All posts by

Piotr Zamroch

Kilkakrotnie pisałem o zasiedzeniu służebności przesyłu podkreślając, iż służebność w ten sposób przedsiębiorca nabywa nieodpłatnie. Nie miałem przy tym większych wątpliwości, że za okres przed datą zasiedzenia, właściciel nieruchomości może żądać wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Sąd Najwyższy uważa jednak odmiennie, przynajmniej w niektórych składach (porównaj sędziów w sprawach, które opisuję poniżej, a sam znajdziesz autora poglądu). Otrzymałem niedawno wyrok w sprawie II CSK 258/11 wraz z uzasadnieniem. Poniżej przytaczam Ci kluczowy fragment (całość oczywiście znajdziesz w Bazie wiedzy): Funkcja zasiedzenia sprzeciwia się przyznaniu byłemu właścicielowi wobec posiadacza, który stał

Jak wiesz, Ministerstwo Gospodarki opracowuje projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. To ważna ustawa, a jej zadaniem ma być kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z budową i eksploatacją urządzeń przesyłowych. Muszę przyznać, że działanie Ministerstwa  jest dla mnie budujące. Okazuje się bowiem, że nasze Państwo potrafi słuchać. Poprzedni projekt z 19 stycznia 2012 r. został przedstawiony organizacjom społecznym i izbom gospodarczym w celu zgłaszania uwag. Wpłynęło wiele wartościowych pism, zawierających nieraz gruntowną, jednak zasłużoną krytykę. Reakcja była prawidłowa. Opublikowany projekt z 6 czerwca 2012 r. różni się od poprzednika znacząco na korzyść. Uwzględniono wiele

Niedawno donosiłem Ci, za Rzeczpospolitą, o bardzo ciekawym wyroku Sądu Najwyższego, dotyczącym usunięcia stacji transformatorowej i obowiązku poniesienia związanych z tym kosztów. Tym razem postanowiłem być szybszy od Rzepy i poinformować Cię o uchwale, która dopiero zostanie wydana w sprawie III CZP 36/12. Pytanie Sądowi Najwyższemu zadał Sąd Okręgowy w Zamościu – to normalna procedura dla kwestii prawnych, które budzą poważne wątpliwości. Problem dotyczy roszczenia o wykup działki zajętej przez urządzenia energetyczne. Przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu istniała możliwość żądania wykupu przez przedsiębiorcę części nieruchomości zajętej przez

Dwa tygodnie temu informowałem Cię o szkoleniu, jakie przeprowadzę dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w przedmiocie obrony przed roszczeniami właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są urządzenia przesyłowe. W komentarzach pytaliście o możliwość uczestniczenia w takim szkoleniu – niestety IGCP prowadzi działalność tylko dla swoich członków. Mam jednak dobrą wiadomość! Wspólnie z Fundacją Rozwoju Rachunkowości, organizacją zajmującą się prowadzeniem szkoleń między innymi w zakresie prawa energetycznego, organizujemy spotkanie w tym przedmiocie 2 sierpnia 2012 r. w Warszawie. Do współpracy z FRR zachęcił mnie profesjonalizm z jakim organizowała wcześniej szkolenia oraz przystępna

1 70 71 72 73 74 76 Strona 72 z 76