Monthly Archives

Luty 2015

W ostatnich dniach otrzymuję sporo zapytań, czy i gdzie można nabyć książkę. Niestety obecnie jest to niemożliwe, gdyż skończył się nakład, a wydruk kolejnego wymaga aktualizacji treści. Obecnie pracujemy nad drugim wydaniem, które powinno być gotowe do druku na początku kwietnia. Dlaczego konieczna jest aktualizacja treści? Przede wszystkim wynika to z efektów swoistej “burzy mózgów”, czyli dyskusji środowiskowej nad projektem standardu KSWS-4 (który jest zalecany przez PFSRM do stosowania od początku tego roku). Nie bez znaczenia jest też przełom jaki nastąpił w orzecznictwie w przedmiocie stosunku administracyjnego ograniczenia własności do zasiedzenia służebności. W trakcie dyskusji, o

Rok 2014 obfitował w wiele ważnych orzeczeń dotyczących służebności przesyłu, w tym wydane zostały dwie uchwały siódemkowe. Niedawno opublikowano uzasadnienie drugiej z nich, wydanej w sprawie III CZP 45/14, zgodnie z którą: „Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności, nie przerywa biegu jej zasiedzenia.” Zagadnienie przedstawił do rozstrzygnięcia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wskazując na kontrowersje, które ujawniły się w orzecznictwie

Otworzyłem dziś wieczorem serwis internetowy Gazety, żeby zobaczyć czy Lewandowski cięgle gra w Bayernie, czy już przeszedł do Manchesteru, a tu proszę oskarowa noc i … stare kable. Lektura artykułu raczej nieobowiązkowa, bo poza opisem sytuacji faktycznej nie zawiera żadnej analizy ani wniosków, podaję jednak link, bo rzadko temat jest tak eksponowany w “wiodących” mediach. Ze swojej strony mogę dodać, że ta sprawa wcale nie jest wyjątkowa. Znam kilka innych, nie mniej dolegliwych dla właścicieli nieruchomości inwestycji w Warszawie. Trzeba jednak też mieć na uwadze, że niektóre linie lokalizowano w przeszłości rzeczywiście w

Kilka dni temu Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie IV CSK 293/14, w którym opowiedział się za poglądem, iż przedsiębiorstwa państwowe mogły posiadać służebność gruntową przed 1 lutego 1989 r. Powyższe stanowisko doprowadziło do uznania zasadności zarzutu zasiedzenia służebności przez przedsiębiorcę, który nie udowodnił przeniesienia posiadania pomiędzy Skarbem Państwa a przedsiębiorstwem państwowym w latach 90. XX w. Sąd Najwyższy stanowczo stwierdził w ustnym uzasadnieniu, iż w orzecznictwie nie występują rozbieżności odnośnie do możliwości posiadania służebności przez przedsiębiorstwo państwowe przed 1 lutego 1989 r. Różnice w orzeczeniach wynikają z tego, że

1 2 Strona 1 z 2

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.