Monthly Archives

czerwiec 2015

Zapraszam do zapoznania się z nową, bardziej przyjazną stroną internetową Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni Spółka partnerska – www.radcowie.biz Zmianę wykorzystaliśmy do tego, by przypomnieć nasze zasady – profesjonalizm, rzetelność i nowoczesne podejście do pracy. Staraliśmy się przybliżyć zarówno Kancelarię i nasze specjalizacje, jak i prawników, których czasami znacie tylko z rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mail. Nowa strona to odświeżona szata graficzna i wygodna struktura. Wszystkie niezbędne informacje można przeczytać bez konieczności „wędrówek” po wielu stronach, dzięki temu jest ona przyjazna i łatwiejsza w użyciu. Mam nadzieję, że nowa

Wakacje za pasem, a nasi posłowie, pracujący w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, przyspieszają prace nad projektem specustawy dla linii przesyłowych. We wtorek odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w Komisji. Szerzej na temat jego przebiegu można póki co przeczytać w artykułach prasowych na CIRE i WNP, wkrótce powinien zostać opublikowany na stronie Komisji pełen protokół z przebiegu posiedzenia. Posłowie są zgodni co do tego, że ustawa jest potrzebna i powinna zostać uchwalona już dawno temu. Według stanu na dziś obejmuje ona wyłącznie sieci przesyłowe w zakresie energii elektrycznej, czyli przede wszystkim projektowane linie

Czy można ustanowić skutecznie służebność przesyłu mocą postanowienia sądu, do którego nie zostanie załączona mapa? Według mnie można, jednak nie jest to dobre rozwiązanie. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują wymogu załączenia do takiego postanowienia mapy, zatem formalnie jej brak nie będzie naruszeniem procedury. Kłopot jednak w tym, że formalizm ograniczenia własności wymaga, by treść służebności była precyzyjna i nie było wątpliwości odnośnie do jej przebiegu. Można to osiągnąć poprzez szczegółowy opis przebiegu urządzeń np. względem granic nieruchomości… tylko po co, skoro zobrazowanie graficzne na mapie jest prostsze i bardziej precyzyjne. Pomimo zatem

Moje nazwisko nie jest najszczęśliwsze i często jest przekręcane w korespondencji. Dzisiejszy przypadek jest jednak na tyle szczególny, że postanowiłem się nim z Wami podzielić. Nadawca usłyszał brzmienie firmy kancelarii przez telefon, stąd pewnie taka sympatyczna pomyłka 🙂  

Pewien czas temu pisałem o dyskusji w środowisku rzeczoznawców majątkowych dotyczącej projektu standardu wyceny KSWS-4. Jedną z istotnych kwestii, którą w jej toku podkreślano jest konstrukcja tzw. szkody lokalizacyjnej i powinność jej rozważenia przed przystąpieniem do określenia wartości służebności przesyłu. Szkoda lokalizacyjna to oczywiście pewien skrót myślowy nawiązujący do przepisu art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalenie planu miejscowego zawierającego zapisy o lokalizacji urządzeń przesyłowych może powodować uszczerbek w majątku właściciela polegający na obniżeniu wartości nieruchomości. Jest to nierozerwalnie związane z przeznaczeniem lub możliwym prawnie sposobem korzystania z