Korytarze przesyłowe znowu na antenie

Trzy dni temu opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji kolejną wersję projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

Niedługo potem Rzeczpospolita doniosła, że projekt skierowano na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Tu trzeba jedynie doprecyzować, że na owym Stałym Komitecie już projekt stawiano w grudniu 2012 r., jednak szybko zdjęto z porządku obrad.

Jak więc widzisz, znowu coś się przy projekcie dzieje i ponownie trudno ocenić, czy to jeden z kolejnych ruchów, których celem jest wykazanie zaangażowania autorów, czy też sprawa rzeczywiście staje się poważna.

Temat niewątpliwie wymaga zainteresowania ze strony wszystkich osób, których problematyka urządzeń przesyłowych dotyka w ten czy inny sposób.

20130730_193355_0

W odniesieniu do urządzeń już istniejących, zasady określania korytarza nie uległy istotnym zmianom. Odszkodowanie nadal ma być ustalane przy zastosowaniu metody parametrycznej (jak to ładnie określiła Rzepa – według tabelki), a za bezumowne korzystanie w przeszłości projektodawcy dorzucają 5%. Podstawą dla wyceny odszkodowania nie jest rynkowa wartość nieruchomości.

Podsumowując, projektodawcy nadal walą głową w mur, być może w końcu się przebiją – przynajmniej przez Sejm, bo nie wierzę, żeby udało im się przekonać Trybunał Konstytucyjny odnośnie zgodności z Ustawą zasadniczą tego modelu odszkodowawczego.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Podzielam pogląd. Jako, że mam częsty kontakt ze operatami szacunkowymi określającymi wartość służebności przesyłu, postanowiłem podstawić do wzoru (zastosować opcję wyliczenia służebności zgodnie z projektem). Wartości są skrajnie różne. Na niekorzyść właścicieli nieruchomości oczywiście.
    Pozdrawiam,

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *