Październik 2014

Jaka będzie przyszłość inwestycji liniowych w Polsce? Dziś nikt nie jest tego w stanie precyzyjnie przewidzieć. Jedno jest pewne – niezależnie od stanu prawnego, prowadzone będą szeroko zakrojone inwestycje w budowę nowych sieci i modernizację istniejących, bo potrzeby w tym zakresie są naglące, a i właściwe środki finansowe zostały już zarezerwowane. Dziś każdy proces inwestycyjny […]

Wywiad dla WNP

Portal Wirtualny Nowy Przemysł opublikował na dniach drugą część rozmowy, jaką przeprowadziłem z dziennikarzem na temat ogólnych uwarunkowań prawnych inwestycji sieciowych w Polsce. Problem jest oczywiście zbyt złożony, by rozmawiać o szczegółach w formie wywiadu, jednak z pewnością – wobec mnóstwa planowanych inwestycji – jest to zagadnienie ważne, które będzie aktualne przez najbliższe kilkanaście lat. Dla zainteresowanych lekturą podaję […]

Uchwała Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2014 r. budzi duże zainteresowanie w sprawach przesyłowych. Jej teza jest jasna – jeżeli wydano decyzję ograniczającą własność na potrzeby urządzeń przesyłowych, nie można nabyć służebności przez zasiedzenie. Skutki, jakie wywrze ta uchwała na orzecznictwo już tak jednoznaczne nie są. Dziś podsumuję kilka miesięcy w judykaturze (oczywiście opierając się […]

W komentarzach w blogu często pytacie o możliwość ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gminy. Pomyślałem, że warto na ten temat wypowiedzieć się szerzej, bo w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie w zasadzie nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje. Dziś zatem, nieco odmiennie niż zwykle, we wpisie zaprezentuję poglądy prawników piszących na temat służebności oraz przykłady […]

Pewien czas temu miałem przyjemność udzielić wywiadu odnośnie sytuacji prawnej w Polsce w zakresie budowy nowych sieci. Dziś mogę zaprosić chętnych do lektury – pod tym adresem.