Monthly Archives

styczeń 2017

Nowy rok dopiero się zaczął, a do Sądu Najwyższego wpłynęły już kolejne pytania prawne dotyczące urządzeń przesyłowych. W zeszłym roku Sąd udostępnił ponad 50 orzeczeń dotyczących tej problematyki, utrzymując trend z lat poprzednich. Jak widać nadal zagadnienia związane ze służebnością przesyłu i podobną służebnością gruntową budzą wiele wątpliwości i wymagają wykładni. Dziś pokrótce omówię ciekawe pytanie, które zostało zarejestrowane pod sygnaturą III CZP 3/17: „Czy właściciel nieruchomości może żądać na podstawie art. 305[2] § 2 k.c. w związku z art. 305 [1] k.c. ustanowienia na rzecz gminy służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej na potrzeby

Nierzadko w praktyce zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca posiada na nieruchomości kilka różnych urządzeń dystrybucyjnych lub przesyłowych – np. linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia oraz stację transformatorową. Często stosowaną praktyką jest w takiej sytuacji ustanawianie jednej służebności przesyłu dla kliku urządzeń. Jest to rozwiązanie szybsze i prostsze od ustanawiania kilku odrębnych służebności dla każdej z istniejących linii. Co się jednak stanie z taką służebnością w przypadku przekazania jednego z urządzeń na rzecz innego przedsiębiorcy? W świetle art. 305(3) K.c. nie ma wątpliwości, że służebność przesyłu przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych.

Sąd Najwyższy, co prawda w swym orzecznictwie przesądził już samą możliwość zasiedzenia służebności przesyłu, jednak co jakiś czas wydaje orzeczenia dotyczące konkretnych problemów praktycznych na tle stosowania tej instytucji. Jednym z takich zagadnień była wątpliwość, czy sąd, uwzględniając zarzut zasiedzenia służebności, powinien konkretnie ustalić zakres uprawnień, jakie przedsiębiorca nabył w drodze zasiedzenia – analogicznie jak uwzględniałby wniosek o stwierdzenie zasiedzenia tej służebności w odrębnym postępowaniu. Tę kwestię ubocznie rozważył Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym 8 września 2016 r. pod sygnaturą akt II CSK 822/16. Orzeczenie znajdziesz w Bazie wiedzy. Sprawa toczyła

W komentarzach w blogu rozpoczęliśmy rozmowę na temat aktualizacji standardu wyceny dotyczącego służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń dystrybucyjnych i przesyłowych. Temat jest jednak wart poświęcenia mu wpisu, nie zaś tylko rozmowy w komentarzach, bo standard jest stosowany przez wielu rzeczoznawców, posiłkują się nimi również prawnicy oraz same strony zainteresowane ustanowieniem służebności przesyłu. W pierwszej kolejności, z uwagi na zgłaszane trudności z dostępem do pliku zawierającego zaktualizowaną treść Standardu, dodałem go na bocznym pasku w blogu, pod ikonką Grand Law Blog 2013. To wersja Standardu uchwalona na

Słyszę czasami opinie, że prawnik jest zawsze wygrany, bo, niezależnie od wyniku sprawy, otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę, a ewentualna przegrana go nie dotyka. Byłbym bardzo smutny, gdyby tacy rzeczywiście byli prawnicy, ci zaś z którymi ja pracuję i przyjaźnię się zawodowo, podchodzą do wykonywanego zawodu inaczej. Oczywiście prowadzimy sprawy nie własne, lecz naszych Klientów i to za ich majątek (jego część) jesteśmy odpowiedzialni, jednak angażujemy się w sprawę także osobiście, chcąc uzyskać możliwie najkorzystniejszy wynik. Robimy to przede wszystkim dla naszych Klientów, ale także dla siebie, dla naszego dobrego imienia

1 2 Strona 1 z 2