Prezydent podpisał specustawę przesyłową

W ostatni dzień swojego urzędowania Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawa przesyłowa).

To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców budujących sieci przesyłowe, jak i dla samej PSE, jeżeli chodzi o właścicieli nieruchomości …

unnamed

 

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Marzena pisze:

    Szanowny Panie Piotrze,
    bardzo proszę o podpowiedź, czy na postanowienie sądu okręgowego stwierdzającego nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie przysługuje skarga do trybunału sprawiedliwości, jeśli tak to jaki jest termin na jej wniesienie i na co należałoby się powołać (czy na ochronę praw własności o której mowa w protokole, czy być może można zaskarżyć działalność sądu który orzeka w oderwaniu od prawa powszechnie obowiązującego i praw gwarantowanych konstytucją). Zastanawiam się też nad skargą kasacją. Jednak patrząc na postępowanie sądu rozpatrującego naszą sprawę, dla którego wszystkie sprawy są identyczne i żeby zasiedzieć służebność gruntwą wystarczy jedynie posadowić słupy i czekać na upływ 30 lat w celu zasiedzenia, to chyba raczej nie. Sąd który rozpatrywał naszą sprawę stwierdził, że zakład energetyczny nie wchodził na naszą nieruchomość w celu wykonywania swoich uprawnień bo nie musiał (świadek zakładu energetycznego nie pamiętał aby kiedykolwiek zakład energetyczny wchodził na nasz teren, nawet nie wchodzili w celu wycięcia drzew), stwierdził ponadto że nasze uwagi są ciekawe ale ma po prostu taką linię orzeczniczą. Moim zdaniem nasz przypadek jest inny, gdyż linia która została posadowione w latach 70-tych bez wymaganej dokumentacji została wybudowana jako linia rezerwowa zasilająca przedsiębiorstwo przemysłowe. Więc gdzie tu mowa o jakiś ważnych aspektach społecznych, dla których w szczytnym celu można stwierdzić zasiedzenie. Zakład energetyczny wystąpił z wnioskiem o zasiedzenie, gdyż chce wyciąć kilkaset drzew znajdujących się pod linią (drzewa te rosną od 30-tu paru lat) niszcząc w ten sposób za darmo i bez konsekwencji nasze mienie. Proszę o podpowiedź gdzie można znaleźć skargę kierowaną do trybunału sprawiedliwości w podobnej sprawie.

  2. Kamil pisze:

    Żeby skierować skargę do Trybunału należy najpierw wyczerpać tryb krajowy – w tym przypadku skierowanie skargi kasacyjnej. Następnie – niezależnie od orzeczenia SN-u – w terminie 6-m-cu od doręczenia orzeczenia SN.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *