Kwiecień 2014

Przeciąganie liny

Projekt standardu dotyczący określania wartości służebności przesyłu opracowany przez komisję standardów przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest dobry i zły jednocześnie, poprawny merytorycznie i obarczony niewybaczalnymi błędami, jest efektem rzetelnej pracy i zwykłym bublem. To w zasadzie wszystko cytaty – każdy ocenia tak jak mu pasuje, a pasuje bardzo różnie, bo interesy są sporne. Oczywiście są […]

Niedawno Rzeczpospolita napisała, że przerwać bieg zasiedzenia nie jest łatwo, co nie jest do końca prawdą, jakkolwiek niewątpliwie trzeba odpowiednio dobrać środek prawny. Dla przerwania biegu zasiedzenia konieczne jest podjęcie czynności przed sądem (nie wystarczy zwykłe pismo do przedsiębiorcy), której celem jest ukształtowanie stosunków prawnych na nieruchomości. Co to znaczy ukształtowanie? Z pewnością jest to […]

Nie ma lepszego sposobu na wypranie właścicieli nieruchomości ze złudzeń odnośnie uzyskania rekompensaty za istnienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości niż zasiedzenie służebności. Zasiedzenie czyści bowiem nie tylko roszczenia na przyszłość o ustanowienie służebności przesyłu, ale także te wsteczne, nawet za nieprzedawniony okres bezumownego korzystania z gruntu.  Tak jest obecnie. Czy jednak zasiedzenie będzie nadal pełniło […]

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w powiększonym składzie siedmiu sędziów w sprawie III CZP 87/13: Wykonywanie uprawnień wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jednol. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) stanowiącej tytuł […]

W Sądzie Najwyższym od 9.00 trwa rozprawa w sprawie III CZP 87/13, w której zapadnie rozstrzygnięcie, czy posiadanie na podstawie decyzji ograniczającej własność nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowego mogło jednocześnie prowadzić do zasiedzenia służebności. Na rozprawie wypowiedzieli się: Przedstawiciel przedsiębiorcy przesyłowego: Argumentował za przyjęciem, iż posiadanie na podstawie decyzji ograniczającej własność może prowadzić do zasiedzenia […]