Zmiana terminów przedawnienia roszczeń!

Od dłuższego czasu obserwowałem prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu cywilnego w zakresie terminów przedawnienia roszczeń. Z wpisem w blogu postanowiłem wstrzymać się do czasu nadania ustawie ostatecznego kształtu i jej wejścia w życie – co ma dziś miejsce.

Najważniejsza zmiana to skrócenie terminu ogólnego przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, istotne są także przepisy regulujące zasady przedawnienia roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy.

W sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych ta nowelizacja będzie miała znaczenie przede wszystkim dla roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości albo o wykup nieruchomości, gdyż roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu oraz roszczenie o nakazanie usunięcia urządzeń nie ulegają przedawnieniu.

Żeby ułatwić Wam poruszanie się w nowych regulacjach przygotowaliśmy poradnik, w którym w sposób przystępny opisaliśmy zmienione zasady przedawnienia.

Osobom zainteresowanym szerzej przedawnieniem oraz dochodzeniem wierzytelności polecam świetny blog mojego wspólnika Karola Sienkiewicza.

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Hanna Lipiec 9, 2018 o 16:53

Witam Panie Piotrze
Mam gorącą prośbę, Proszę o poradę, bo jestem laikiem w sprawach, o których Pan pisze na swoim blogu. W tym roku odziedziczyłam nieruchomość o powierzchni 1 ha, na której posadowiony jest gazociąg wysokiego ciśnienia (w poprzek działki, na środku, długość ok. 32 m). Gazociąg został położony ok. 1980 roku. Grunt przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, po obu stronach gazociągu został ustanowiony tzw. pas ochronny o szerokości 15 metrów z obu stron gazociągu, co oznacza, że powierzchnia wyłączona z użytkowania wynosi prawie 1.000 m2.
Zamierzam wystąpić do spółki gazowniczej z wezwaniem do umownego ustanowienia służebności przesyłu, oczywiście skorzystałam z wzoru umowy na Pana Blogu (dzięki serdeczne). Mam problem jakie stawki zaproponować, czy lepiej występować o jednorazowe wynagrodzenie, czy roczne, bądź miesięczne. Czy dobrze myślę, że w przypadku gazociągu posadowionego ponad 30 lat temu raczej nie powinno być mowy o zasiedzeniu, bowiem gazociąg jest niewidoczny (art.292 k.c)?
Bardzo proszę o podpowiedź jakie orientacyjne stawki (przedziały) mogłabym zaproponować spółce gazowniczej, aby były realne. Czy niezależnie od służebności przesyłu przysługuje mi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Hanna

Odpowiedz

Hanna Lipiec 9, 2018 o 17:20

Witam Panie Piotrze
Mam gorącą prośbę, Proszę o poradę, bo jestem laikiem w sprawach, o których Pan pisze na swoim blogu. W tym roku odziedziczyłam nieruchomość o powierzchni 1 ha, na której posadowiony jest gazociąg wysokiego ciśnienia (w poprzek działki, na środku, długość ok. 32 m). Gazociąg został położony ok. 1980 roku. Grunt przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, po obu stronach gazociągu został ustanowiony tzw. pas ochronny o szerokości 15 metrów z obu stron gazociągu, co oznacza, że powierzchnia wyłączona z użytkowania wynosi prawie 1.000 m2.
Zamierzam wystąpić do spółki gazowniczej z wezwaniem do umownego ustanowienia służebności przesyłu, oczywiście skorzystałam z wzoru umowy na Pana Blogu (dzięki serdeczne). Mam problem jakie stawki zaproponować, czy lepiej występować o jednorazowe wynagrodzenie, czy roczne, bądź miesięczne. Czy dobrze myślę, że w przypadku gazociągu posadowionego nawet ponad 30 lat temu raczej nie powinno być mowy o zasiedzeniu, bowiem gazociąg jest niewidoczny (art.292 k.c)?
Bardzo proszę o podpowiedź jakie orientacyjne stawki (przedziały) mogłabym zaproponować spółce gazowniczej, aby były realne. Czy niezależnie od służebności przesyłu przysługuje mi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Hanna

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 9, 2018 o 17:58

Panie Piotrze, znalazłam taką oto informację:
“Na koniec warto jeszcze dodać, dlaczego warto uzyskać korzystne dla siebie orzeczenie sądowe dotyczące naszego roszczenia. W takim wypadku nasze roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Podstawą prawną jest tutaj art. 125 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:
“Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.”

Czy mogę prosić o komentarz? Czy jeśli wystąpię z pozwem o zapłatę, sąd potwierdzi że moje roszczenie jest zasadne, to zgodnie z powyższym przepisem nadal będę mogła oczekiwać zapłaty za 10 lat wstecz zamiast 6…?

Odpowiedz

Robert Lipiec 10, 2018 o 06:28

Witam,
Proszę o wyjaśnienie. Złożyłem jeszcze w 2014 r. pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z mojej nieruchomości za 10 lat wstecz czyli od 2004 r. Sprawa toczy się do dzisiaj.
W przyszłym roku przewiduje, że zapadnie już wyrok.
Czy sąd wówczas zasądzi mi za 10 lat wstecz , czyli od 2004 r. + okres prowadzenia powództwa (4 lata) = 14 lat ?, czy też za sześć lat (tj. od 2008 r.), czyli teoretycznie 6 lat wstecz+4 lata (na prowadzenie powództwa przed sądem) = 10 lat.

Odpowiedz

Iza Lipiec 10, 2018 o 19:37

Panie Piotrze, od kiedy liczy się termin wymagalności roszczenia?Czy można go liczyć od daty zakupu nieruchomości w przypadku roszczenia dot słupów energetycznych na tej nieruchomości?

Pozdrawiam
Izabela

Odpowiedz

Piotr Zamroch Lipiec 17, 2018 o 12:13

Dzień dobry,
roszczenia przysługują Pani za okres, w którym jest Pani właścicielem nieruchomości. Wymagalność jest tu nieco problematyczna z uwagi na treść przepisu art. 120 par. 1 K.c., który stanowi, iż:
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
W przypadku bezumownego korzystania ową czynnością jest wezwanie do zapłaty. Jeżeli wezwania nie było, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Odpowiedz

Jurek Lipiec 16, 2018 o 12:13

Pani Robercie,
Opisana przez Pana sytuacja Pana nie dotyczy. Wyrównanie nastąpi za okres do 2004 r.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: