Marzec 2014

A w terenie jak zwykle praca wre. Dziś w ramach cyklicznego omawiania co ciekawszych orzeczeń sądów powszechnych, przeanalizujemy wspólnie postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie II Ca 1053/13. W tej sprawie sąd rejonowy ustanowił służebność przesyłu na potrzeby linii energetycznej o napięciu znamionowym 110kV i przyznał właścicielowi odpowiednie wynagrodzenie. Wniosek o ustanowienie […]

Rada Ministrów we wtorek 18 marca przyjęła projekt ustawy o zmianie m.in ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowany przez Ministra Finansów. Dla spraw przesyłowych to niezwykle ważna nowelizacja, gdyż wprowadza zwolnienie z podatku wynagrodzeń uzyskanych za ustanowienie służebności przesyłu. Opodatkowanie tych wynagrodzeń od dłuższego czasu budziło kontrowersje i było przedmiotem rozbieżnych orzeczeń sądowych. […]

Biegły z urzędu

Sąd Najwyższy nie rozpieszcza nas ostatnio, jeżeli chodzi o ilość orzeczeń dotyczących urządzeń przesyłowych. Pojawiło się co prawa kilka spraw, jednak większość rozstrzygnięć odłożonych zostało  do czasu wydania uchwały przez skład siedmiu sędziów, co ma nastąpić 8 kwietnia. Jedno nowe orzeczenie się jednak pojawiło – to postanowienie wydane 9 stycznia 2014 r. w sprawie V […]

Końcowe odliczanie

Czy wiesz, ile ciekawych wydarzeń miało miejsce 8 kwietnia w przeszłości. Na przykład w 1958 r. odbyła się premiera filmu “Król Maiciuś Pierwszy”, a w 1976 r. szablista Jerzy Pawłowski został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. 8 kwietnia 2014 r. może nie będzie figurował w Wikipedii, jednak z pewnością będzie to dzień istotny dla […]

Pewien czas temu poświęciłem sporo uwagi w blogu orzeczeniu V CSK 320/12. To sprawa, którą można by określić jako „medialną”, dotycząca sporu między Chorzowem a Tauronem. Kością niezgody, jak to często bywa w sprawach przesyłowych, była kwestia zasiedzenia służebności. Sądy powszechne obu instancji przyznały przedsiębiorcy rację i oddaliły powództwo. Skarga kasacyjna Chorzowa doprowadziła do uchylenia […]