Przerwanie biegu zasiedzenia służebności przesyłu skierowane do Składu Siedmiu Sędziów

Niedawno znalazłem informację o skierowaniu przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia przez Skład Siedmiu Sędziów zagadnienia prawnego:

​Czy wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu?

Sprawie nadano sygnaturę III CZP 45/14, a zasadnicze wydarzenia w niej możesz śledzić tutaj.

Prawdę mówiąc nieco zdziwiłem się poddaniem pod rozstrzygnięcie składu powiększonego akurat tego problemu prawnego, jakkolwiek rzeczywiście Sąd Najwyższy wydawał na przestrzeni ostatnich kilku lat sprzeczne orzeczenia.

W postanowieniu wydanym w sprawie V CSK 239/09 Sąd Najwyższy stwierdził, iż wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia. Sąd podkreślił nieracjonalność wytaczania powództwa o usunięcie urządzeń, które z reguły zostanie oddalone z uwagi na ochronę odbiorców energii. Co jest ważne – sprawa dotyczyła zasiedzenia słuzebnosci gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych, a powództwo o zapłatę wynagrodzenia wytoczono przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu.

W późniejszej, ważnej uchwale w sprawie III CZP 124/10 Sąd Najwyższy również podkreślił, iż nie można wymagać od właściciela wytaczania powództw negatoryjnych, a wystarczające jest wyrażenie woli zmiany charakteru posiadania, poprzez złożenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu. W tej uchwale jednak Sąd Najwyższy nie wskazał na powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie jako podstawę przerwania biegu zasiedzenia służebności.

20130804_132611_0

W kolejnym postanowieniu, wydanym w sprawie IV CSK 88/13 Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, iż wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie nie przerywa biegu zasiedzenia. Tak samo orzekł w niedawno zakończonej sprawie V CSK 167/13.

Dlaczego tak rozstrzygnął? Dla przerwania biegu zasiedzenia służebności właściciel musi podjąć czynność przed sądem, której celem będzie pozbawienie przedsiębiorcy posiadania, albo zmiana jego charakteru prawnego. Innymi słowy należy żądać usunięcia urządzeń albo ustanowienia służebności przesyłu, która tworzy nowy stan prawny na nieruchomości. Spór o wynagrodzenie za korzystanie nie należy do takich czynności.

Czy postanowienia w sprawach V CSK 239/09 i IV CSK 88/13 są sprzeczne. Tylko pozornie – różnica tkwi w dacie wytoczenia powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Trafnie opisał to Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie IV CSK 30/13.

Pozew (wniosek w postępowaniu pojednawczym) o zapłatę wynagrodzenia może przerwać bieg zasiedzenia służebności gruntowej, jeżeli został złożony przed 3 sierpnia 2008 r. Wówczas właściciele nieruchomości nie mogli jeszcze skorzystać z przymusowego trybu ustanowienia służebności przesyłu.

Po wprowadzeniu przepisów o służebności przesyłu właściciele nieruchomości mogli już składać wnioski zmierzające do ukształtowania stosunków na ich nieruchomości zgodnie z ich wolą, zatem powództwa o zapłatę wynagrodzenia utraciły swój skutek w postaci przerwania biegu zasiedzenia.

Tak w mojej ocenie powinno zostać rozstrzygnięte to zagadnienie prawne. Myślę, że uchwała może zostać podjęta jeszcze w tym roku.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

 1. Ania pisze:

  dzień dobry, przepraszam, że sie tak dobijam z moim pytaniem ale zagadnienie jest chyba intersujące i pasuje do temtu poruszonego w tym wpisie. W sprawie III czp 69/13 SN stwierdził, że bieg zasiedzenia nieruchomości przerywa wszczęcie egzekucji sadowej ze świadczeń pieniężnych.
  Czy wszczęcie takiej egzekucji przerywa również bieg zasiedzenia służebności przesyłu?

 2. Piotr Zamroch pisze:

  Pani Aniu,
  w mojej ocenie nie przerywa z dwóch względów. Po pierwsze zmiana właściciela nieruchomości nie ma znaczenia dla biegu zasiedzenia służebności, po wtóre zajęcie i sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji nie powoduje wygaśnięcia służebności przesyłu, tym bardziej nie ma wpływu na bieg terminu zasiedzenia, który uzależniony jest od faktycznego istnienia stanu posiadania. Przedsiębiorca przesyłowy wykonuje swoje uprawnienia w stosunku do nieruchomości, obrót nią nie wpływa co do zasady na jego sytuację prawną.
  Przy zasiedzeniu własności nieruchomości jest inaczej, gdyż egzekucja zmierza do pozbawienia posiadania nieruchomości osoby, przeciwko której jest ona prowadzona.

 3. ewelinapuull pisze:

  Witam,
  Panie Piotrze jestem pierwszy raz na Pana blogu i mam pytanie odnośnie służebności przesyłu. Złożyłam wniosek w sądzie o ustanowienie służebności przesyłu z uwagi na to, że na mojej działce przebiegają linie elektroenergetyczne. W trakcie postępowania okazało się że właścicielem urządzeń przesyłowych jest inny podmiot, niż ten który wskazałam w piśmie o ustanowienie służebności przesyłu. Proszę o pomoc, co mogę w takiej sytuacji zrobić? czy da się coś jeszcze z tym zrobić? Co prawda mleko się już rozlało ale czy mogę zmienić w trakcie postępowania stronę przeciwną? Za wszelkie wskazówki z góry bardzo dziękuje.

 4. Agnieszka pisze:

  Panie Piotrze
  wniosek o skierowaniu do składu 7 sędziów nosi datę 30 kwietnia, a jest to również data powołania nowego pierwszego prezesa SN. Wygląda na to, że jest to jedno z pierwszych działań podjętych przez nową panią prezes SN.

 5. Bartosz pisze:

  Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, że powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości mogło służyć właścicielom nieruchomości przed 3 sierpnia 2008 r. jako jedyny – obok powództwa negatoryjnego – środek ochrony przed biegiem zasiedzenia służebności. Właściciel nieruchomości mógł i powinien był w tym czasie złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie usunięcia urządzeń obciążających jego nieruchomość, co „narażało” go na jeszcze mniejsze koszty niż wniosek o ustanowienie służebności przesyłu, jeśli mieć na względzie wysokość wynagrodzenia biegłych w tego typu sprawach. Zatem jedyny argument, który przemawia za uznaniem powództwa o zapłatę wynagrodzenia za środek wywierający skutek z art. 121 kc, jest co najmniej dyskusyjny. Wbrew twierdzeniom Sądu Najwyższego sama obawa przed oddaleniem powództwa negatoryjnego nie pozbawiała w spornym okresie właściciela możliwości skutecznej obrony w opisany wyżej sposób. Prawidłowe i logiczne są argumenty, że powództwo o zapłatę wynagrodzenia nie zmierza do pozbawienia posiadania uprawnionego ze służebności, ani tym bardziej nie reguluje w sposób definitywny sposobu korzystania z nieruchomości. Z przedstawionych wcześniej względów ochrona właściciela nieruchomości nie może być wystarczającym powodem dla odmiennej oceny tych argumentów w okresie do 3 sierpnia 2008 r. i po tym dniu. Nie można oprzeć się wrażeniu, że jest to prawnicza ekwilibrystyka Sądu Najwyższego, jakże częsta w komentowanych przez Pana sprawach. Nie przekonuje również argument jakoby właściciele nieruchomości nie mieli odpowiedniej wiedzy, skoro bez zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika jest pewne, że przed 3 sierpnia 2008 r. nie podejmowali oni najczęściej jakichkolwiek działań. Warto też zauważyć, że również Pan wielokrotnie na tym blogu zalecał właścicielom nieruchomości składnie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie usunięcia urządzeń z nieruchomości, tłumacząc jego „na pierwszy rzut oka” pozorną niecelowość. Obecnie wydaje się, że właściwą formą w tym zakresie będzie zawezwanie właściciela urządzeń do zawarcia ugody w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu, co może również mieć ten walor, że dodatkowo obok przerwania biegu zasiedzenia wyczerpie przesłankę odmowy zawarcia umowy warunkującą złożenie wniosku o ustanowienie.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Bartoszu,
   ma Pan rację. Zasugerowałem się tym, co napisał SN – rzeczywiście nie można zaprzeczyć, że wniosek w postępowaniu pojednawczym o usunięcie urządzeń można było złożyć i przed 3 sierpnia 2008 r. Prawdę jednak mówiąc wolałbym, żeby SN orzekł tak jak napisałem z pobudek czysto ludzkich – wiele osób bazując na orzeczeniu V CSK 239/09 wytaczało powództwa i wnioski w postępowaniu pojednawczym tylko o wynagrodzenie. Nie wszyscy są świadomi zawiłości związanych z celem czynności, o której mowa w przepisach K.c., część ludzi też po prostu nie chciała usuwać urządzeń, a tylko otrzymać rekompensatę finansową. Od strony czysto prawnej jednak trudno z Pańską argumentacją polemizować.

 6. Łukasz pisze:

  Nie bardzo wiedziałem gdzie spytać. Jeśli w innym miejscu proszę napisać.

  Czy można ustanowić służebność przesyłu albo ograniczyć korzystanie z art. 124 ugn na udziałach w nieruchomości (przy współwłasności) ?
  „Energetyka” chce ograniczenia korzystania z dwóch działek. Na jednej działce chcą przebudować istniejące złącze kablowe (niestety nie wiem jeszcze na czym ta przebudowa ma polegać), a na drugiej chcą puścić nowe kable kilka metrów dalej od starych (wszystko na jednej działce). W obu przypadkach nie ma uregulowanej służebności. Problem polega na tym, że przy obu nieruchomościach część współwłaścicieli dawno nie żyje, a ich spadkobiercy wyjechali za granicę i nie wiadomo gdzie mieszkają. Pozostali współwłaściciele być może byliby skorzy do ustanowienia służebności, ale „Energetyka” złożyła wniosek z art. 124 na całe działki wychodząc z założenia, że skoro część współwłaścicieli nie żyje to mamy do czynienia z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości.

  Druga sprawa, że jeszcze nie wiem czy tam jest plan. Przypuszczam, że jest i nie będzie w nim nic o puszczaniu kabli energetycznych przez kilka metrów dwóch działek.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Łukaszu,
   rzeczywiście w odniesieniu do części udziałów jest nieuregulowany stan prawny w rozumieniu UGN. Decyzja ograniczająca własność, podobnie jak służebność przesyłu, musi odnosić się do całej nieruchomości, a nie udziału we własności.

   • Łukasz pisze:

    „Piotr Zamroch Maj 21, 2014 o 20:05

    Panie Łukaszu,
    rzeczywiście w odniesieniu do części udziałów jest nieuregulowany stan prawny w rozumieniu UGN. Decyzja ograniczająca własność, podobnie jak służebność przesyłu, musi odnosić się do całej nieruchomości, a nie udziału we własności.”

    Czyli w zasadzie Energetyka ma związane ręce, bo nie można wywłaszczyć gdy właściciel się zgadza, a tu przecież część mogłaby się zgodzić, tyle że w zasadzie mogą się zgodzić tylko odnośnie własnych udziałów, ale nie można ograniczyć na udziałach czyli koło się zamyka.

    A czy fakt, że nie można ograniczyć tylko udziałów wynika z orzecznictwa ?
    Gdy przeszukiwałem internet w tym temacie znalazłem jedynie jedno ogłoszenie dotyczące wywłaszczenia udziałów, ale to było wywłaszczenia (chociaż pewnie tu jest podobnie jak z ograniczenie) i przecież Starostwo, które je zrobiło też może się mylić
    A

 7. Mirek pisze:

  Witam, mam pytanie na temat praktyki przedsiębiorstw przesyłowych w zakresie przesyłania PIT-ów za wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Na moje nieruchomości jeden operator przesłał PIT za cykliczne wynagrodzenie od drugiego natomiast jeszcze nic nie dostałem..

 8. Robert pisze:

  Piszesz Pan.
  Tak w mojej ocenie powinno zostać rozstrzygnięte to zagadnienie prawne. Myślę, że uchwała może zostać podjęta jeszcze w tym roku.
  Pozew (wniosek w postępowaniu pojednawczym) o zapłatę wynagrodzenia może przerwać bieg zasiedzenia służebności gruntowej, jeżeli został złożony przed 3 sierpnia 2008 r. Wówczas właściciele nieruchomości nie mogli jeszcze skorzystać z przymusowego trybu ustanowienia służebności przesyłu.
  Po wprowadzeniu przepisów o służebności przesyłu właściciele nieruchomości mogli już składać wnioski zmierzające do ukształtowania stosunków na ich nieruchomości zgodnie z ich wolą, zatem powództwa o zapłatę wynagrodzenia utraciły swój skutek w postaci przerwania biegu zasiedzenia.
  Jest pewien brak spójności w tym rozumowaniu.
  A to oznacza, że nie ma potrzeby czekać na orzeczenie w sprawie BSA I-4110-3/14 – SN – Pierwszego Prezes Sądu Najwyższego Izba Cywilna Wydział III
  Data wpływu 30 kwietnia 2014 r. Wniesiony środek zagadnienie prawne
  Treść zagadnienia prawnego
  „Czy wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu?”
  Podmiot wnoszący Pierwszy Prezes SN
  Jeśli pytanie dotyczy okresu przed 3 sierpnia to po 3 sierpnia 2008r. nie ma w zasadzie pytania.
  Pomiędzy 03 sierpnia 2008r. a 27.11.2010r. nie było Kolizja ustaw, która zachodzi po nowelizacji przepisu (in fine) tego pisma tj. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zbieg norm więc pojawia się, gdy sprzeczne normy prawne dotyczą tego samego terytorium i funkcjonują w tym samym czasie. W tym zakresie stosuje się regułę kolizyjną lex specialis derogat legi generali, która oznacza, że pierwszeństwo w zastosowaniu znajduje ustawa zawierająca bardziej szczegółowe postanowienia.

  Pierwszeństwo od 27.11.2010r. ma zatem jako bardziej szczegółowa ustawa zwykła o gospodarce nieruchomościami przed ustawą kodeksową cywilną a przepis tej ustawy „znosi służebność” bo …„ właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia” nieruchomości raczej swojej przedsiębiorstwu liniowemu w przypadku siły wyższej (zagrożenia) a więc od dnia 27.11.2010r. nie stosuje się przepisów o posiadaniu samoistnym.
  Z mocy przepisu art. 126 poniżej cytowanej ustawy Posiadacz zależny – osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą jak użytkownik itp. i jest podporządkowana właścicielowi
  ,czyli Władzy wykonawczej, egzekutywie – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).
  takiemu np. PGE Dystrybucja – przedsiębiorstwo przesyłowe – ma możliwość w każdym czasie i miejscu w naszym kraju zająć każdą nieruchomość. Powinno tylko złożyć takie przedsiębiorstwo wykonujące zadanie z zakresu władzy publicznej złożyć staroście stosowny wniosek w przeciągu 3 dni od zajęcia cudzej nieruchomości właściwemu staroście.
  Posiadacz zależny (np. PGE) jest podporządkowany w takim razie Stationes fisci – nazwą tą powszechnie określa się również organy jednostek organizacyjnych, które dokonują czynności za Skarb Państwa.
  , któremu przymusem państwowym (siła wyższa – zagrożenie- wywłaszczenie) podporządkował się posiadacz samoistny na podstawie stosunku prawnego uprawniającego go do władania rzeczą patrz poniżej:
  Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości. Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości.
  Art. 126 [Siła wyższa; zagrożenie]
  1. W przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, z zastrzeżeniem ust. 5, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela może udzielić, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. 2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 3. 128 ust. 4 Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, który zajął nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania. 4. Jeżeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, może żądać, aby podmiot, który zajął jest obowiązany doprowadzić nieruchomość, nabył od niego własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze umowy. 5. W przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia okolicznościom, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia jej w celu zapobieżenia tym okolicznościom. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Podmiot, który zajął nieruchomość składa wniosek o wydanie tej decyzji w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości. Decyzja może być wydana nie później niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości. 6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 3 dni, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nałożeniu kary w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia wniosku stanu poprzedniego. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 7. O nałożeniu kary, o której mowa w ust. 6, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, orzeka również w sytuacji, jeżeli nastąpiło zajęcie Gdyby przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty, a nie zaistniały przesłanki, o których mowa w ust. 1 i 5, uzasadniające zajęcie nieruchomości. 8. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. 9. Kary, o których mowa w ust. 6 i 7, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku nieuiszczenia kary, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się również w przypadku nagłej potrzeby zapobieżenia znacznej szkody wynikającej z awarii, o których mowa w odpowiednio przepis art. 124b . 4. Jeżeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, może żądać, aby starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze umowy.

  • Robert pisze:

   Przepis art. 126 wklejony jest błędnie z przyczyn technicznych bo zaczerpnięty ze zmianami z legalisa nałożył się w Pana bloogu Panie Piotrzez w wersji sprzed 27.11.2010r. i po tej dacie.
   Problem rozwiazałaby możliwość wklejania pierwotnego pliku tekstowego lub fotografii takeigo tekstu.

 9. Ola J-C pisze:

  Witam. jak dobrze, że trafiłam na Pana stronę i bloga. Czytam i czytam. Bardzo interesujące i im więcej czytam tym mniej wiem;). Podziwiam za wnikliwość analizy zagadnienia i problemów z nim związanych. Mam same wątpliwości i pytania w związku z zagadnieniami przesyłu. Firma telekomunikacyjna (Orange +TP) postawiła w miesiącu kwietniu 2014 r. na mojej działce (działka znajduje się w centrum wsi pod dużym miastem) słup ponieważ ten co stał obok mojej działki upadł (burza, zużycie, itp.). Postawiła- zrobiono to pod moją nieobecność, bez pytania o zgodę. Pojawili sie pracownicy techniczni firmy i zrobili swoje. Zobaczyłam słup na swojej działce po fakcie. Mogli słup postawić na miejscu starego. Myślę że zrobili to sami z własnej woli bo tak było im wygodniej. Relacje co się wydarzyło usłyszałam od osób postronnych. Oprócz tego na tej samej działce stoi słup wcześniej postawiony przez telekomunikację. Nie wiem kiedy go postawiono. Dawno. Myślę że nie ma żadnych dokumentów na pozwolenie na postawienie starego słupa . Ja jestem współwłaścicielką działki od lat 90-tych. Dostałem ją w formie darowizny od dziadków. Słup już wtedy był. Chciałabym uregulować te sprawy ale nie wiem od czego wyjść. Zrobiłam tylko jedno – zadzwoniłam na infolinie firmy orange zgłaszając sprawę a pani przyjmująca podała, że przekaże to do zespołów technicznych w celu naprawienia tej sytuacji. Nadmienię, że kable przechodzą wzdłuż mojej działki pomiędzy dwoma słupami, mają kabel skierowany do domu moich rodziców po drugiej stronie ulicy, a także do sąsiadki. Wzdłuż następnych działek słupy biegną w pasie drogi a nie na działkach. jest miejsce na położenie słupów w pasie drogi. Czy może słusznym byłaby propozycja przeniesienia tych słupów w pas drogi. Może to naiwne spojrzenie na sprawę ale może tak należałoby zacząć?!
  Na Pana blog trafiłam poszukując rozważań związanych z moimi problemami. Zaczęłam czytać materiały zamieszczone na tej stronie. Dużo informacji. Dla mnie jako prywatnej osobie najgorsze w tej sytuacji jest to, że narusza się prawo własności w czasie gdy postawiono na jej ochronę! Liczę choć na kilka wskazówek w tym zakresie. Serdecznie pozdrawiam Ola J-C

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Olu J-C,
   zacząć Pani powinna od pisma skierowanego do Orange poruszającego dwa aspekty: wezwania do ustanowienia służebności przesyłu dla linii istniejących (wzór znajdzie Pani w ebookach pod moim zdjęciem), po wtóre zaś wezwanie do wyjaśnienia kwestii samowoli budowlanej. Posadowienie słupa na nieruchomości, jak wynika z Pani opisu, nastąpiło bezprawnie – w trybie usunięcia awarii nie można dyslokować urządzeń. Osobiście odradzałbym od razu wytaczanie ciężkich dział – jeżeli Orange będzie widział problem, istnieje istotna szansa na uregulowanie kwestii prawnych na Pani nieruchomości w drodze ugodowej.

   • Ola J-C pisze:

    Panie Piotrze dziękuję za szybka odpowiedź, która dookreśliła mój plan działania.
    Budowałam go czytając Pana ebooki. Interesujące! Podziwiam za wiedzę i umiejętność szerzenia
    jej tutaj wśród czytających.
    Zadziałam tak jak Pan wskazuje a jak pojawi się szansa na ugodowe załatwienie to z niej skorzystam a potem podzielę się doświadczeniem!
    Serdecznie pozdrawiam

 10. Przemysław pisze:

  Panie Piotrze,
  Malutkie pytanko – czy zasadna jest teza że skoro możliwe było przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu zasiedzenie służebności gruntowej na prawach służebności przesyłu to właściciel nieruchomości przed 3 sierpnia 208 r. mógł (miał możliwość ) złożyć wniosek o odpłatne ustanowienie służebności gruntowej w zakresie korzystania z urządzeń przesyłowych?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Przemysławie,
   można było złożyć wniosek o ustanowienie tzw. służebności instalacji koniecznej – chodziło o przeprowadzenie urządzeń przez grunty sąsiednie celem dostępu do sieci publicznej, ale to były inne stosunki. Takiej możliwości zatem dla urządzeń przesyłowych wprost nie było, jedynie na zasadzie analogii na podstawie przepisów o służebności drogi koniecznej.

   • Przemysław pisze:

    Panie Piotrze,
    Tutaj kłania się orzeczenie III CZP 18/13 ale w tej sytuacji powiem szczerze chciałem Pana troszkę sprowokować do odważniejszej odpowiedzi mając na uwadze powyższe orzeczenie 🙂 W mojej ocenie SN w tym orzeczeniu wyraźnie chciał uwypuklić, że można było zasiedzieć ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej na prawach przesyłu. Skoro można było takie prawo nabyć przez zasiedzenie to można chyba było je przede wszystkim ustanowić, prawda? No chyba, że się pogubiłem 🙂

    • Piotr Zamroch pisze:

     Panie Przemku,
     jeżeli coś można zasiedzieć, to i ustanowić – to prawda, jednak ustanowić można było w formie umowy, ewentualny brak możliwości przymusowego ustanowienia przez sąd nie ma tu rozstrzygającego znaczenia.

     • Przemysław pisze:

      Panie Piotrze,
      Właśnie o to mi chodziło. Oczywiście jest to raczej z mojej strony czyste „lelumpolelum”( sorki lubię to słowo:) co do możliwości przymusowego złożenia wniosku o ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w zakresie uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych natomiast jest to konsekwencja wykładni prezentowanej przez SN. Powyższe ma przecież odniesienie do tematu wpisu. W tej sytuacji chodzi mi bardziej o pokazanie że SN sam „wpadł” ja śliwka w kompot. Skoro można było zasiedzieć to i ustanowić. I teraz pojawia się pytanie: Dlaczego niby pozew o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy złożony przed 3 sierpnia 2008 r. ma przerywać bieg zasiedzenia służebności gruntowej skoro wykładnia SN prowadzi do wniosku że można było złożyć wniosek o ustanowienie służebności gruntowej?
      Oczywiście to czysta dywagacja nie prowadząca do nikąd ale niestety na razie tam mnie prowadzi SN. Co zrobić:)

 11. Ksawery pisze:

  Panie Piotrze malutkie pytanie,wysłałem do operatora wezwanie o wskazania podstawy prawnej korzystania z nieruchomosci na potrzeby urządzeń przesyłowych 3 miesiące temu i nie mam odpowiedzi ci robić?, jaki mają termin udzielenia odpowiedzi.
  Ksawery

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Ksawery,
   nie ma takiego terminu – proszę ponowić wezwanie wyznaczając termin 14 dni, po jego upływie w mojej ocenie będzie Pan uprawniony do wystąpienia do sądu. Nie można w nieskończoność prosić o odpowiedź.

   • Ksawery pisze:

    Dziękuję za szybką odpowiedź, mogę wystąpić do sądu ale o co? o usunięcie,?wypłatę odszkodowania?o służebność?

    Ksawery

 12. Bohdan pisze:

  Witam, niedawno znalazłem Pana stronę w internecie. Ja również mam problem z przedsiębiorstwem przesyłowym. Prosiłem ich o podanie podstawy prawnej korzystania z mojej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Dołączam się do zapytania Pana Ksawerego, do którego sądu mam złożyć wniosek o wydanie mi przez firmę przesyłową informacji. Czy do sądu gdzie leży działka czy tam gdzie ma siedzibę firma przesyłowa. I ile taki wniosek mnie będzie kosztował?

  Pozdrawiam, Bohdan

 13. Andrzej pisze:

  Panie Piotrze,
  czy podjęta już przez 7 sędziów SN uchwała, że złożenie pozwu nie przerywa biegu zasiedzenia, oznaczać może w praktyce, że odpowiednie przeciąganie sprawy przez pozwane przedsiębiorstwo może doprowadzić do stanu, kiedy to postępowanie stanie się bezprzedmiotowe, bo zasiedzenie stanie się faktem dokonanym ?
  Pozdrawiam
  Andrzej

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Andrzeju,
   tak może się stać – jeżeli nie wystąpi Pan o ustanowienie służebności ani o usunięcie urządzeń, wówczas przez czas trwania postępowania o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będzie biegł termin zasiedzenia służebności.

 14. Grzegorz pisze:

  Witam,panie Piotrze czy zezwolenie na wejście na nieruchomość w celu awaryjnej wymiany kabli ale dla podwykonawcy działającego w imieniu przedsiębiorstwa przesyłowego przerywa bieg zasiedzenia?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Grzegorzu,
   takie zezwolenie nie przerywa biegu zasiedzenia, ewentualnie mogłoby być rozważone pod kątem dobrej / złej wiary.

 15. Grzegorz pisze:

  Dziękuje za odpowiedź.

  Panie Piotrze,a czy ograniczenie nieruchomości z art 124b przez przedsiębiorstwo przerywa bieg zasiedzenia?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Grzegorzu,
   nie przerywa, art. 124b to nie jest trwałe ograniczenie własności, a jedynie zezwolenie na jej zajęcie celem konserwacji czy remontu wobec braku zgody właściciela. Podobnie nie przerywa zasiedzenia uzyskanie zgody właściciela na wykonanie czynności konserwacyjnych, na dostęp do urządzeń, nawet za zapłatą pewnej kwoty.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *