Decyzja administracyjna a wniosek o służebność

Dziś nietypowo, bo wpis dotyczy orzeczenia, które dopiero zostanie wydane w sprawie III CZP 107/13. Rozprawa została wyznaczona na 30 stycznia 2014 r., a problem jest istotny w praktyce:

 • czy w przypadku uprzedniego wydania decyzji administracyjnej ograniczającej własność na potrzeby urządzeń przesyłowych, istnieje przesłanka konieczności ustanowienia służebności – innymi słowy, czy taka decyzja powinna prowadzić do oddalenia wniosku o ustanowienie służebności?
 • jeżeli nie, jakiej treści służebność ustanawiać, czy pokrywającą się zakresem z decyzją, czy też o treści odpowiednio zubożonej.

Pytanie prawne takiej treści zadał Sąd Okręgowy w Bielsku Białej. Uzasadnienie jest bardzo obszerne, co nieco utrudnia zrozumienie wywodu prawnego, z drugiej strony problem został przedstawiony szczegółowo, wraz z omówieniem rozbieżnych stanowisk w orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym. Pytanie możesz pobrać w Bazie wiedzy.

7_0

Problem wzajemnego stosunku decyzji administracyjnej ograniczającej własność i służebności przesyłu rzeczywiście istnieje, bo zakresy tych uprawnień nie pokrywają się całkowicie.

Decyzja administracyjna z art. 124 ust. 1, jak też decyzje wydawane na podstawie odpowiedników tego przepisu w poprzednich ustawach, daje uprawnienie do utrzymywania urządzeń oraz wykonywania czynności, jednak tylko zachowawczych, związanych z konserwacją urządzeń oraz usuwaniem awarii.

Służebność przesyłu jest prawem, którego treść nie została precyzyjnie określona przez ustawodawcę i jest uszczegóławiana w orzecznictwie. Śmiało jednak można powiedzieć, że obejmuje ona nie tylko czynności zachowawcze, ale także związane z remontami, modernizacją, a nawet przebudową i odbudową urządzeń (jednak bez zmiany przedbiegu i rodzaju urządzeń).

W praktyce, większość sądów oddala wnioski o ustanowienie służebności przesyłu traktując oba tytułu prawne jako konkurencyjne.

Odpowiedź na pytanie prawne z pewnością będzie ważną wskazówką dla sądów powszechnych, do tego jest to ciekawy problem prawny. Być może ktoś z Was będzie miał ochotę posłuchać uzasadnienia orzeczenia na żywo – rozprawa odbędzie się 30 stycznia, o godzinie 10.00 w Sali E.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły
Konferencja Puls Biznesu

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Andrzej pisze:

  Witam
  Otrzymałem z UG decyzje administracyjną na inwestycję celu publicznego z art.124 – przeprowadzenie przez moją działkę kabla energetycznego do dwóch działek tj. na długości 50 m ( dł. całej drogi to 700 m)
  Na tej mojej działce 12 lat temu ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu
  dla kilkunastu właścicieli działek władnących z wpisem do KW. w przyszłości ma być to droga wewnętrzna do tych wszystkich działek dł. 700 m szer 6 m
  Z tego co wiem to art.124 oznacza wywłaszczenie, a skoro to wywłaszczenie to powinna być zapłata???
  Od kogo mam domagać się wynagrodzenia od ZE czy od UG?
  W UG nikt nie potrafił mi odpowiedzieć…
  Jeszcze jedno pytanie: Czy inwestycja celu publicznego może być dla jednej czy dwu działek tj. na dł. 50 m
  skoro długość całej drogi to 700 m i prawie wszyscy właściciele działek występują do UG o warunki zabudowy?
  Dziękuję za odpowiedz

 2. monika pisze:

  art.124 p 5 5. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

  czyli musza ja odkupic

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *