Nowelizacja specustawy o gazociągach

Pewien czas temu przywołałem w blogu przypadek zdeterminowanego właściciela nieruchomości, który poinformował o zaminowaniu działki w celu uniemożliwienia lokalizacji gazociągu.

Chciałem wówczas zwrócić Twoją uwagę na ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu LPG w Świnoujściu, która w podstawowej wersji zakładała wybudowanie, w ramach tzw. inwestycji towarzyszących, ponad 1.000 km gazociągów.

Ciekawe było to, że ustawa ta przeszła zupełnie bez echa, podczas gdy zawiera uproszczony tryb pozyskiwania prawa do nieruchomości pod urządzenia przesyłowe. Być może przyczyną było pozostawienie reguł wyliczania odszkodowania zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obecnie opracowywany jest projekt nowelizacji tej specustawy, który obok zmian proceduralnych zmierzających do jeszcze większego uproszczenia i przyspieszenia postępowań, zawiera potężne rozszerzenie katalogu owych inwestycji towarzyszących. W zasadzie można powiedzieć, że kluczowe inwestycje w zakresie sieci gazowych będą prowadzone w oparciu o przepisy specustawy – o ile nowelizacja wejdzie w życie.

Projekt znajdziesz w Bazie wiedzy/Prace ustawodawcze, a katalog nowych inwestycji towarzyszących w art. 38 pkt 2.

Trzeba zgodzić się z autorami projektu, że rozwój systemu przesyłowego gazowego i uniezależnienie Polski od dostaw gazu wyłącznie ze Wschodu to bardzo ważny element polityki energetycznej. Przekłada się to również na rozwój innych branże energetyki, które obecnie inwestują w źródła energii wykorzystujące właśnie gaz.

Piotr Zamroch
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *