Nowe opłaty od wniosków i pozwów w sprawach przesyłowych!

Zbliżające się wielkimi krokami wejście w życie ustawy nowelizującej procedurę cywilną to zdarzenie, które trudno przeoczyć w Internecie, czemu też nie można się dziwić z uwagi na jej rozmach oraz znaczenie, zarówno dla stron postępowań, jak i ich pełnomocników.

Ja oczywiście nie będę tej nowelizacji kompleksowo przedstawiał, bo procedura cywilna i jej zmiany nie są przedmiotem prowadzonego przeze mnie bloga, chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na kilka kwestii związanych z opłatami od wniosków i pozwów wnoszonych w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych.

Zmianie ulega ogólna opłata od wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe (np. o ustanowienie albo stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu), która będzie wynosiła 100 zł, w miejsce dotychczasowej 40 zł.

Zmieniają się także – i to w sposób diametralny – opłaty od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, które są często wykorzystywane w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych w celu przerwania biegu zasiedzenia służebności albo biegu przedawnienia roszczenia.

Wnioski dotychczas „kosztowały” 40 zł, za wyjątkiem wniosków o wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 zł, dla których opłata wynosiła 300 zł.

Po wejściu w życie nowelizacji, co nastąpi 21 sierpnia 2019 r., wniosek o zawezwanie do próby ugodowej będzie podlegał opłacie ułamkowej wynoszącej 1/5 opłaty od wniosku albo pozwu dla danego roszczenia.

W sprawach dotyczących ustanowienia służebności przesyłu nie będzie to zatem istotna zmiana, jednak już w sprawach dotyczących roszczeń:

  • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • o nakazanie usunięcia albo przebudowy urządzeń,
  • o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe,

zmiana będzie znacząca, szczególnie dla spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000 zł.

Dlaczego 20.000 zł? Wynika to ze zmiany wysokości opłat w sprawach o prawa majątkowe, które po wejściu w życie nowelizacji nie będą już wynosiły 5% wartości dochodzonego roszczenia.

Ustawodawca zdecydował się wprowadzić opłaty stałe dla spraw o wartości przedmiotu sporu do 20.000 zł, według poniższych widełek:

  • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu wyższej niż 20 000 złotych, stosuje się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Oznacza to, że wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 100.000 zł, co nie jest niczym nadzwyczajnym, szczególnie w sprawach negatoryjnych i o wykup nieruchomości, będzie podlegał opłacie wynoszącej 1.000 zł, w miejsce dotychczasowych 300 zł.

Opłatę ułamkową odnosi się także do opłat stałych, zatem dla sprawy o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 12.000 zł, dla której opłata stała wynosi 750 zł, opłata od wniosku o zawezwanie od próby ugodowej będzie wynosiła 150 zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany nowelizacją procedury cywilnej, zapraszam do subskrypcji biuletynu naszej kancelarii, w którym na bieżąco przedstawiamy jaj najważniejsze założenia, jak również do lektury bloga Wojtka Jelińskiego.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Danuta Sierpień 7, 2019 o 10:45

Witam serdecznie, po wprowadzeniu tej nowelizacji opłat od wniosków i pozwów znowu będą cierpieć właściciele nieruchomości, ponieważ to oni najczęściej składają do sądu wnioski o ustanowienie służebności przesyłu, więc to oni będą ponosić opłaty. A że sądy orzekają tak jak orzekają, to nic, bo właściciele mogą znosić utrudnienia w postaci pasów ochronnych w zamian za zasiedzenie dla firm, to właściciele mają płacić podatki, bo firmy mają zasiedzenie. Przepraszam za sarkazm, ale ciągle uderza się w tych maluczkich. Pozdrawiam, życząc miłego dnia

Odpowiedz

Alicja Sierpień 16, 2019 o 12:35

Chyba błąd w treści, gdyż w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu było i jest 200 zł. opłata stała.

Odpowiedz

Piotr Zamroch Sierpień 18, 2019 o 08:52

Pani Alicjo,
opłata 200 zł dotyczy wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej. W przypadku zasiedzenia służebności przesyłu, opłata wynosiła dotychczas 40 zł jako podstawowa opłata od wniosków w postępowaniu nieprocesowym.

Odpowiedz

Alicja Sierpień 19, 2019 o 21:31

Nie każdy Sąd to rozróżnia, vide XV Ca 1237/17 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu
LEX nr 2698016

Odpowiedz

Robert Sierpień 19, 2019 o 09:44

Witam,
W moim przypadku Spółka zgłosiła wniosek o zasiedzenie służebności przesyłu (bez daty zasiedzenia), zaś sąd od samego początku procedował zasiedzenie służebności gruntowej (co wynikało z wydawanych w toku postępowania postanowień o powołaniu biegłych itp.). W konsekwencji Sąd stwierdził w dniu 31 grudnia 2010 r. zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
Obecnie po analizie akt stwierdziłam, że Spółka dokonała opłaty od wniosku w kwocie 200 zł, stąd prawdopodobnie ta nieścisłość.

Odpowiedz

Alicja Sierpień 19, 2019 o 18:25

Jeżeli została złożona apelacja, sąd okręgowy powinien takie postanowienie uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy.

Odpowiedz

Jadwiga Sierpień 19, 2019 o 09:57

Panie Robercie,
Wydaje się, że Sąd orzekł ponad żądanie zgłoszone przez Spółkę we wniosku o zasiedzenie.
Obydwa te prawa mają analogiczną treść, pełnią te same funkcje, odmienna jest jednak ich podstawa prawna i nie można ich utożsamiać.
Zgodnie z art. 610 § 1 k.p.c. w zw. z art. 677 k.p.c. zakres niezwiązania sądu żądaniem w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia dotyczy możliwości określenia innego nabywcy, innej daty nabycia, ewentualnie innego ograniczonego przedmiotowo zakresu nabycia własności. Nie obejmuje natomiast możliwości orzekania o innym przedmiocie, ani o innym prawie.
Sprawa powinna zostać uchylona przez Sąd Okręgowy i przekazana do ponownego rozpoznania.
Dodatkowo nie można po dacie 3.08.2008 r. stwierdzać zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, ponieważ od tej daty istniała już służebność przesyłu.

Odpowiedz

Jadwiga Sierpień 19, 2019 o 09:58

Panie Robercie,
Wydaje się, że Sąd orzekł ponad żądanie zgłoszone przez Spółkę we wniosku o zasiedzenie.
Obydwa te prawa mają analogiczną treść, pełnią te same funkcje, odmienna jest jednak ich podstawa prawna i nie można ich utożsamiać.
Zgodnie z art. 610 § 1 k.p.c. w zw. z art. 677 k.p.c. zakres niezwiązania sądu żądaniem w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia dotyczy możliwości określenia innego nabywcy, innej daty nabycia, ewentualnie innego ograniczonego przedmiotowo zakresu nabycia własności. Nie obejmuje natomiast możliwości orzekania o innym przedmiocie, ani o innym prawie.
Sprawa powinna zostać uchylona przez Sąd Okręgowy i przekazana do ponownego rozpoznania.
Dodatkowo nie można po dacie 3.08.2008 r. stwierdzać zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, ponieważ od tej daty istniała już służebność przesyłu.

Odpowiedz

Alicja Sierpień 19, 2019 o 10:58

Sąd okręgowy powinien uchylić to postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, gdyż orzekł ponad żądanie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: