Czy potrzebne są rewolucyjne zmiany?

Niedawno informowałem Cię o wstrzymaniu w podkomisji sejmowej prac nad nowelizacją Kodeksu cywilnego w zakresie urządzeń przesyłowych, przede wszystkim z uwagi na ewentualną niekonstytucyjność zasiedzenia służebności przesyłu, z doliczeniem okresu sprzed 3 sierpnia 2008 r.

Co ważne to projekt rządowy. Zdziwiło mnie nieco zatem, kiedy na portalu sejmometr.pl znalazłem kolejny projekt, autorstwa posłów z Platformy Obywatelskiej.

Co jest w nim ciekawego?

Po pierwsze, zmodyfikowana służebność drogi koniecznej na potrzeby przyłączy, która jest ustanawiana na rzecz właściciela nieruchomości niebędącego przedsiębiorcą (co w przypadku służebności przesyłu jest niedopuszczalne).

Druga sprawa to zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia regulacji prawnej ustanawiania służebności przesyłu na użytkowaniu wieczystym. Oba projekty sankcjonują to ustanawianie, zgodnie z dominującym wśród prawników poglądem, projekt poselski wprowadza obciążenie nieruchomości z mocy prawa, jeżeli użytkownik wieczysty nabędzie jej własność.

Kolejna zmiana – w mojej ocenie bardzo kontrowersyjna – to usunięcie roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu. Z tym połączona jest przebudowa art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na koniec zwracam Ci jeszcze uwagę na proponowany przepis art. 4 noweli, który przewiduje przekształcenie służebności gruntowych i użytkowania nabytych przed wejściem w życie tej ustawy w służebność przesyłu. Taki przepis sugeruje możliwość zasiedzenia służebności gruntowej także po 3 sierpnia 2008 r.

W mojej ocenie projekt rządowy ma znacznie większe szanse na uchwalenie, w zasadzie jedyna wątpliwość dotyczy doliczania przy zasiedzeniu służebności przesyłu okresu posiadania sprzed 3 sierpnia 2008 r. Projekt poselski jest kontrowersyjny, a w zakresie wzajemnego stosunku przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera zbyt wiele uproszczeń. Poza tym, czy potrzebna jest radykalna nowelizacja w tym zakresie, kiedy trwają zaawansowane prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych?

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwo Fisz| Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Sierpień 12, 2012 o 07:57

Dodam, że projekt powraca do tematu wyciągów narciarskich; poprawka Ministra Kwiatkowskiego nie została zatem wzięta pod uwagę.

Nowelizacja art, 124 u.g.n. jest rzeczywiście kontrowersyjna. Obecnie, decyzję z art. 124 u,g,n. wydaje się z urzędu lub “na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej”. Nowelizacja chce zawęzić krąg podmiotów legitymowanych – ma nim być “rzedsiębiorca, który ma realizować inwestycję celu publicznego”. Powstaje pytanie (pojawiające się dość często) – czy gmina realizująca sama taką inwestycję (a nie poprzez spółkę komunalną) jest przedsiębiorcą?

Przecież zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz jest zadaniem własnym gminy. W doktrynie prawa samorządowego są głosy przemawiające za tym, że wykonywanie zadań publicznych w zakresie zaopatrzenia w media nie jest działalnością gospodarczą.

Odpowiedz

Piotr Zamroch Sierpień 14, 2012 o 08:24

Ciekawa uwaga odnośnie statusu gminy jako przedsiębiorcy. Odnośnie wyciągów, w uzasadnieniu projektodawcy odnieśli się do tego zagadnienia wskazując, że jest to wykluczone, albowiem wyciągi narciarskie nie są inwestcją celu publicznego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: