Monthly Archives

czerwiec 2018

Wczoraj, przy okazji podróży służbowej do Warszawy, zajrzałem rano do Sądu Najwyższego, który rozpoznawał pytanie prawne dotyczące pasów służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznych w sprawie III CZP 118/17. O wyniku tego postępowania poinformowałem na szybko na profilu fejsbukowym mojego bloga, teraz zaś, zgodnie z obietnicą, przedstawiam przebieg posiedzenia oraz motywy ustne rozstrzygnięcia. Do pracy nad wpisem zabrałem się od rana, żeby zdążyć przyciągnąć Waszą uwagę jeszcze przed rozpoczynającymi się za chwilę Mistrzostwami Świata. Wracając do sprawy – sąd I instancji ustanowił służebność przesyłu polegającą na korzystaniu z nieruchomości w celu utrzymywania

Od wczoraj otrzymuję sporo zapytań dotyczących znaczenia uchwały wydanej przez Sąd Najwyższy w Składzie 7 Sędziów w sprawie III CZP 50/17. Treść uchwały znajdziecie tutaj, ja z kolei poniżej w kilku żołnierskich słowach przybliżę Wam jej znaczenie: Uchwała rozstrzyga problem prawny, który powstał na skutek zwrotu w orzecznictwie Sądu Najwyższego w maju 2016 r. W wydanych wówczas kilku orzeczeniach SN stwierdził, iż w przypadku urządzeń przesyłowych istniejących w dacie 7 stycznia 1991 r. na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa, właściciele tych urządzeń nabyli służebność gruntową z mocy ustawy. Wcześniej takie

Sąd Najwyższy podjął kilka minut temu uchwałę w Składzie Siedmiu Sędziów: Uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa – jako prawa związanego z własnością urządzeń – służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nieruchomości. W zakresie pytania nr 2 SN odmówił podjęcia uchwały. Sąd Najwyższy w krótkim uzasadnieniu wskazał, iż konstrukcja służebności gruntowej z mocy