Monthly Archives

styczeń 2016

Zarzut nabycia służebności przez zasiedzenie podnoszony w toku procesu budzi sporo kontrowersji, szczególnie w sytuacji, w której zasiedzenie miało nastąpić na rzecz innej osoby niż pozwany np. Skarbu Państwa. O owych kontrowersjach szerzej napiszę w kolejnym wpisie, dziś przytoczę krótką historię ku przestrodze właścicielom nieruchomości. Sprawa dotyczyła wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Przedsiębiorca w odpowiedzi na pozew, złożył w odrębnym postępowaniu wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie, jednak jego żądanie zostało prawomocnie oddalone w lutym 2011 r. Ważne jest, że oddalenie nastąpiło z uwagi na zbyt krótki okres

Kończąc życzenia noworoczne zadeklarowałem, że szybko powrócę do Was z wpisem merytorycznym, bo mam kilka przemyśleń, których po prostu nie mogę w sobie dłużej dusić 🙂 Pierwsze z nich dotyczy postępowania o ustanowienie służebności przesyłu, a konkretnie powinności dopuszczania dowodów, szczególnie z opinii biegłych, przez sąd z urzędu. Z tym związana jest kwestia zaliczek na biegłych, a konkretnie rygoru, pod jakim sądy wzywają do ich uiszczenia. Przyczyną, dla której postanowiłem poruszyć ten temat w blogu była sprawa mojej koleżanki, w której sąd oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na skutek

Witajcie w Nowym Roku! Zacznę od tego co najważniejsze, czyli od życzeń. Życzenia są dla mnie drobnym problemem, bo wiem, że bloga czytają zarówno właściciele nieruchomości, jak i pracownicy przedsiębiorców przesyłowych, pełnomocnicy, biegli i sędziowie. Postaram się zatem podejść do sprawy indywidualnie: właścicielom nieruchomości życzę, żeby sprawy kończyły się ugodowo i żeby byli zadowoleni z wynegocjowanych wynagrodzeń, pracownikom przedsiębiorców przesyłowych życzę, żeby inwestycje szły sprawnie, a regulowanie zaszłości nie generowało zbyt wielu złych emocji, pełnomocnikom życzę, żeby wiedzy towarzyszyło trochę szczęścia, bo ono też jest czasem niezbędne  w naszej pracy, biegłym