W ten weekend wspólnie z przyjaciółmi wynajęliśmy dom nad jeziorem, co ważne, zrobiliśmy to przez Internet. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że na samym środku wyrósł słup dwunożny i oczywiście zostałem posądzony o umyślny wybór takiej nieruchomości.

Swoją drogą słup miał też pewną zaletę – w jego pobliżu zasięg był najlepszy 🙂

20140707_084616_1

Dawno nie pisałem w blogu o nowych wydarzeniach na rynku przesyłu, a tych jest klika.

Dziś ograniczę się do materii lekkiej, czyli ważnych informacji prasowych z ostatnich dni.

30 czerwca nastąpiło przejęcie spółek obszarowych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, czyli właściciela sieci najwyższych napięć 220 kV i 400 kV. Obecnie w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu będą już oddziały PSE, a nie samodzielne spółki (np. PSE Centrum). To ważna wiadomość dla osób, które prowadzą korespondencję z tą Spółką.

Druga sprawa to ruch w środowisku samorządowców odnośnie służebności przesyłu na potrzeby sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Według niedawnych doniesień Rzeczpospolitej temat został poruszony na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i powinien być tematem dalszych prac.

„Ciekawy” postulat sformułował jeden z samorządowców:

„Można np. przyjąć zasadę, że jeżeli coś zostało zbudowane na podstawie ważnego pozwolenia na budowę, a właściciel gruntu w postępowaniu tym uczestniczył, był jego stroną i nie wnosił zastrzeżeń, to tym samym godził się na służebność gruntową, nawet jeżeli formalnie dokumenty w tej sprawie nie powstały – proponuje Eugeniusz Gołembiewski.” 

W sensie prawnym takiej zasady przyjąć nie można, co oczywiście nie oznacza, że nie ma problemu z roszczeniami, szczególnie w małych gminach.

Na koniec bardzo ważna kwestia specustawy dotyczącej budowy sieci przesyłowych. Według dobrze poinformowanego serwisu WysokieNapięcie.pl, prace nad projektem ustawy korytarzowej mają niewielkie szanse na kontynuacje, pomimo wyraźnego wniosku o ich przyspieszenie ze strony Najwyższej Izby Kontroli.

Jaki jest powód tego stanu rzeczy – ujęcie tych przepisów w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który jest obecnie opracowywany. Z perspektywy właścicieli nieruchomości to dobra wiadomość, bo prace nad tym aktem mogą długo potrwać, przedsiębiorcy przesyłowi zaś mogą sobie rwać włosy z głowy, bo upływa już piąty rok, kiedy czekają na swoją specustawę, z zazdrością spoglądając w kierunku gazowników.

Rozwiązania zaproponowane w dziale VII Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego omówię w następnych wpisach. Jest też trochę nowych orzeczeń Sądu Najwyższego, w tym jedno ważne w przedmiocie dobrej i złej wiary w zakresie zasiedzenia służebności.

Do zobaczenia zatem wkrótce.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

Komentarz do tego wpisu post

 1. Mirek pisze:

  Przed wyjazdem Pana Piotra na urlop znajomy pokazał mi umowę przedwstępną do ustanowienia służebnoości przesyłu. Ciekawe były następujące fakty: sprawa dotyczyła nieruchomości w województwie mazowieckim okolice Warszawyórej posadowione były urządzenia przesyłowe – wysokie napięcia wybudowane w latach 60 na gruntach prywatnych. Druga sprawa, że podmiotem który obsługiwał całą transakcję była spółka (nazwa sugerująca udział wschodnich partnerów, ale z uwagi na upływ czasu nie moge podac szczegółów). Firma ta w umowie zawarła sporo zabezpieczeń umownych, które w moje ocenie były niewazne, aczkolwiek z uwagi, iż sprawa dotyczyła nieruchomości rolnej – wynagrodzenie było wyliczone nawet rozsądnie (zaniżone były szerokości pasa), w tle było zasiedzenie uznałem, iż nie ma co wyważac dzrzwi> Służebność miał być ustanowiona notarialnie na koszt przedsiębiorstwa. Celoowśc takiego działania może budzic watpliwości jeżeli patrzymy na unterses ekonomiczny spółki, choć z drugiej strony uregulowanie sytuacji parawnej. kolega wytłumaczył mi jednak całą tą sprawę – za wszystko zapłaci odbiorca….

 2. jadwiga pisze:

  Witam Panie Piotrze.
  Czy mógłby Pan podać numer orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie dobrej i złej wiary o którym Pan pisze
  ,chodzi mi o to najnowsze ,pozdrawiam Jadwiga

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Jadwigo,
   napiszę na dniach nowy wpis, ale jeśli Pani się spieszy to podaję – II CSK 472/13.

 3. Paweł pisze:

  Panie Piotrze,
  Jesteśmy po kolejnej rozprawie w sądzie okręgowym o ustanowienie służebności przesyłu dla gazociągu.
  Rzeczoznawca majątkowy, podobnie jak wcześniej opisywano na Pańskim blogu ograniczył się do opinii dotyczącej wyłącznie wąskiej strefy oddziaływania, twierdząc że tylko ona była przedmiotem operatu. Sąd natomiast nie wykazał wielkiego zainteresowania pasem służebności, oddziaływaniem instalacji przesyłowej czy utratą wartości nieruchomości.
  Ogłoszenie wyroku ma zostać ogłoszone po 14 dniach. Moje pytanie jest następujące:
  Czy możemy wnieść jeszcze dodatkowy materiał dowodowy w postaci kolejnego operatu biegłego dotyczącego faktu, iż instalacja gazowa śr. ciśnienia i jej użytkowanie na wąskiej 15m działce częściowo zabudowanej zamyka nam drogę do dalszych inwestycji i rzutuję na całą nieruchomość?
  Czy może lepiej jest założyć osobną sprawę o utratę wartości nieruchomości?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Pawle,
   nie ma samodzielnych roszczeń o utratę wartości nieruchomości na skutek wybudowania (podkreślam to słowo, bo jest czym innym niż lokalizacja) gazociągu – to można zrobić tylko przy ustanowieniu służebności przesyłu.

   • Paweł pisze:

    Czyli czekamy na ogłoszenie wyroku i składamy apelację.
    Czy można jeszcze wnieść nowe materiały dowodowe w postaci opinii biegłego , który uwzględni wpływ
    urządzeń przesyłowych na nieruchomość.?

 4. Ernest pisze:

  Witam !

  Czy występując z wnioskiem do RWE o ustanowienie służebności przesyłu na kilku działkach, należących do jednego właściciela, na których znajdują się różne urządzenia do przesyłu energii można zawrzeć wszystko w 1 wniosku ? Czy lepiej jest to rozbić na kilka wniosków, tyle ile jest nieruchomości? Co w sytuacji kiedy z wnioskiem występuje się do Sądu, czy wtedy należy sporządzić tyle wniosków ile jest nieruchomości ?? Ktoś znalazł się w podobnej sytuacji ?

  • Piotr Zamroch pisze:

   Panie Erneście,
   w jednym postępowaniu może Pan połączyć kilka nieruchomości będących Pana własnością, a nawet połączyć różne urządzenia – wtedy jednak oczywiście należy wnieść o ustanowienie odpowiedniej liczby służebności. Korzyść jest w jednym postępowaniu dowodowym. Zasadą jest, że mamy tyle służebności, ile nieruchomości, zatem najlepiej w osobnych punktach wniosku wnosić o ustanowienie na poszczególnych nieruchomościach służebności przesyłu. Każda ze służebności winna być opłacona po 40 zł, w zasadzie też do każdej z nich powinien Pan przygotować odrębną mapę, żeby mogła zostać złożona wraz z postanowieniem sądu do akt księgi wieczystej.

   • Ernest pisze:

    Dziekuje za odpowiedź ! Panie Piotrze mam jeszcze jedno pytanie, otóż składając do Sądu zawezwanie do próby ugodowej należy podać adres siedziby przeciwnika z KRS, czy w przypadku gdy kieruję wniosek o ustanowienie służebności przesyłu już bezpośrednio do pozwanej spółki to czynię to również na ten adres ? Czy może należy pismo to skierować na adres oddziału tej spółki, który obejmuje swym zakresem obszar, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości i tym samym urządzenia przesyłowe ?

 5. Dawid pisze:

  Witam

  Post trochę nie na temat tej dyskusji, ale nie wiedziałem gdzie go podpiąć.
  Mam dość duży problem z operatorem gazociągu, gdyż został wybudowany nowy gazociąg na mojej działce ok 180 m..b oraz stacja technologiczna. Ja bylem w trakcie zagospodarowania działki i ją trochę podsypywałem, ale nikomu nie pogorszyłem stosunków wodnych. Nawiozłem też trochę nasypu na część trasy gazociągu ( ok 30 m.b ) ok 0.8 m ziemi . Teraz wykonawca inwestycji straszy mnie nadzorem budowlanym, gdyż oni wykonali gazociąg na głębokości 1,2 m i mi nie wolno nawozić na trasie gazociągu plus strefa ochronna po 3 m w obie strony gdyż gazociąg ma być przykryty 1,2 m ani więcej ani mniej. Na razie nie ma ustanowionej żadnej służebności gruntowej, więc teren jest moją własnością i nic ze mną nie było uzgadniane. Proszę o jakąś poradę jak postąpić i czy faktycznie mogą mi robić problemy z nadzorem budowlanym, że podniosłem teren.

 6. Robert pisze:

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  Dz.U.2014.0.518 t.j. – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Ucz się efektywniej
  rozwiązując test
  Obserwuj aktArt. 126. Czasowe zajęcie nieruchomości
  1. W przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, z zastrzeżeniem ust. 5, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
  2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
  3. Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, który zajął nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.
  4. Jeżeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, może żądać, aby podmiot, który zajął nieruchomość, nabył od niego własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze umowy.
  5. W przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia okolicznościom, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek udostępnienia jej w celu zapobieżenia tym okolicznościom. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Podmiot, który zajął nieruchomość składa wniosek o wydanie tej decyzji w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości. Decyzja może być wydana nie później niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zajęcia nieruchomości.
  6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 3 dni, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nałożeniu kary w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia wniosku. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
  7. O nałożeniu kary, o której mowa w ust. 6, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, orzeka również w sytuacji, jeżeli nastąpiło zajęcie nieruchomości, a nie zaistniały przesłanki, o których mowa w ust. 1 i 5, uzasadniające zajęcie nieruchomości.
  8. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5.
  9. Kary, o których mowa w ust. 6 i 7, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku nieuiszczenia kary, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się również w przypadku nagłej potrzeby zapobieżenia znacznej szkody wynikającej z awarii, o których mowa w art. 124b decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości,

 7. Ernest pisze:

  Witam !

  Do kogo zwracać się o ustanowienie służebności w przypadku kiedy sieć wodociągową i kanalizacyjną obsługuje ZGK, ale są one własnością gminy ? Służebność ustanawia się na rzecz właściciela urządzeń, czyli w tym przypadku należy „dogadywać się” z gmina ? Z góry dziękuje za pomoc !

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *