Monthly Archives

lipiec 2013

Sąd Najwyższy w środę wydał uchwałę, w której potwierdził, że właściciel rzeczy może żądać od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. O powyższym niezwłocznie doniosły serwisy branżowe oraz prawne, opatrując informacje tytułami, które mogą sugerować, że nastąpiła istotna zmiana w zakresie orzecznictwa dotyczącego urządzeń przesyłowych. Sąd Najwyższy rzeczywiście orzekł o obowiązku zapłaty za korzystanie z nieruchomości, jednak sens uchwały jest inny. Odnosi się ona do sporu w nauce prawa, czy roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie może być dochodzone samodzielnie, czy wyłącznie razem z żądaniem usunięcia urządzeń, a może

Sąd Najwyższy, świadomy wątpliwości zgłaszanych wobec dopuszczenia przez niego możliwości zasiedzenia służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa, podjął się obrony swojego stanowiska. Można ją sprowadzić do stwierdzenia, że ta konstrukcja nie została stworzona w roku 2003, lecz stanowi kontynuację linii orzeczniczej rozpoczętej w latach 60. XX w. Warto przyjrzeć się bliżej orzeczeniom, na które powołuje się Sąd Najwyższy, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście jest to wieloletnia linia orzecznicza, co oznaczałoby, że właściciele nieruchomości powinni być świadomi także przed 2002 r. konieczności podjęcia działań niezbędnych dla przerwania biegu zasiedzenia służebności biegnącego na rzecz

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, postanowieniem wydanym w sprawie II Ca 1372-12, skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące zgodności ze szczegółowo wskazanymi przepisami Konstytucji, stworzonej przez Sąd Najwyższy konstrukcji służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa przed 3 sierpnia 2008 r. Podstawowym zarzutem wobec orzecznictwa Sądu Najwyższego było dokonywanie wykładni w oderwaniu od treści przepisów, ponadto w sposób prowadzący nie tyle do interpretacji prawa, ile do tworzenia przez Sąd Najwyższy nowego prawa rzeczowego. Takie działanie nie jest zgodne ani z funkcją sądów, które prawo powinny stosować, a nie tworzyć, ani też z

Ustanawianie służebności przesyłu przez wspólnoty mieszkaniowe oraz przez współwłaścicieli budzi szereg wątpliwości w praktyce, a sytuację, którą obecnie obserwujemy, możemy nazwać określić jako patową. Nikt  nie jest bowiem w stanie ustanowić ograniczonego prawa rzeczowego dla większej zbiorowości. Odnosi się to również do budynków pozostających w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych, w których wyodrębniono lokale, gdzie sytuacja jest specyficzna, albowiem nie powstaje w nich wspólnota mieszkaniowa. Skąd ów pat? Do ustanowienia służebności przesyłu (jak też innych służebności np. drogi koniecznej) niezbędne jest złożenie u notariusza oświadczenia woli przez wszystkich współwłaścicieli. Może stawić się

Dziś wpis będzie krótki, ale znaczący 🙂 Wygraliśmy konkurs na najlepszego bloga prawniczego! Piszę my, bo to Wasza aktywność napełnia mojego bloga pozytywną energią, dzięki której udało się pokonać mocną konkurencję. Dziękuję Wam zatem i zapraszam na kolejne newsy ze świata starych kabli i rur 🙂