Praktycznie o budowie sieci przesyłowych

Interesujesz się problematyką budowy, remontów i konserwacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych i podobnych?

Nie może Cię zatem zabraknąć w Warszawie 12 i 13 kwietnia 2018 r. w Bristol na konferencji organizowanej przez Puls Biznesu, pod patronatem merytorycznym kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.

Prawnicy naszej kancelarii współtworzyli program koncentrujący się na kwestiach ważnych dla praktyki budowy i remontów sieci, pomagaliśmy również w wyborze i pozyskaniu świetnych prelegentów, doświadczonych w naszej niszowej dziedzinie. Wspólnie z mecenasem Iwo Fiszem czujemy się wyróżnieni mogąc wygłosić prelekcje w tak doborowym gronie.

Podczas konferencji zostaną omówione w sposób praktyczny tematy kluczowe dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz wykonawców budujących i remontujących te urządzenia. Pierwszy dzień będzie koncentrował się na zagadnieniach cywilnoprawnych, drugiego dnia zaś zostaną omówione kwestie administracyjne, w tym zezwolenie na trwałe oraz czasowe zajęcie nieruchomości i wykorzystanie w praktyce tzw. specustawy przesyłowej.

Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert Luty 2, 2018 o 08:38

Sąd Najwyższy w wydanym postanowieniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. (sygn. II CSK 505/16) jednoznacznie opowiedział się za uwzględnianiem w wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu także strefy kontrolowanej. Kwestię tę podzielił także Sąd Najwyższy w kolejnym postanowieniu w dniu 12.10.2017 r. sygn. akt: IV CSK 724/16, stwierdzając, że obszar strefy kontrolowanej musi być uwzględniony przy wyliczeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyły, albowiem nie może być tak, że ograniczenia prawa właściciela gruntu na skutek utrzymywania instalacji przesyłowej, związane z określonymi normami budowlanymi, sanitarnymi, nie będą zrekompensowane.

Odpowiedz

Robert Luty 9, 2018 o 08:17

W postanowieniu Sądu Najwyższego dnia 9 sierpnia 2016 r. sygn. akt: II CSK 770/15 (nie publ.) przyjęto, że obszar strefy kontrolowanej określonej w § 10 w związku z § 110 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640) oraz w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, nie pokrywa się z zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu ustanowioną dla gazociągu wybudowanego przed dniem 12 grudnia 2001 r., a ograniczenia właściciela nieruchomości związane z ustanowieniem strefy kontrolowanej, znajdującej się poza pasem służebności przesyłu, mogą być kompensowane w ramach wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (art. 305 2 § 2 k.c.).

Odpowiedz

Katarzyna Luty 11, 2018 o 12:16

II CSK 770/15 to dobrze uzasadnione orzeczenie które powinno być lekturą obowiązkową każdego sędziego przydzielonego do sprawy o ustanowienie służebności przesyłu. Śmiem twierdzić, że gdyby sędzie orzekająca w mojej sprawie je przeczytała, to sprawa zamiast psuć statystyki sądu rejonowego już od dwóch lata byłaby zakończona prawomocnym orzeczeniem (nb na moją korzyść). Link do orzeczenia:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20770-15-1.pdf

Odpowiedz

Stanisław Luty 13, 2018 o 15:49

Proszę o pomoc odpłatną w otrzymaniu dokumentu/kserokopia/: Zarządzenie nr.54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963.Dokument ten dotyczy :”Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodów podziemnych i naziemnych w ulicach i placach miejskich”, dokument ten obowiązywał do początku 200or.Podaję e-mail: zadzwon@op.pl
Z góry dziękuję za pomoc Stanisław

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: