Wrzesień 2014

Postanowienie wstępne w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu zastanawia mnie od dawna – przede wszystkim odnośnie do celowości jego wydawania w aspekcie przyspieszenia postępowania i ograniczenia kosztów. Rzadko w praktyce można spotkać takie postanowienie, dlatego też stwierdziłem, że warto poświęcić wpis postanowieniu Sądu Okręgowego w Łodzi wydanemu w sprawie III Ca 133/14, które dotyczy tego […]

W niedawno wydanej uchwale w sprawie III CZP 87/13 Sąd Najwyższy opowiedział się za jednoznacznym rozdzieleniem skutków wynikających z ograniczenia prawa własności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustaw wywłaszczeniowych. Jeżeli zatem przedsiębiorca przesyłowy legitymuje się decyzją wywłaszczeniową, nie można ustanowić ani zasiedzieć służebności przesyłu, a wszelkie spory dotyczące odszkodowań rozpoznawane są w postepowaniu administracyjnym. […]

Od dłuższego czasu wspólnie obserwujemy postępy prac nad nowelizacją ustaw podatkowych, która ostatecznie zakończy dywagacje nad zakresem opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Co ważne, to prace już zakończone, albowiem uchwalona ustawa 4 września 2014 r. została przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Do dziś jeszcze nie została podpisana, ale nastąpi to zapewne wkrótce, co można łatwo sprawdzić na stronie […]

Szpilka w stogu siana

Lubicie czasami zapytać mnie przewrotnie – piszesz o orzeczeniach Sądu Najwyższego, w których mowa jest o utrwalonych zasadach, a czy znasz orzeczenia przeciwne, burzące jednolitą linię orzeczniczą? Czasem znam, czasem nie, a czasem nie chcę powiedzieć, bo nie wiem kto pyta 🙂 A bardziej serio, pytany byłem wielokrotnie o orzeczenie dotyczące przysługiwania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie […]