Monthly Archives

wrzesień 2015

Niedawno poświęciłem dłuższy wpis problemowi ustanawiania służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. To bardzo ciekawy problem, który od lat był interpretowany w sposób jednolity… do czasu wydania postanowienia w sprawie III CSK 174/13. Obecnie sytuacja powróciła do normy, zatem użytkownicy wieczyści mogą ze spokojnym sercem obciążać swoje prawo oraz pozyskiwać służebności celem ułatwienia korzystania z niego. Problem ustanowienia został zatem załatwiony. W orzecznictwie powstała jednak wątpliwość, co robić jeżeli na nieruchomości ustanowione jest użytkowanie wieczyste, a przedsiębiorca przesyłowy podejmuje starania w celu stwierdzenia zasiedzenia służebności. Czy w takim przypadku upływ terminu zasiedzenia powinien powodować obciążenie nieruchomości

Specustawa przesyłowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 sierpnia 2015 r. pod pozycją 1265 i wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia. Czas zatem przestać się zachwycać szybkością działania naszych posłów i skupić na analizie przepisów ustawy, która istotnie zmieni sposób prowadzenia inwestycji, w tym pozyskiwania praw do nieruchomości, w zakresie linii przesyłowych. Punktem wyjścia takiej analizy musi być ustalenie, jakich urządzeń dotyczy ta ustawa. Jest to katalog bardzo wąski – dotyczy ona bowiem wyłącznie linii przesyłowych najwyższych napięć będących własnością operatora sieci przesyłowych, czyli spółki akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wyczerpujące wyliczenie tych