Lipiec 2015

Prace w Sejmie nad specustawą przesyłową dobiegły końca. Sejm przyjął dziś wszystkie poprawki Senatu. Z wynikami głosowania można zapoznać się na stronie Sejmu, można też obejrzeć przebieg tej części posiedzenia (10.39). Ustawa czeka zatem już tylko na przekazanie jej do Prezydenta i jego podpis.

Dopiero co zdążyłem poinformować Was, że projekt specustawy przesyłowej wrócił do komisji sejmowej, a już nastąpiło III czytanie w Sejmie i poddano go pod głosowanie, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez posłów. Ustawę poparło 227 posłów (PO i PSL), przeciwko było 181 posłów (w tym wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie PIS, co ważne bo ustawę najprawdopodobniej […]

Pisałem już kilkukrotnie o projekcie specustawy dotyczącej linii przesyłowych najwyższych napięć, które mają zostać wybudowane w najbliższej przyszłości. Projekt pochodzi od grupy posłów PSL, a jego celem jest udrożnienie, wymienionych w załączniku do niego, inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Projekt pomija planowane do budowy linie o napięciu 110 kV, co budzi sprzeciw zarówno innych operatorów, jak i powoduje negatywny odbiór […]