Interesujesz się problematyką budowy, remontów i konserwacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych i podobnych?

Nie może Cię zatem zabraknąć w Warszawie 12 i 13 kwietnia 2018 r. w Bristol na konferencji organizowanej przez Puls Biznesu, pod patronatem merytorycznym kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.

Prawnicy naszej kancelarii współtworzyli program koncentrujący się na kwestiach ważnych dla praktyki budowy i remontów sieci, pomagaliśmy również w wyborze i pozyskaniu świetnych prelegentów, doświadczonych w naszej niszowej dziedzinie. Wspólnie z mecenasem Iwo Fiszem czujemy się wyróżnieni mogąc wygłosić prelekcje w tak doborowym gronie.

Podczas konferencji zostaną omówione w sposób praktyczny tematy kluczowe dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz wykonawców budujących i remontujących te urządzenia. Pierwszy dzień będzie koncentrował się na zagadnieniach cywilnoprawnych, drugiego dnia zaś zostaną omówione kwestie administracyjne, w tym zezwolenie na trwałe oraz czasowe zajęcie nieruchomości i wykorzystanie w praktyce tzw. specustawy przesyłowej.

Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

4 Komentarze do tego wpisu post

 1. Robert pisze:

  Sąd Najwyższy w wydanym postanowieniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. (sygn. II CSK 505/16) jednoznacznie opowiedział się za uwzględnianiem w wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu także strefy kontrolowanej. Kwestię tę podzielił także Sąd Najwyższy w kolejnym postanowieniu w dniu 12.10.2017 r. sygn. akt: IV CSK 724/16, stwierdzając, że obszar strefy kontrolowanej musi być uwzględniony przy wyliczeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyły, albowiem nie może być tak, że ograniczenia prawa właściciela gruntu na skutek utrzymywania instalacji przesyłowej, związane z określonymi normami budowlanymi, sanitarnymi, nie będą zrekompensowane.

 2. Robert pisze:

  W postanowieniu Sądu Najwyższego dnia 9 sierpnia 2016 r. sygn. akt: II CSK 770/15 (nie publ.) przyjęto, że obszar strefy kontrolowanej określonej w § 10 w związku z § 110 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640) oraz w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, nie pokrywa się z zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu ustanowioną dla gazociągu wybudowanego przed dniem 12 grudnia 2001 r., a ograniczenia właściciela nieruchomości związane z ustanowieniem strefy kontrolowanej, znajdującej się poza pasem służebności przesyłu, mogą być kompensowane w ramach wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (art. 305 2 § 2 k.c.).

 3. Katarzyna pisze:

  II CSK 770/15 to dobrze uzasadnione orzeczenie które powinno być lekturą obowiązkową każdego sędziego przydzielonego do sprawy o ustanowienie służebności przesyłu. Śmiem twierdzić, że gdyby sędzie orzekająca w mojej sprawie je przeczytała, to sprawa zamiast psuć statystyki sądu rejonowego już od dwóch lata byłaby zakończona prawomocnym orzeczeniem (nb na moją korzyść). Link do orzeczenia:
  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20770-15-1.pdf

 4. Stanisław pisze:

  Proszę o pomoc odpłatną w otrzymaniu dokumentu/kserokopia/: Zarządzenie nr.54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963.Dokument ten dotyczy :”Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodów podziemnych i naziemnych w ulicach i placach miejskich”, dokument ten obowiązywał do początku 200or.Podaję e-mail: zadzwon@op.pl
  Z góry dziękuję za pomoc Stanisław

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *