Usunięcie trafostacji, uzasadnienie IV CSK 345/11

Niedawno informowałem Cię o ciekawym orzeczeniu Sądu Najwyższego dotyczącym usunięcia stacji transformatorowej z nabytej przez dewelopera nieruchomości.

Dziś otrzymałem z Sądu Najwyższego uzasadnienie tego wyroku (znajdziesz je w Bazie wiedzy, sygnatura IV CSK 345/11).

Rozważania sądu okręgowego i apelacyjnego przekonują mnie, że tematyka urządzeń przesyłowych nie jest oczywista, pomimo dziesiątek orzeczeń Sądu Najwyższego. Muszę przyznać, że pierwszy raz spotkałem się z ideą zasądzenia odszkodowania w oparciu o przepis art. 435 K.c., który dotyczy szkody spowodowanej przez ruch przedsiębiorstwa.

Zachęcam do lektury – Sąd Najwyższy w krótkich uwagach zawarł kilka cennych myśli. Zwracam Ci uwagę szczególnie na kwestię dobrej wiary i powinność jej badania w chwili rozpoczęcia posiadania, nie zaś zamknięcia rozprawy oraz kwestię możliwości przyjęcia przez sąd innej podstawy prawnej żądania, niż wskazana w pozwie.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *