Sprawy bieżące

Dziś krótko informuję o dwóch nowych orzeczeniach, które udostępniam bardziej porządkowo, bo poglądy w nich wyrażone nie są szczególnie odkrywcze.

Sprawa III CZP 36/12 dotyczyła problemu, czy roszczenie o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe przysługuje właścicielowi nieruchomości po wprowadzeniu do Kodeksu cywilnego przepisów o służebności przesyłu. Sąd Najwyższy zasadniczo nie odpowiedział, ale z treści uzasadnienia da się wyczytać pozytywna odpowiedź.

Sprawa II CSK 215/11 dotyczyła konieczności wezwania do udziału w sprawie przedstawiciela Skarbu Państwa w sytuacji, gdy okres zasiedzenia służebności gruntowej zakończył się przed 1 lutym 1989 r. Sąd Najwyższy potwierdził taką konieczność i zasugerował jednocześnie, że należy rozważyć uchylenie postanowień sądów obu instancji, żeby Skarb Państwa nie został pozbawiony konstytucyjnego prawa do dwuinstancyjnego postępowania.

Oba orzeczenia znajdziesz w Bazie wiedzy.

No i na koniec krótka informacja o moim artykule o zasiedzeniu służebności w serwisie CIRE, może się z nim zapoznać tutaj.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

 1. GRAZYNA pisze:

  Świetny artykuł! gratuluję Panie Piotrze
  Pozdrawiam

  • Piotr Zamroch pisze:

   Dziękuję, najważniejsze dla mnie jest, żeby artykuły, które piszę były zrozumiałe i pomocne dla innych. Cieszy mnie, że w tym przypadku tak właśnie jest.

 2. GRAZYNA pisze:

  PANIE PIOTRZE DROGI!
  czy poza tymi dwoma istotnymi orzeczenia, dot. wynagrodzenia za służebność które są w bazie / II CSK 401-11 i IV CSK 56-12 / są jeszcze inne nowsze? Jeżeli ma Pan wiedzę na ten temat to proszę się z nami podzielić.
  Doszły do mnie info. że sądy ostatnio – za sprawa opinii biegłych – przyznają wynagrodzenie tylko za pas technologiczny, który zwykle biegli uznają za wystarczający pas służebności…, a nie biorą pod uwagę strefy ochronnej. Czyżby coś zmieniło się w orzeczeniach SN?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Grażyno,
   polecam jeszcze V CSk 190/11 i IV CSK 84/11 – oba są w Bazie wiedzy. Nowszych nie znam. Odnośnie strefy ochronnej poza rzutem pionowym linii, to nic się nie zmieniło – szczególnie w odniesieniu do nieruchomości o przeznaczeniu budowlanym, tu ograniczenie własności w owym pasie jest oczywiste. Odnośnie nieruchomości wykorzystywanych na cele rolnicze, przyznawanie wynagrodzenia za strefę poza liniami jest nieco sporne, różnie to podchodzą sądy – widziałem służebności ustanawiane dla przebiegu linii, a widziałem też pas eksploatacji dla linii 15kV o szerokości 20m! Nic się zatem nie zmieniło, a biegli jak to biegli – trudno u nich o jednolitość poglądów odnośnie samych podstaw wyceny.

   • GRAZYNA pisze:

    Dziękuję pięknie! Moje obawy związane są z tym, że ZE dziwnie walczy tylko o szerokość pasa eksploatacji.
    Biegły / kolejny ds energetyki/ ustalił mniej niż sami chcieli, bo 7 m i uznał, że taki pas dla tej linii jest zarazem wystarczający na potrzeby służebności. Z kolei sąd powiedział, że to ważne szczególnie w świetle dwóch ostatnich orzeczeń SN – dlatego, jak w dym uderzyłam do Pana. Ups jakie to niełatwe wszystko!! Ale wytrwam, to w końcu moja rodzinna od połowy XIX w ziemia i warta jest, aby o nią walczyć.
    I jeszcze jedno Panie Piotrze czy skoro działka w Studium… ma przeznaczenie pod mieszkalnictwo, to ma jakieś znaczenie dla wyliczenia tego wynagrodzenia to, że jest obecnie nieużytkiem? bo wytłuszczoną czcionką biegły ds energetyki sic! zamieśćił taka info, jakby sugerował coś ważnego dla sprawy.

    • Piotr Zamroch pisze:

     Pani Grażyno,
     studium ma znaczenie dla wyceny, co wynika z art. 154 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
     2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
     3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.

     • GRAZYNA pisze:

      niezmiernie cenna opinia – wielkie dzięki Panie Piotrze. Serdecznie pozdrawiam.

     • Katarzyna pisze:

      Niby jest tak jak Pan pisze, jednak wiem, ze rzeczoznawcy (część rzeczoznawców?) uważają, że ustalenia studium nie mają tej samej rangi dla wartości działki co ustalenia planu w związku z czym studium dla kwestii wyceny ma tylko znaczenie pomocnicze. Jest w tym jakiś sens, to przecież studium to tylko potencjalna możliwość a nie pewność…
      Z drugiej strony chyba powinien ich ściśle obowiązywać zapis z art. 154 który Pan cytuje…?

     • Piotr Zamroch pisze:

      Pani Katarzyno,
      uzupełniam zatem odpowiedź na pytanie Pani Grażyny – biegły wskazał na studium, bo obowiązuje zacytowany przepis, jednak w praktyce biegli rzadko powołują się na zapisy studium. Jeżeli nieruchomość rolna według (ewidencji) faktycznie ma przeznaczenie budowlane i takie przeznaczenie jest w okolicy należy wystąpić o warunki zabudowy, to nie pozostawi marginesu na zastanawianie się przez biegłego nad znaczeniem studium.

 3. GRAZYNA pisze:

  Panie Piotrze Drogi, Szanowni blogowicze
  Walcząc z operatorami o służebność przesyłu, z drugiej strony zaangażowałam organy administracji, bo wystąpiłam Np. o wznowienie postępowania zakończonego decyzja wydaną na podstawie art. 35 ustawy wywłaszczeniowej /…/ , bo matka istotnie nie brała udziału w postępowaniu i nie została jej doręczona taka decyzja. Trwa to wstępne postępowanie, ponoć weryfikujące mój wniosek już dość długo. Dziś otrzymałam wezwanie do uzupełnienia swojego wniosku poprzez przedłożenie wniosku mojej siostry o wznowienie postępowania zakończonego tą samą decyzją! Pod rygorem pozostawienia mojego wniosku bez rozpoznania.
  Przyznam, że jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem dlaczego mam swój wniosek w taki sposób uzupełniać. Nie ma co prawda problemu w złożeniu wniosku także przez siostrę, bo miała swój udział w nieruchomości matki. Ale czy to nie powinno być tak, że skoro organ wie że siostra tez jest spadkobiercą i zna jej adres, to powinien ją chyba zawiadomić o wszczęciu postępowania z mojego wniosku celem wzięcia udziału w sprawie?
  Mam wątpliwości i nie wiem co dalj robić; Będę wdzięczna za dyskusję na blogu
  Serdecznie pozdrawiam

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Grażyno,
   Zasadą jest, że każdy podmiot działa w postępowaniu administracyjnym samodzielnie. W sytuacji, gdy adresatem decyzji wywłaszczeniowej była Pani matka, to po jej śmierci w jej sytuację prawną wstępują spadkobiercy – i każdy z nich działa samodzielnie. Nie ma podstaw dla tego, aby żądać złożenia prośby o wznowienie postępowania przez wszystkich spadkobierców.
   Mimo wszystko, z uwagi na cel postępowania będzie szybciej, jeśli siostra złoży również wniosek – inaczej organ zapewne pozostawi podanie bez rozpoznania i będzie mogła Pani to kwestionować, co przeciągnie załatwienie sprawy.
   Proszę mieć na uwadze, że uchylenie decyzji w przypadku, gdy strona bez swojej winy nie brała udziału w postępowaniu może nastąpić tylko w ciągu 5 lat od dnia doręczenia decyzji, w przeciwnym razie organ stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa i wskazania okoliczności, w powodu których nie uchylił decyzji.
   Można jeszcze rozważyć kwestię stwierdzenia nieważności tej decyzji, ale to wymaga szczegółowej analizy treści decyzji z art. 35.

   • GRAZYNA pisze:

    Panie Piotrze dziękuję pięknie.
    Napisałam własnie pismo do organu o wskazanie podstawy prawnej takiego żądania, bo w mojej ocenie nie zachodzi w sprawie przypadek współuczestnictwa koniecznego, o ile takie wogóle istnieje w prawie administracyjnym.
    Pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *