Korytarze przesyłowe – projekt z 6 czerwca 2012

Jak wiesz, Ministerstwo Gospodarki opracowuje projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. To ważna ustawa, a jej zadaniem ma być kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z budową i eksploatacją urządzeń przesyłowych.

Muszę przyznać, że działanie Ministerstwa  jest dla mnie budujące. Okazuje się bowiem, że nasze Państwo potrafi słuchać.

Poprzedni projekt z 19 stycznia 2012 r. został przedstawiony organizacjom społecznym i izbom gospodarczym w celu zgłaszania uwag. Wpłynęło wiele wartościowych pism, zawierających nieraz gruntowną, jednak zasłużoną krytykę.

Reakcja była prawidłowa. Opublikowany projekt z 6 czerwca 2012 r. różni się od poprzednika znacząco na korzyść. Uwzględniono wiele postulatów i usunięto najbardziej rażące nieprawidłowości.

To oczywiście nie oznacza końca prac, jest to jednak duży krok naprzód. Zapraszam Cię do zapoznania się z projektem, jego uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w zakładce Prace ustawodawcze.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *