Przedawnienie roszczenia o wykup działki

Roszczenie właściciela o wykup działki zajętej na potrzeby urządzeń przesyłowych, określone w art. 231 § 2 K.c., podlega przedawnieniu.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2012 r., wydanym w sprawie V CSK 236/11.

Nieruchomość została zabudowana urządzeniami bez tytułu prawnego przed 1977 r., na skutek czego nie nadawała się do dalszej zabudowy. Na podstawie opinii biegłego sąd rozpatrujący sprawę ustalił wartość działki bez linii przesyłowej na kwotę 82.200 zł, a z zabudową przesyłową – 24 600 zł, natomiast wartość urządzeń przesyłowych – 32 800 zł.

Powództwo zostało oddalone z uwagi na zgłoszony zarzut przedawnienia, albowiem od wybudowania urządzeń minęło więcej niż 10 lat.

Sąd Najwyższy uznał, iż roszczenie o wykup działki ulega przedawnieniu, tak jak wszystkie roszczenia majątkowe – zatem 3 lata dla przedsiębiorców i 10 lat dla pozostałych osób. W uzasadnieniu wskazał na wydane wcześniej orzeczenie w sprawie I CSK 364/07, z którego płyną tożsame wnioski.

Obok przedawnienia chciałem zwrócić Ci uwagę na dwie istotne kwestie :

– wykup odnosi się tylko do nieruchomosci, na których urządzenia wybudowano bez tytułu prawnego,

– dla porównania przyjmuje się wartości działki w wariancie zabudowanym, podczas gdy zobowiązuje się do wykupu za znacznie wyższą cenę w wariancie bez urzadzeń ( w tym przypadku było to odpowiednio 24.600 zł i 82.200 zł).

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mariola Wrzesień 19, 2012 o 09:56

Witam,

Napisał Pan, że wykup odnosi się tylko do nieruchomosci, na których urządzenia wybudowano bez tytułu prawnego czy to oznacze, że jeśli nieruchomość została zabudowana urządzeniami przesyłowymi na podstawie dycyzji Wojewody to znaczy, że to jest ten właśnie tytuł prawny i właściciel nie ma prawa żądać wykupu działki?

Będę wdzięczna za odpowiedź

Odpowiedz

Piotr Zamroch Wrzesień 19, 2012 o 10:16

Jeżeli jest decyzja uprawniająca do wybudowania urządzeń na nieruchomości, wówczas nie można żądać wykupu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego – chyba, że decyzja zostałaby później wzruszona. W zależności jednak od podstawy prawnej wydania takiej decyzji, żądanie wykupu może być oparte na przepisach danej ustawy (np. ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje roszczenie o wykup, jeżeli na skutek decyzji starosty nieruchomość nie może być dalej użytkowana w sposób dotychczasowy).

Odpowiedz

Mariola Wrzesień 19, 2012 o 10:29

Bardzo dziękuję za szybką i merytoryczną odpowiedź.

pozdrawiam

Odpowiedz

Marek Lipiec 14, 2014 o 18:53

Panie Piotrze,

Czy znajduje zastosowanie art. 231 § 2 K.c. i instytucja przedawnienia, w sytuacji, gdy obecnie wzruszono decyzję lokalizacyjną a napowietrzna linia energetyczna została wybudowana na jej podstawie w latach 60-tych XX wieku ?

Przedawnienie liczone od dnia, w którym decyzja lokalizacyjna została skutecznie wzruszona ?

Odpowiedz

Piotr Zamroch Lipiec 16, 2014 o 20:34

Panie Marku,
w zasadzie jednolicie przyjmuje się, że przedawnienie liczone jest od dnia budowy urządzeń. Decyzja lokalizacyjna nie daje prawa do gruntu, zatem nie przekłada się w mojej ocenie bezpośrednio na omawiane roszczenie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: