Monthly Archives

maj 2018

Urządzenia przesyłowe zlokalizowane w pasach dróg publicznych to bardzo ciekawe zagadnienie, które nie zostało niestety precyzyjnie uregulowane przez Ustawodawcę. Pewien czas temu pisałem na temat wadliwej praktyki ustanawiania służebności przesyłu w pasach dróg publicznych, dziś zaś poruszę budzący wiele emocji problem przebudowy infrastruktury liniowej w związku z budową drogi. Emocje, co łatwo odgadnąć, mają swoje źródło w finansowaniu tego typu inwestycji przez zarządcę drogi albo właściciela urządzeń liniowych. Wpis dotyczył będzie orzeczenia Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r. wydanego w sprawie IV CSK 417/16. Warto na nie zwrócić uwagę, gdyż

Na ten dzień czeka naprawdę wiele osób zaangażowanych w sprawy dotyczące urządzeń przesyłowych. Chodzi o rozprawę na której zostanie wydana uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego odpowiadająca na pytania: Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 6) spowodowało uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa – jako prawa związanego z własnością urządzeń, – służebności gruntowej o treści odpowiadającej