Listopad 2017

Poprzedni wpis poświęciłem uchwale wydanej przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 101/16, Jest to niezwykle ważne dla praktyki orzeczenie, odpowiada bowiem na pytanie, z kim należy prowadzić rokowania w zakresie prawa do nieruchomości dla urządzeń wybudowanych przed laty i projektowanych obecnie. Z uwagi na ogromną skalę inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, jak też […]

Taka gorąca jesień 🙂 Podziwiam ją, jak co roku, przede wszystkim z okna mojego samochodu, którym przemieszczam się pomiędzy spotkaniami, rozprawami, konferencjami i szkoleniami. Szczególnie dużo czasu jesienią poświęcam na szkolenia, podczas których dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach przesyłowych. Często towarzyszy mi mec. Iwo Fisz, którego mógłbym nazwać moją prawą ręką, ale nie wiem, czy […]