę o informację co w przypadku ustanowionej służebności w 2011 r i odprowadzonym podatkiem osoby , która nie posiada gospodarstwa rolnego?. Z góry dziękuję. W oczekiwaniu na odpowiedź pozostaję z poważaniem- Darek.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Darku,
   obecnie zwolnienie nie dotyczy gruntów innych niż gospodarstwa rolne, z kolei ewentualna zmiana ustawy podatkowej obejmie wynagrodzenia od stycznia 2014 r., zatem nie ma to znaczenia dla Pańskiej sytuacji.

 8. ALICJA pisze:

  Panie mecenasie, czy muszę zapłacić podatek od dochodu jako osoba posiadająca gospodarstwo rolne, jeżeli otrzymałam wynagrodzenie za służebność przesyłu w 2013 roku?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Alicjo,
   w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów nie musi Pani płacić podatku.

 9. ALICJA pisze:

  Dziękuję serdecznie panie mecenasie za odpowiedź, właśnie z niecierpliwością oczekuję stanowiska urzędu skarbowego, gdyż niestety podatek musiałam zapłacić, ale dzięki informacjom na Pana blogu, zrobiłam korektę PIT-u i… czekam.
  Podoba mi się stanowisko obecnego Min. Fin. tym bardziej, że zadziałało to na moją korzyść 🙂 ale sądzę, że w ślad za tą interpretacją minister dokona klarownych zmian w ustawie o podatku dochodowym.
  Serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia i dalszej popularności, bo jest nam Pan bardzo potrzebny.

 10. ALICJA pisze:

  Panie mecenasie.
  Spieszę z informacją, że otrzymałam z Urzędu Skarbowego zwrot podatku od otrzymanego w 2013 roku wynagrodzenia za służebność przesyłu.
  Musiałam im doręczyć tylko wyciąg z KW, kserokopię nakazu płatniczego i złożyć stosowny wniosek. Cieszę się niezmiernie i doceniam bardzo Pana wiedzę, z którą dzieli się Pan bezinteresownie na prowadzonym blogu.
  Serdecznie pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *