Styczeń 2014

Przedwczoraj informowałem Cię o ważnej uchwale, która miała zostać wydana dziś w sprawie stosunku decyzji administracyjnej do wniosku o ustanowienie służebności. Uchwała jest oczekiwana przez wiele osób, w praktyce bowiem pojawiają się wątpliwości, czy po przedłożeniu decyzji należy wnioski oddalać, czy też ustanawiać służebności o zubożonej treści. Sąd Najwyższy dziś na rozprawie podjął jednak decyzję […]

Kochaj biegłego swego…

Czym jest opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego – dowodem czy wyrokiem? Dziwne pytanie, sugerujące braki w mojej wiedzy prawniczej (które bezsprzeczne istnieją), jednak też pytanie, które nie powinno pojawiać się w praktyce prawidłowo funkcjonującego sądownictwa. A jednak… O roli biegłych rzeczoznawców w postępowaniach sądowych dotyczących urządzeń przesyłowych powiedziano już bardzo wiele, przede wszystkim kwestionując możliwość wydawania […]

Dziś nietypowo, bo wpis dotyczy orzeczenia, które dopiero zostanie wydane w sprawie III CZP 107/13. Rozprawa została wyznaczona na 30 stycznia 2014 r., a problem jest istotny w praktyce: czy w przypadku uprzedniego wydania decyzji administracyjnej ograniczającej własność na potrzeby urządzeń przesyłowych, istnieje przesłanka konieczności ustanowienia służebności – innymi słowy, czy taka decyzja powinna prowadzić […]

Dla każdego coś miłego – tak można określić orzecznictwo Sądu Najwyższego odnośnie możliwości rozpoczęcia posiadania służebności w dobrej wierze w przypadku budowy urządzeń na gruncie państwowym. W niedawno omawianym przeze mnie orzeczeniu Sąd przyjął, jak się wydaje dobrą wiarę, jednak w sprawie V CSK 440/12 orzekł zgoła odmiennie nawiązując do wcześniejszej linii orzeczniczej. Sprawa dotyczyła […]

Początek nowego roku to dobry okres dla podsumowania, co ważnego wydarzyło się w minionym roku w sprawach przesyłowych. Z uwagi na to, specjalnie dla Was, poprosiłem ekspertów zajmujących się problematyką urządzeń przesyłowych o wskazanie na najważniejsze wydarzenia, wraz z krótkim komentarzem. Poniżej przedstawiam te wypowiedzi (przyjmując kolejność alfabetyczną nazwisk), od siebie zaś dorzucam moje ulubione […]