Monthly Archives

lipiec 2014

Nieco ponad rok temu poświęciłem wpis wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zwrócił moją uwagę nietypowymi rozważaniami o prawdopodobnych decyzjach administracyjnych. W oparciu o bardzo mętne ustalenia faktyczne wydano wyrok nader jednoznaczny – oddalono powództwo o zapłatę uznając skuteczność zarzutu zasiedzenia służebności. Dla przypomnienia krótki cytat: „Objęcie w posiadanie nieruchomości stanowiącej wówczas własność rodziców powoda przez poprzednika prawnego wnioskodawcy w celu budowy energetycznych urządzeń przesyłowych nastąpiło prawdopodobnie na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, nie podważonych do chwili obecnej, a więc wiążących sąd w postępowaniu cywilnym. Decyzja wydana była prawdopodobnie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r.” (…)

Wpis zatytułowałem nawiązując do klimatu zakończonego już mundialu, jednak atmosfera zabawy z pewnością nie udzieli się właścicielom nieruchomości. 17 lipca Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie P 28/13, zainicjowanej pytaniem prawnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Pytanie dotyczyło zgodności z Konstytucją przepisu art.292 Kodeksu cywilnego w związku z art. 172 § l kc i art. 385 § l i 2 kc w zakresie jakim stanowią podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 roku służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego. O wątpliwościach odnośnie wydania przez Trybunał orzeczenia merytorycznego

Prawo nie znosi stagnacji, szczególnie w zakresie urządzeń przesyłowych, gdzie zmiany w wykładni potrafią nieźle namieszać. Jeszcze niedawno decyzja wywłaszczeniowa była skarbem dla przedsiębiorcy, dziś pozostaje ważna, jednak nie zawsze musi prowadzić do korzystnych efektów. Podobnie pozew o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – przerywał bieg zasiedzenia służebności, a dziś już nie przerywa (chyba, że coś zmieni Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów). W blogu udostępniam e-booki, które niestety również dezaktualizują się. W związku z tym przystąpiłem do ich wymiany. Na pierwszy ogień poszły „Pierwsze pisma”, których nową wersję można pobrać

Niedawno informowałem o zmianie stanowiska przez Ministra Finansów w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących część gospodarstw rolnych. To bardzo ważna kwestia dla prowadzonych aktualnie inwestycji, które w zasadniczej części przechodzą przez grunty rolne i leśne. Co ważne też, kwestia, odnośnie której zarówno przedsiębiorcy, jak i właściciele nieruchomości mówili jednym głosem, bo konieczność odprowadzenia podatku od wynagrodzenia za ograniczenie własności na cele publiczne powodowały liczne nieporozumienia w toku negocjacji. Minister zmienił zdanie i bardzo dobrze. Na razie zwolnienie nie dotyczy gruntów o innym przeznaczeniu, przede wszystkim budowlanych, to jednak może zmienić

W ten weekend wspólnie z przyjaciółmi wynajęliśmy dom nad jeziorem, co ważne, zrobiliśmy to przez Internet. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że na samym środku wyrósł słup dwunożny i oczywiście zostałem posądzony o umyślny wybór takiej nieruchomości. Swoją drogą słup miał też pewną zaletę – w jego pobliżu zasięg był najlepszy 🙂 Dawno nie pisałem w blogu o nowych wydarzeniach na rynku przesyłu, a tych jest klika. Dziś ograniczę się do materii lekkiej, czyli ważnych informacji prasowych z ostatnich dni. 30 czerwca nastąpiło przejęcie spółek obszarowych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, czyli