Listopad 2014

Dziś Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów dotyczącą przerwania biegu zasiedzenia służebności przesyłu, a wcześniej gruntowej, przez wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Pytanie składowi powiększonemu zadał Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a sprawa została rozpoznana pod sygnaturą III CZP 45/14. Wcześniej już kilkakrotnie pisałem o możliwości przerwania biegu zasiedzenia przez […]

We wrześniu Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną, której byłem autorem, a że sprawa jest ciekawa, by nie rzecz precedensowa, postanowiłem podzielić się z Wami refleksjami. Spór dotyczył stosunkowo niewielkich roszczeń właścicieli, którzy żądali ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem w kwocie 8.000 zł. Przedsiębiorca wniósł o oddalenie żądania z uwagi na nabycie służebności przez zasiedzenie. Sąd Rejonowy uwzględnił […]

Pewien czas temu pisałem o ustanawianiu służebności przesyłu na gruntach objętych współwłasnością, wskazując na patową sytuację, jaka powstała na skutek konieczności składania oświadczenia woli przez wszystkich współwłaścicieli. W dużych wspólnotach mieszkaniowych oraz wspólnotach spółdzielczych (w sensie prawnym nie istnieją, ale przyjmijmy taką nazwę dla współwłasności z udziałem spółdzielni mieszkaniowych) doprowadziło to w wielu przypadkach do […]