Nowe opłaty od wniosków i pozwów w sprawach przesyłowych!

Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy nowelizującej procedurę cywilną to zdarzenie, które trudno przeoczyć w Internecie, czemu też nie można się dziwić z uwagi na jej rozmach oraz znaczenie, zarówno dla stron postępowań, jak i ich pełnomocników.

Ja oczywiście nie będę tej nowelizacji kompleksowo przedstawiał, bo procedura cywilna i jej zmiany nie są przedmiotem prowadzonego przeze mnie bloga, chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na kilka kwestii związanych z opłatami od wniosków i pozwów wnoszonych w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych.

Zmianie ulega ogólna opłata od wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe (np. o ustanowienie albo stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu), która będzie wynosiła 100 zł, w miejsce dotychczasowej 40 zł.

Zmieniają się także – i to w sposób diametralny – opłaty od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, które są często wykorzystywane w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych w celu przerwania biegu zasiedzenia służebności albo biegu przedawnienia roszczenia.

Wnioski dotychczas „kosztowały” 40 zł, za wyjątkiem wniosków o wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 zł, dla których opłata wynosiła 300 zł.

Po wejściu w życie nowelizacji, co nastąpi 21 sierpnia 2019 r., wniosek o zawezwanie do próby ugodowej będzie podlegał opłacie ułamkowej wynoszącej 1/5 opłaty od wniosku albo pozwu dla danego roszczenia.

W sprawach dotyczących ustanowienia służebności przesyłu nie będzie to zatem istotna zmiana, jednak już w sprawach dotyczących roszczeń:

 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o nakazanie usunięcia albo przebudowy urządzeń,
 • o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe,

zmiana będzie znacząca, szczególnie dla spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000 zł.

Dlaczego 20.000 zł? Wynika to ze zmiany wysokości opłat w sprawach o prawa majątkowe, które po wejściu w życie nowelizacji nie będą już wynosiły 5% wartości dochodzonego roszczenia.

Ustawodawca zdecydował się wprowadzić opłaty stałe dla spraw o wartości przedmiotu sporu do 20.000 zł, według poniższych widełek:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu wyższej niż 20 000 złotych, stosuje się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Oznacza to, że wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 100.000 zł, co nie jest niczym nadzwyczajnym, szczególnie w sprawach negatoryjnych i o wykup nieruchomości, będzie podlegał opłacie wynoszącej 1.000 zł, w miejsce dotychczasowych 300 zł.

Opłatę ułamkową odnosi się także do opłat stałych, zatem dla sprawy o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 12.000 zł, dla której opłata stała wynosi 750 zł, opłata od wniosku o zawezwanie od próby ugodowej będzie wynosiła 150 zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany nowelizacją procedury cywilnej, zapraszam do subskrypcji biuletynu naszej kancelarii, w którym na bieżąco przedstawiamy jaj najważniejsze założenia, jak również do lektury bloga Wojtka Jelińskiego.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

 1. Danuta pisze:

  Witam serdecznie, po wprowadzeniu tej nowelizacji opłat od wniosków i pozwów znowu będą cierpieć właściciele nieruchomości, ponieważ to oni najczęściej składają do sądu wnioski o ustanowienie służebności przesyłu, więc to oni będą ponosić opłaty. A że sądy orzekają tak jak orzekają, to nic, bo właściciele mogą znosić utrudnienia w postaci pasów ochronnych w zamian za zasiedzenie dla firm, to właściciele mają płacić podatki, bo firmy mają zasiedzenie. Przepraszam za sarkazm, ale ciągle uderza się w tych maluczkich. Pozdrawiam, życząc miłego dnia

 2. Alicja pisze:

  Chyba błąd w treści, gdyż w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu było i jest 200 zł. opłata stała.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Alicjo,
   opłata 200 zł dotyczy wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej. W przypadku zasiedzenia służebności przesyłu, opłata wynosiła dotychczas 40 zł jako podstawowa opłata od wniosków w postępowaniu nieprocesowym.

 3. Robert pisze:

  Witam,
  W moim przypadku Spółka zgłosiła wniosek o zasiedzenie służebności przesyłu (bez daty zasiedzenia), zaś sąd od samego początku procedował zasiedzenie służebności gruntowej (co wynikało z wydawanych w toku postępowania postanowień o powołaniu biegłych itp.). W konsekwencji Sąd stwierdził w dniu 31 grudnia 2010 r. zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
  Obecnie po analizie akt stwierdziłam, że Spółka dokonała opłaty od wniosku w kwocie 200 zł, stąd prawdopodobnie ta nieścisłość.

  • Alicja pisze:

   Jeżeli została złożona apelacja, sąd okręgowy powinien takie postanowienie uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy.

 4. Jadwiga pisze:

  Panie Robercie,
  Wydaje się, że Sąd orzekł ponad żądanie zgłoszone przez Spółkę we wniosku o zasiedzenie.
  Obydwa te prawa mają analogiczną treść, pełnią te same funkcje, odmienna jest jednak ich podstawa prawna i nie można ich utożsamiać.
  Zgodnie z art. 610 § 1 k.p.c. w zw. z art. 677 k.p.c. zakres niezwiązania sądu żądaniem w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia dotyczy możliwości określenia innego nabywcy, innej daty nabycia, ewentualnie innego ograniczonego przedmiotowo zakresu nabycia własności. Nie obejmuje natomiast możliwości orzekania o innym przedmiocie, ani o innym prawie.
  Sprawa powinna zostać uchylona przez Sąd Okręgowy i przekazana do ponownego rozpoznania.
  Dodatkowo nie można po dacie 3.08.2008 r. stwierdzać zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, ponieważ od tej daty istniała już służebność przesyłu.

 5. Jadwiga pisze:

  Panie Robercie,
  Wydaje się, że Sąd orzekł ponad żądanie zgłoszone przez Spółkę we wniosku o zasiedzenie.
  Obydwa te prawa mają analogiczną treść, pełnią te same funkcje, odmienna jest jednak ich podstawa prawna i nie można ich utożsamiać.
  Zgodnie z art. 610 § 1 k.p.c. w zw. z art. 677 k.p.c. zakres niezwiązania sądu żądaniem w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia dotyczy możliwości określenia innego nabywcy, innej daty nabycia, ewentualnie innego ograniczonego przedmiotowo zakresu nabycia własności. Nie obejmuje natomiast możliwości orzekania o innym przedmiocie, ani o innym prawie.
  Sprawa powinna zostać uchylona przez Sąd Okręgowy i przekazana do ponownego rozpoznania.
  Dodatkowo nie można po dacie 3.08.2008 r. stwierdzać zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, ponieważ od tej daty istniała już służebność przesyłu.

 6. Alicja pisze:

  Sąd okręgowy powinien uchylić to postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, gdyż orzekł ponad żądanie.

 7. Mariusz pisze:

  Witam,a co z opłatami jeśli postępowanie już się rozpoczęło, obowiązują stare stawki? Pierwsza rozprawa była 30,07,2019r.

 8. Dominik pisze:

  Trafiłem tu po raz pierwszy, ale posty są fajnie napisane i super że są nowości zamieszczane. Pozdrawiam i zawitam tu pewnie jeszcze nie raz 🙂

 9. Robert pisze:

  Dzień dobry,
  Co jednak gdy pozew/wniosek o zasiedzenie służebności wpłynie do sądu np. w dniu 20 sierpnia ale bez uiszczenia opłaty od wniosku przez wnioskodawcę. Czy sąd wzywając do uzupełnienia opłaty już po 21 sierpnia będzie kierował się nowymi przepisami?
  I jak to wygląda w przypadku apelacji o zasiedzenie czy służebność w trwającym postępowaniu. Apelacja złożona jeszcze przed nowelizacją. Czy sąd wzywając do uzupełnienia opłaty od apelacji już po 21 sierpnia opiera się już w oparciu o nową ustawę o kosztach?

 10. Robert pisze:

  Termin w przedmiocie zapytania prawnego 20/19 w sprawie szerokości pasów służebności został ustalony na dzień 23.10.2019 r.
  Przewodniczącym i sprawozdawcą jest SSN Pani Agnieszka Piotrowska.
  W/w Sędzia wydała już postanowienie sygn. akt III CZP 118/17 z dnia 13.06.2018 r. w którym odmówiła podjęcia uchwały w tej sprawie.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *