Wykup nieruchomości a służebność przesyłu

Niedawno donosiłem Ci, za Rzeczpospolitą, o bardzo ciekawym wyroku Sądu Najwyższego, dotyczącym usunięcia stacji transformatorowej i obowiązku poniesienia związanych z tym kosztów.

Tym razem postanowiłem być szybszy od Rzepy i poinformować Cię o uchwale, która dopiero zostanie wydana w sprawie III CZP 36/12.

Pytanie Sądowi Najwyższemu zadał Sąd Okręgowy w Zamościu – to normalna procedura dla kwestii prawnych, które budzą poważne wątpliwości.

Problem dotyczy roszczenia o wykup działki zajętej przez urządzenia energetyczne.

Przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu istniała możliwość żądania wykupu przez przedsiębiorcę części nieruchomości zajętej przez urządzenia (wybudowane bez tytułu prawnego), jeżeli wartość gruntu była niższa niż wartość urządzeń.

Obecnie powstała  wątpliwość, czy to roszczenie może być nadal dochodzone przez właścicieli nieruchomości, skoro wprowadzono instytucję “dedykowaną” dla urządzeń przesyłowych. W ocenie pytającego Sądu, przepisy o służebności przesyłu znacznie lepiej odpowiadają sytuacji obu stron i równoważą ich sporne interesy, konieczne jest zatem ostateczne rozstrzygniecie, czy nadal można żądać wykupu działki, czy tylko ustanowienia służebności przesyłu.

W mojej ocenie wątpliwości Sądu Okręgowego są zasadne – roszczenie o wykup z pewnością nie jest skrojone na miarę dla urządzeń przesyłowych. W praktyce pojawia się na jego tle mnóstwo wątpliwości, np.:
• jak wyceniać działkę dla potrzeb porównania z wartością urządzeń, a jak dla określenia ceny wykupu?
• czy wykupowi podlega cała działka, czy tylko pas eksploatacyjny?
• czy urządzenia mogą być zlokalizowane pod ziemią, czy wyłącznie na gruncie – jak każe ustawa?
• czy używane urządzenia przesyłowe mają wartość rynkową, czy też należy szacować koszty ich przebudowy poza nieruchomość?

Te i wiele innych pytań powodują, że brak prawu cechy najważniejszej, czyli pewności, co przekłada się na brak przewidywalności rozstrzygnięć w konkretnych sprawach.

No właśnie, rozstrzygnięcie przewidzieć jest trudno, więc i ja nie będę bawił się we wróżkę – poinformuję Cię o treści uchwały i skomentuję ją, jak tylko zostanie wydana.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mariola Wrzesień 19, 2012 o 10:19

Sąd postanowił odmówić podjęcia uchwały. Czy zna Pan uzasadnienie?

pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Zamroch Wrzesień 19, 2012 o 10:31

Niestety uzasadnienia jeszcze nie ma. W Sądzie Najwyższym mówią, że prace nad nim się kończą, więc niedługo powinno być dostępne na stronie internetowej Sądu.

Odpowiedz

Mariola Wrzesień 19, 2012 o 13:15

Dziękuję za odpowiedź:-)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: