Monthly Archives

listopad 2017

Poprzedni wpis poświęciłem uchwale wydanej przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 101/16, Jest to niezwykle ważne dla praktyki orzeczenie, odpowiada bowiem na pytanie, z kim należy prowadzić rokowania w zakresie prawa do nieruchomości dla urządzeń wybudowanych przed laty i projektowanych obecnie. Z uwagi na ogromną skalę inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, jak też nadal nie rozwiązany w pełni problem tzw. zaszłości, odpowiedź na to pytanie ma doniosłe znaczenie prawne. Z lektury poprzedniego wpisu wiecie już, że co do zasady należy obciążać prawo użytkowania wieczystego, a nieruchomość tylko wówczas,

Taka gorąca jesień 🙂 Podziwiam ją, jak co roku, przede wszystkim z okna mojego samochodu, którym przemieszczam się pomiędzy spotkaniami, rozprawami, konferencjami i szkoleniami. Szczególnie dużo czasu jesienią poświęcam na szkolenia, podczas których dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach przesyłowych. Często towarzyszy mi mec. Iwo Fisz, którego mógłbym nazwać moją prawą ręką, ale nie wiem, czy nie poczuje się przez to przedmiotowo 😉 W poniedziałek miałem przyjemność wygłosić inauguracyjną prelekcję na dwudniowej konferencji organizowanej przez Puls Biznesu. Wykład dotyczył urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymywanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.