Posts in Category

Korytarze przesyłowe

Oddałem Wasze ręce zaktualizowany wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu wraz z omówieniem. Patrząc na liczbę pobrań, ten ebook cieszył się Waszym dużym zainteresowaniem. W pierwszej wersji przygotowałem go w 2013 r., od tego czasu jednak zostało wydane wiele orzeczeń, które usystematyzowały praktykę i konieczna była z mojej strony aktualizacja treści. Ebook zawiera wzór wniosku wraz z poprzedzającym go omówieniem, w którym starałem się wyjaśnić znaczenie poszczególnych elementów wniosku, jak też pokrótce przedstawić zasady przymusowego ustanawiania służebności przesyłu. Przygotowując to opracowanie bazowałem na własnych doświadczeniach z kilkuset postępowań sądowych, w których

W sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych, jak wiecie, kwestią bardzo istotną jest możliwość zgłoszenia przez przedsiębiorcę zarzutu nabycia służebności przez zasiedzenie. Co ważne, bieg terminu zasiedzenia służebności nie jest przerywany poprzez wystąpienie do przedsiębiorcy z wezwaniem do ustanowienia służebności przesyłu, czy też do usunięcia urządzeń z nieruchomości – konieczna jest bowiem czynność przed sądem. Wielu właścicieli nieruchomości podejmuje próbę osiągnięcia porozumienia przed sądem powszechnym w postępowaniu pojednawczym. Takie postępowanie wszczynane jest na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, jego przebieg zaś – co do zasady – ogranicza się do jednej rozprawy,

Linie do przesyłu energii elektrycznej o napięciu 400kV są obecnie intensywnie rozbudowywane w całym kraju. Są to inwestycje cieszące się znaczącym zainteresowaniem wykonawców i odwrotnie proporcjonalnym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości, co można zrozumieć, bo są to urządzenia wpływające na wartość i sposób korzystania z nieruchomości. Z drugiej strony polski system przesyłu energii elektrycznej (co pokazało choćby poprzednie lato) potrzebuje rozbudowy i modernizacji, celem zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich, mając na względzie, iż dostęp do energii elektrycznej jest jedną z podstawowych potrzeb gospodarstw domowych i instytucji publicznych. W pięknym, modelowym przypadku powinno dojść

Przeczytałem niedawno ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego, które dotyczyło problemu związania sądu powszechnego decyzją administracyjną. Mówię o postanowieniu z 3 lipca 2015 r. wydanym w sprawie IV CSK 636/14, które możecie pobrać w Bazie wiedzy. Warto na nie zwrócić uwagę, bo zawiera rzetelne uwagi na temat możliwości badania przez sąd okoliczności poddanych kognicji organów administracji. Jedno zagadnienie zostało jednak przez Sąd wyjaśnione tylko pobieżnie, a był to problem według mnie najciekawszy, czyli kwestia ostateczności decyzji wydanej przez organ administracji pierwszej instancji. Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności poświęcił sporo uwagi samemu rozgraniczeniu kompetencji

Specustawa przesyłowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 sierpnia 2015 r. pod pozycją 1265 i wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia. Czas zatem przestać się zachwycać szybkością działania naszych posłów i skupić na analizie przepisów ustawy, która istotnie zmieni sposób prowadzenia inwestycji, w tym pozyskiwania praw do nieruchomości, w zakresie linii przesyłowych. Punktem wyjścia takiej analizy musi być ustalenie, jakich urządzeń dotyczy ta ustawa. Jest to katalog bardzo wąski – dotyczy ona bowiem wyłącznie linii przesyłowych najwyższych napięć będących własnością operatora sieci przesyłowych, czyli spółki akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wyczerpujące wyliczenie tych

1 2 3 4 5 10 Strona 3 z 10