Monthly Archives

kwiecień 2018

Konferencja dotycząca inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne już za nami, czas zatem podzielić się refleksjami i… pomyśleć o kolejnym spotkaniu w przyszłości. W blogu pisałem wcześniej o tej konferencji, z uwagi na fakt, iż moja kancelaria pełniła rolę patrona merytorycznego, pomagając w doborze tematów i proponując osoby prelegentów. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie konferencją przeszło moje oczekiwania i Puls Biznesu zmuszony był zamknąć nabór uczestników z uwagi na przekroczenie liczby 110 uczestników wydarzenia. To były dwa bardzo intensywne i ciekawe dni, podczas których miałem przyjemność wygłosić inauguracyjną prelekcję na temat

Dziś opiszę ciekawy przypadek, który pokazuje, iż zakończenie sporu w orzecznictwie Sądu Najwyższego, może nieść ze sobą jedynie częściowe rozwiązanie problemów pojawiających się w praktyce, a konsekwentnie, rodzić kolejne pytania prawne. Sprawa dotyczyła stacji transformatorowej wraz z wyprowadzeniami w postaci linii niskiego napięcia wybudowanej w 1988 r., przed oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu celem właściwego korzystania z tych urządzeń złożył ich właściciel, przedsiębiorca przesyłowy. Co istotne, zażądał ustanowienia służebności na prawie użytkowania wieczystego, a nie na nieruchomości. Taki wniosek motywował tym, iż faktycznie ograniczony w