Oferta szkoleniowa

Prowadzimy szkolenia warsztatowe w zakresie szeroko rozumianej problematyki prawnej urządzeń przesyłowych dla: pracowników przedsiębiorców przesyłowych, sędziów, rzeczoznawców majątkowych oraz urzędników administracji publicznej.

Szkolenia odbywają się w formule otwartej albo w postaci szkoleń wewnętrznych dla pracowników konkretnego przedsiębiorcy, co umożliwia podnoszenie poziomu kompetencji i budowanie świadomości prawnej całych działów odpowiedzialnych za eksploatację sieci oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości.

Pracowników przedsiębiorców przesyłowych wszystkich branż energetyki, przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych szkolimy w zakresie:

 • zasad ustanawiania służebności przesyłu umownie i przymusowo,
 • sposobu prowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości,
 • zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • sposobu wykorzystania zasiedzenia służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej w procesie obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez właścicieli nieruchomości,
 • obrony przed roszczeniami o nakazanie usunięcia urządzeń z nieruchomości,
 • zasad uzyskiwania niezwłocznego dostępu do nieruchomości, w tym na wypadek awarii urządzeń,
 • trwałego oraz czasowego ograniczenia prawa własności na potrzeby budowy, remontów oraz konserwacji urządzeń przesyłowych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sędziów sądów powszechnych szkolimy w zakresie:

 • zasad przymusowego ustanawiania służebności przesyłu,
 • wytycznych Sądu Najwyższego w zakresie proceduralnych aspektów ustanawiania tego prawa,
 • zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • możliwości nabycia służebności przesyłu albo podobnej służebności gruntowej przez zasiedzenie.

Rzeczoznawców majątkowych szkolimy w zakresie:

 • zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych,
 • zapisów standardu zawodowego PFSRM „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”,
 • zasad umownego i przymusowego ustanawiania służebności przesyłu, w tym zasad określania szerokości pasów służebności przesyłu,
 • roli rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego oraz specyficznych zasad oceny mocy dowodowej przygotowywanych przez nich opinii.

Pracowników administracji publicznej szkolimy w zakresie:

 • trwałego oraz czasowego ograniczenia prawa własności na potrzeby budowy, remontów oraz konserwacji urządzeń przesyłowych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rokowań, postępowanie wyjaśniające, przesłanki wydawanych rozstrzygnięć i       sposób i formułowania, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych),
 • zasad uzyskiwania niezwłocznego dostępu do nieruchomości, w tym na wypadek awarii urządzeń,
 • egzekucji decyzji wywłaszczeniowych, dotyczących urządzeń przesyłowych.

Posługujemy się opracowanymi przez nas autorskimi programami szkoleń, które możemy dostosować do indywidualnych preferencji Klientów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie organizacji szkolenia.