Styczeń 2015

                                                                                                              […]

Kilka dni temu znalazłem artykuł na stronie Rzeczpospolitej zawierający kazus ze służebności przesyłu, przygotowany z myślą o egzaminie, który niedługo czeka aplikantów radcowskich i adwokackich. Dla zainteresowanych podaję adres internetowy. Co ciekawe, kazus dotyczył problemu przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu, co jest tematem raczej nieaktualnym i rzadko spotykanym na salach sądowych, jakkolwiek trudno sobie wyobrazić, żeby […]

Prawo do dysponowania nieruchomością wspólną to ciekawy i wieloaspektowy temat, na który pisałem już kilkukrotnie odnośnie do zasad obciążania takiej nieruchomości służebnością przesyłu. Dziś poruszę aspekt uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości na cele remontu istniejącego urządzenia przesyłowego, np. często obserwowanego w praktyce remontu linii elektroenergetycznej średniego napięcia. Zajęcie nieruchomości celem wykonania prac remontowych wymaga uzyskania zgody […]

Prace nad standardem, który opisuje zasady określania wartości służebności przesyłu, trwały kilka lat i doprowadziły ostatecznie do uchwalenia w grudniu 2014 r. dokumentu, który wszedł do obrotu prawnego ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2015 r. Można go pobrać ze strony Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Standard wyraża akceptowane przez większość rzeczoznawców majątkowych zasady wyceny, oparte na dorobku orzecznictwa […]

Obyś żył w ciekawych czasach – jak mawiają (nieprzychylni sobie) Chińczycy. Według mnie to jednak wcale nie musi być przekleństwo – dla prawnika wręcz przeciwnie, im czasy ciekawsze, tym więcej interesującej pracy. Ciekawe rzeczy dzieją się w Trybunale Konstytucyjnym, o czym pisałem w poprzednim wpisie, ale nie mniej ciekawie jest w sądach powszechnych, które co […]