Przedawnienie roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu

Właśnie odżył problem przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu, choć wydawało się, że racjonalne stanowisko odnośnie jego nieprzedawnialności ostatecznie się przyjęło.

Dotychczas na ten temat spierali się przede wszystkim teoretycy, jednak – jak widać po pytaniu prawnym Sądu Okręgowego w Olsztynie – problem przełożył się na wynik konkretnego postępowania sądowego. Sprawie w Sądzie Najwyższym nadano sygnaturę III CZP 101/12.

Warto zapoznać się z treścią uzasadnienia postanowienia, bo przedstawione tam stanowisko skłaniające się ku nieprzedawnialności roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu jest dobrze uzasadnione.

W mojej ocenie nie można mówić o przedawnieniu tego roszczenia tak długo, jak trwa stan posiadania nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych – cechuje go bowiem trwałość, a wymagalność roszczenia o ustanowienie służebności stale „odżywa”.

Drugą kwestią jest rzeczywistość, w której żyjemy. Żeby wpaść na pomysł, iż przedsiębiorcy przesyłowi są w stanie uregulować tytuł prawny do posiadanych nieruchomości w ciąg 3 lat, trzeba naprawdę nie dostrzegać realiów za oknem gabinetu. Jest to niemożliwe finansowo, niewykonalne organizacyjnie, ponadto nie do obrobienia dla sądów, gdzie jedno postępowanie trwa co najmniej rok.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

 1. […] miesiące temu informowałem Cię o pytaniu prawnym Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącym przedawnienia roszczenia o ustanowienie […]

 2. Jacek pisze:

  Panie Piotrze, czy w związku z uchwałą 3 sędziów SN z dnia 20 02 2013, właściciele nieruchomości mogą pozywać przedsiębiorstwa przesyłowe o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu? Trzech sędziów to nie pełna izba. Czy to nie jest kontra legem , terminy kc. Chodzi o zasiedzenie? Pozdrawiam JB

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Jacku,
   to uchwała to nic nowego, brak przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu jest ugruntowany w orzecznictwie. Ta uchwała ma tylko takie znacznie, że wnioski o ustanowienie służebności będzie można składać cały czas, nie ma ograniczenia liczonego od 3 sierpnia 2008 r. kiedy tę instytucję wprowadzono.

 3. Przemek pisze:

  Panie Piotrze, czy fakt, że instalacje przesyłowe wybudowano w 1991 roku powoduje, że nie mogę ubiegać się o ustanowienie służebności przesyłu na mojej działce i o odszkodowanie za ostatnie 10 lat za bezumowne korzystanie? Zakład energetyczny odpisał mi, że wszystkie moje roszczenia uległy przedawnieniu, bowiem termin wynosi 10 lat, a urządzenia stoją od 1991 roku… Z góry dziękuję za odpowiedz.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Przemku,
   ma Pan prawo domagać się wynagrodzenia za 10 lat wstecz od dziś, za okres 1991-13.03.2003 już nie. Przeszkodą może być zasiedzenie służebności, teoretycznie jest możliwe w dobrej wierze (20 lat), ale to jest uzależnione od okoliczności towarzyszących lokalizacji sieci, jej podstawom prawnym.

 4. Przemek pisze:

  Dziękuję za odpowiedz, też mi się tak wydawało. Jeżeli chodzi o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, to jak rozumiem też mogę się tego domagać i nie ma znaczenia, że instalacja powstała w 1991 r? (oczywiście pomijam tu ewentualne próby zakładu energetycznego stwierdzenia zasiedzenia-bo póki co zakład takiej kwestii nie podnosił – a poza tym wydaje mi się, że moja zgoda z 1991 roku na prace związane z posadowieniem linii przesyłowej to nie to samo co zgoda na eksploatacje i ewentualną konserwację, więc chyba zła wiara i 30 lat-mam nadzieję:))

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Przemku,
   budowa w 1991 r. oznacza, że dla zasiedzenia konieczna byłaby dobra wiara – skoro na razie ten zarzut nie padł, może już się nie pojawi. Dobra wiara z pewnością nie wynika ze zgody udzielonej wyłącznie na wybudowanie urządzeń.

 5. Anna pisze:

  Panie Piotrze, a jak wygląda sytuacja w przypadku przedawnienia roszczeń o stwierdzenie ZASIEDZENIA służebności np. przesyłu? Czy w tym przypadku również można mówić o braku możliwości przedawnieniu tego roszczenia z uwagi na fakt trwałego posiadania urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorstwo przesyłowe? czy uznać to należy za roszczenie niemajątkowe które nie podlega przedawnieniu?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Anno,
   nie ma roszczenia o stwierdzenie zasiedzenia, zatem nie ma się co przedawniać. Zasiedzenie jest stanem, który następuje z mocy prawa z chwilą upływu wymaganego ustawą czasu – przedsiębiorca przesyłowy może jedynie żądać od sądu potwierdzenia tego zdarzenia, orzeczenie sądu nie kształtuje stanu prawnego.

 6. Anna pisze:

  Bardzo dziękuje za odpowiedź.

 7. krystian pisze:

  Oczywiście jest Pan w błędzie.Art.120 paragraf 1 mówi wyraźnie.Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne.Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego /czyli przedsiębiorcy przesyłowego/ , bieg terminu rozpoczyna się od dnia , w którym roszczenie stałoby się wymagalne , gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym momencie. – reasumując , jesli przedsiębiorstwo nie wniosło we właściwym terminie do sądu pozwu o zasiedzenie , to po 10 latach roszczenie o zasiedzenie uległo przedawnieniu.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Krystianie,
   nie bardzo wiem, czy do mnie kieruje Pan tę oczywistość błędu, bo wpis dotyczył roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu – jednak to co Pan napisał jest nieprawidłowe. Nie ma roszczenia o zasiedzenie – zasiedzenie to skutek upływu czasu posiadania, który sąd stwierdza (potwierdza, nie tworzy prawo, jak przy ustanowieniu służebności), nie można zatem mówić o wymagalności i przedawnieniu roszczenia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *