Sądy Apelacyjne

SA BIAŁYSTOK – I ACa 62-13

SA BIAŁYSTOK – I ACa 234-13

SA BIAŁYSTOK – I ACa 252-12

SA BIAŁYSTOK – I ACa 301-13

SA BIAŁYSTOK – I ACa 309-13

SA BIAŁYSTOK – I ACa 486-12

SA BIAŁYSTOK – I ACa 558-13

SA BIAŁYSTOK – I ACa 572-13 – LINIA 15KV

SA BIAŁYSTOK – I ACa 620-13

SA BIAŁYSTOK – I ACa 623-12

SA BIAŁYSTOK – I ACa 918-12 – STAWKI DZIERŻAWNE PRZY BEZUMOWNYM KORZYSTANIU, BEZ WALORYZACJI

SA BIAŁYSTOK – I ACa 627-13

SA GDAŃSK – I ACa 14-13

SA GDAŃSK – I ACa 452-12

SA GDAŃSK – I ACa 579-12

SA GDAŃSK – V ACa 1030-12

SA KATOWICE – I ACa 434-13

SA KATOWICE – I ACa 527-12

SA KATOWICE – I ACa 652-12

SA KATOWICE – V ACa 13-13

SA KATOWICE – V ACa 560-11

SA KATOWICE – V ACa 578-12

SA KATOWICE – V ACa 844-12

SA KRAKÓW – I ACa 802-12

SA KRAKÓW – I ACa 997-12

SA KRAKÓW – I ACa 1248-12

SA LUBLIN – I ACa 68-13

SA LUBLIN – I ACa 146-13

SA LUBLIN – I ACa 497-12

SA LUBLIN – I ACa 783-12

SA LUBLIN I ACa 364-13

SA LUBLIN – I ACa 511-13

SA ŁODŹ – I ACa 257-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 85-13 – SPOSÓB WYKAZANIA PRZENIESIENIA POSIADANIA SŁUŻEBNOŚCI

SA ŁÓDŹ – I ACa 295-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 405-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 425-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 482-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 520-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 528-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 606-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 759-13

SA ŁÓDŹ – I ACA 798-13 – ODRZUCENIE Z UWAGI NA DECYZJĘ

SA ŁÓDŹ – I ACa 832-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 875-13

SA ŁÓDŹ – I ACa 899-12

SA ŁÓDŹ – I ACa 904-13 – 3-LETNI TERMIN PRZEDAWNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY

SA ŁÓDŹ – I ACa 1068-12

SA ŁÓDŹ – I ACa 1162-12

SA ŁÓDŹ – I ACa 1356-12

SA ŁÓDŹ – I ACa 1446-12

SA POZNAŃ – I ACa 239-10

SA POZNAŃ – I ACa 563-13

SA POZNAŃ – I ACa 796-12 – WSPÓŁKORZYSTANIE DLA LINII 110 kV

SA POZNAŃ – I ACa 908-12 – WYMAGALOŚĆ ROSZCZENIA O ZAPŁATĘ

SA POZNAŃ – I ACa 1050-12

SA SZCZECIN – I ACa 2-13

SA SZCZECIN – I ACa 61-13

SA SZCZECIN – I ACa 134-13

SA SZCZECIN – I ACa 191-13

SA SZCZECIN – I ACa 726-12

SA SZCZECIN – I ACa 821-12

SA SZCZECIN – I ACa 233-13

SA WARSZAWA – I ACa 26-13

SA WARSZAWA – I ACa 215-12

SA WARSZAWA – I ACa 471-12

SA WARSZAWA – I ACa 775-12

SA WARSZAWA – I ACa 1367-11

SA WROCŁAW – I ACa 500-13

SA WROCŁAW – I ACa 1102-12

SA WROCŁAW – I ACa 1398-12

SA WROCŁAW – I ACz 258-12

SA WROCŁAW – I ACa 1044-13