Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia prawa do wszelkiego wynagrodzenia?

Kilkakrotnie pisałem o zasiedzeniu służebności przesyłu podkreślając, iż służebność w ten sposób przedsiębiorca nabywa nieodpłatnie. Nie miałem przy tym większych wątpliwości, że za okres przed datą zasiedzenia, właściciel nieruchomości może żądać wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

Sąd Najwyższy uważa jednak odmiennie, przynajmniej w niektórych składach (porównaj sędziów w sprawach, które opisuję poniżej, a sam znajdziesz autora poglądu).

Otrzymałem niedawno wyrok w sprawie II CSK 258/11 wraz z uzasadnieniem. Poniżej przytaczam Ci kluczowy fragment (całość oczywiście znajdziesz w Bazie wiedzy):

Funkcja zasiedzenia sprzeciwia się przyznaniu byłemu właścicielowi wobec posiadacza, który stał się właścicielem, jednak także – jak trafnie podnosi się w  piśmiennictwie – wszelkich innych roszczeń, u których podstaw leży prawo własności, do takich zaś należałyby roszczenia uzupełniające za okres poprzedzający datę zasiedzenia, w tym roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy. Ład, porządek prawny, stabilizacja stosunków w zakresie odnoszącym się do własności rzeczy, czyli wszystko to, do czego zapewnienia zmierza zasiedzenie, ulegałoby ponownie zakłóceniu przez spory dotyczące, związanego z roszczeniem windykacyjnym i tym samym uzależnionego przede wszystkim od kwestii własnościowych, roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy w okresie poprzedzającym datę zasiedzenia. Przyznanie byłemu właścicielowi takiego roszczenia wobec posiadacza, który stał się właścicielem, byłoby więc nie do pogodzenia z celem zasiedzenia.

Czy ten kierunek orzecznictwa zostanie utrzymany (wcześniej taki sam pogląd wyrażono w uchwale III CZP 7/11).

W mojej ocenie jest on dyskusyjny, nie tak dawno jednak za wysoce kontrowersyjne uznawano zasiedzenie służebności gruntowej/przesyłu, czemu obecnie nikt specjalnie się nie dziwi.

 

 

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Bardzo kontrowersyjny pogląd. Podążając za rozumowaniem SN – co w sytuacji, gdy wierzytelność wynikająca z korzystania z rzeczy została przelana przez właściciela przed upływem terminu zasiedzenia na osobę trzecią? Trudno byłoby przyjąć, że roszczenie wygasa. Równocześnie, przyjęcie, że istnieje ona dalej jest nie do pogodzenia z podkreślanym przez SN celem zasiedzenia.

    • Piotr Zamroch pisze:

      To prawda. Nabycie własności przez zasiedzenie, nawet zakładając jego pierwotny charakter, nie niweczy skutków prawnych przysługiwania prawa własności innej osobie w przeszłości.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *