Właściciel pilnie poszukiwany

Dziś nieco nietypowo, ale ważne sprawy wymagają czasem działań niestandardowych.

Szukam właściciela nieruchomości, którego:

– powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych albo

– wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

zostały prawomocnie oddalone przez sąd II instancji w okresie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca, z uwagi na zarzut zasiedzenia służebności.

W szczególności chodzi o osoby, które nabyły nieruchomości już obciążone urządzeniami, a upływ terminu zasiedzenia przypadł przed datą nabycia.

Pomoc prawna w tej sprawie będzie miała charakter bezpłatny.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. Będzie dobra oferta na skargę kasacyjną? 🙂

  2. Błażej, a termin na skargę kasacyjną nie wynosi przypadkiem 2 miesiące?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *