Sprzedaż egzekucyjna a służebność gruntowa

We wrześniu Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną, której byłem autorem, a że sprawa jest ciekawa, by nie rzecz precedensowa, postanowiłem podzielić się z Wami refleksjami.

Spór dotyczył stosunkowo niewielkich roszczeń właścicieli, którzy żądali ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem w kwocie 8.000 zł. Przedsiębiorca wniósł o oddalenie żądania z uwagi na nabycie służebności przez zasiedzenie.

Sąd Rejonowy uwzględnił żądanie, pomimo ustalenia, iż urządzenia funkcjonują na nieruchomości co najmniej od lat 70. XX w. W ocenie tego sądu, przedsiębiorca nie wykazał przesłanek niezbędnych dla zasiedzenia służebności.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko przedsiębiorcy i wniosek oddalił ustalając, iż do zasiedzenia służebności przesyłu doszło w 1994 r.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, gdzie rozpoznano ją pod sygnaturą V CSK 533/13 (postanowienie znajdziesz w Bazie wiedzy).

20131127_112425_1

Wadliwość postanowienia sądu okręgowego była w pierwszym zakresie oczywista – nie można stwierdzić zasiedzenia służebności przesyłu w 1994 r., skoro prawo to wprowadzono w 2008 r. We wskazanej dacie można mówić wyłącznie o służebności gruntowej – zatem już z tego względu postanowienie powinno zostać uchylone.

Drugi zarzut kasacyjny był ciekawszy – chodziło o znaczenie nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym przed 3 sierpnia 2008 r., z czym wiąże się wygaśnięcie obciążeń na nieruchomości.

Sąd Najwyższy, uznając zasadność zarzutów skargi kasacyjnej podkreślił, iż przysądzenie własności nieruchomości w toku egzekucji stanowi pierwotny sposób nabycia własności, zatem co do zasady następuje bez obciążeń.

Sąd zauważył dalej, iż przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z jednej strony umożliwiają ochronę osób, którym przysługują określone prawa do nieruchomości będącej przedmiotem licytacji, z drugiej jednak strony zabezpieczają interes nabywcy w drodze egzekucji, przed skutkami nabycia określonego prawa wraz z obciążeniami, o których nie wiedział.

Prawo ma stanowić gwarancję dla nabywcy – który może liczyć się ewentualnymi obciążeniami na zasadzie wyjątku, tylko w granicach przewidzianych przez prawo (art. 1000 § 2, 3 i 4 oraz art. 1001 k.p.c.).

W ponownie prowadzonym postępowaniu Sąd Najwyższy nakazał dokonać ustaleń na temat tego, czy przedsiębiorca zgłosił w postępowaniu egzekucyjnym służebność gruntową, którą miał nabyć na zajętej nieruchomości w 1994 r. oraz czy jego prawa lub roszczenia zostały ujawnione w protokole opisu i oszacowania zajętej nieruchomości i czy wnioskodawcy zostali o nich powiadomieni przed przystąpieniem do przetargu.

Oczywiście w praktyce nikt niczego nie zgłaszał, bo zarzut został podniesiony dopiero po wystąpieniu przez właścicieli z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Warto na kanwie tej sprawy zapamiętać też, że skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu sporu – zarówno w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu, jak i o stwierdzenie nabycia jej przez zasiedzenie.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

3 Komentarze do tego wpisu post

 1. Krystian pisze:

  Panie Piotrze treść orzeczenia cieszy, choć jak widzę ustalenia dotyczące szczegółów egzekucji to kwestia kolejnych etapów postępowania. Równie ciekawy jest problem, czy nabycie egzekucyjne przerywa bieg zasiedzenia służebności odpowiadającej swej treści służebności przesyłu. W podobnej sprawie związku ze skargą przedsiębiorstwa sieciowego prawdopodobnie SN będzie miał okazje wkrótce pochylić się także na tym problemem (Sąd II instancji rozpoznając sprawę we wrześniu nie uwzględnił zarzutu zasiedzenia ale z innych przyczyn, niż przerwanie biegu zasiedzenia przez egzekucje).

 2. Ryszard pisze:

  Temat wygaśnięcia nabytej przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu lub przerwania jej biegu w wyniku nabycia nieruchomości na podstawie sądowego przysądzenia własności /nabycie egzekucyjne/rzadko, ale jednak pojawia się w polskich sądach.
  W tej kwestii ciekawe postanowienie wydał SN w dniu 18 czerwca 2015 r. , sygn. akt III CZP 32/15.

 3. Ryszard pisze:

  Witam ponownie Panie Piotrze,
  widzę, że temat nabycia egzekucyjnego dla potrzeb służebności przesyłu nie cieszy się dużym powodzeniem. Ja jednak mam pytanie, czy Sąd Okręgowy w Ś. stosownie do postanowienia SN sygn. akt V CSK 533/13 rozpoznał ponownie sprawę i jakie zajął stanowisko?
  Bardzo prosze o odpowiedz. Życze sukcesów na niwie Pana specjalności prawnej w 2017 r. Ryszard.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *