Zasiedzenie służebności przesyłu pozbawia prawa do wszelkiego wynagrodzenia?

Kilkakrotnie pisałem o zasiedzeniu służebności przesyłu podkreślając, iż służebność w ten sposób przedsiębiorca nabywa nieodpłatnie. Nie miałem przy tym większych wątpliwości, że za okres przed datą zasiedzenia, właściciel nieruchomości może żądać wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

Sąd Najwyższy uważa jednak odmiennie, przynajmniej w niektórych składach (porównaj sędziów w sprawach, które opisuję poniżej, a sam znajdziesz autora poglądu).

Otrzymałem niedawno wyrok w sprawie II CSK 258/11 wraz z uzasadnieniem. Poniżej przytaczam Ci kluczowy fragment (całość oczywiście znajdziesz w Bazie wiedzy):

Funkcja zasiedzenia sprzeciwia się przyznaniu byłemu właścicielowi wobec posiadacza, który stał się właścicielem, jednak także – jak trafnie podnosi się w  piśmiennictwie – wszelkich innych roszczeń, u których podstaw leży prawo własności, do takich zaś należałyby roszczenia uzupełniające za okres poprzedzający datę zasiedzenia, w tym roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy. Ład, porządek prawny, stabilizacja stosunków w zakresie odnoszącym się do własności rzeczy, czyli wszystko to, do czego zapewnienia zmierza zasiedzenie, ulegałoby ponownie zakłóceniu przez spory dotyczące, związanego z roszczeniem windykacyjnym i tym samym uzależnionego przede wszystkim od kwestii własnościowych, roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy w okresie poprzedzającym datę zasiedzenia. Przyznanie byłemu właścicielowi takiego roszczenia wobec posiadacza, który stał się właścicielem, byłoby więc nie do pogodzenia z celem zasiedzenia.

Czy ten kierunek orzecznictwa zostanie utrzymany (wcześniej taki sam pogląd wyrażono w uchwale III CZP 7/11).

W mojej ocenie jest on dyskusyjny, nie tak dawno jednak za wysoce kontrowersyjne uznawano zasiedzenie służebności gruntowej/przesyłu, czemu obecnie nikt specjalnie się nie dziwi.

 

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwo Fisz| Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Czerwiec 21, 2012 o 20:46

Bardzo kontrowersyjny pogląd. Podążając za rozumowaniem SN – co w sytuacji, gdy wierzytelność wynikająca z korzystania z rzeczy została przelana przez właściciela przed upływem terminu zasiedzenia na osobę trzecią? Trudno byłoby przyjąć, że roszczenie wygasa. Równocześnie, przyjęcie, że istnieje ona dalej jest nie do pogodzenia z podkreślanym przez SN celem zasiedzenia.

Odpowiedz

Piotr Zamroch Czerwiec 21, 2012 o 20:53

To prawda. Nabycie własności przez zasiedzenie, nawet zakładając jego pierwotny charakter, nie niweczy skutków prawnych przysługiwania prawa własności innej osobie w przeszłości.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: