Czy przedsiębiorcy przesyłowi wykonują zadania publiczne?

Gorący mamy w tym roku czerwiec.

W ostatnich dniach odnosi się to również do pogody, ja jednak miałem na myśli ilość szkoleń, którą zaplanowano w tym miesiącu, żeby zaspokoić głód wiedzy jeszcze przed wakacyjnym rozprężeniem.

Owe szkolenia, które prowadzę w rozmaitych (niestety często przeciwległych) krańcach Polski skutecznie oderwały mnie od blogowania na niemal dwa tygodnie. Pod moją nieobecność świetnie sobie sami radziliście, o czym świadczy ilość nowych komentarzy, mam nadzieję jednak że nie obrazicie się, jeżeli podrzucę nowy temat do dyskusji.

Temat w zasadzie nie nowy, bo już o nim pisałem, jednak tylko ogólnie. Mowa oczywiście o udostępnianiu dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dziś przedstawię pierwszy z zarzutów, jaki przedsiębiorcy stawiają przeciwko zobowiązaniu ich do udostępnienia dokumentów w tym trybie.

Twierdzą mianowicie, że nie są zobowiązani do udostępniania żądanych decyzji czy operatów, gdyż nie mają statusu władzy publicznej, a tylko do niej adresowane są przepisy wskazanej ustawy.

20130617_131210_0

Sądy administracyjne nie podzielają tego punktu widzenia, podkreślając różnicę między zadaniami władzy publicznej, a zadaniami publicznymi. Te ostatnie mogą być wykonywane przez podmioty prywatne, w tym przedsiębiorstwa energetyczne.

Kluczowy jest w tym zakresie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w sprawie I OSK 851/10.

Chodzi tu bowiem nie o to, kto udostępnia, lecz o charakter wykonywanych przez niego obowiązków i uprawnień. Zadania publiczne są to działania realizowane w sposób powszechny, użyteczne dla społeczeństwa, służące w ogólnym ujęciu osiąganiu celów wskazanych w Konstytucji i ustawach.

Sądy podkreślają, że dostęp do zasobów energetycznych posiada podstawowe znaczenie z punktu widzenia zarówno poszczególnych obywateli, jak i społeczeństwa jako całości, mając istotne znaczenie dla suwerenności i niepodległości państwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest zatem zadaniem publicznym realizowanym zarówno przez organy administracji publicznej, jak i inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa energetyczne – czego skutkiem jest obowiązek udostępnienia informacji.

W kolejnych wpisach omówię dalsze zarzuty, czekam też na opisy Waszych doświadczeń w tym zakresie.

Piotr Zamroch

Specjalizuję się w prawnych aspektach budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych każdego rodzaju, na etapach ich prawnej lokalizacji, pozyskiwania praw do nieruchomości w trybie dobrowolnym i przymusowym oraz określania wartości wynagrodzeń i odszkodowań związanych z ograniczeniem prawa własności.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

 1. Przemysław pisze:

  Witam
  Decyzje administracyjne, stanowiące podstawę do lokalizacji przez przedsiębiorstwo sieci energetycznej na nieruchomościach innych podmiotów ze swej istoty stanowią przedmiot informacji publicznej. W świetle bowiem utrwalonego orzecznictwa sądowego, dokumentacja związana z procesami inwestycyjnymi (w tym decyzje administracyjne, operaty szacunkowe i inne dokumenty) są dokumentami, do których dostęp gwarantuje ustawa, jeżeli znajdują się one w posiadaniu podmiotu, do którego kierowany jest wniosek o taką informację (wyroki WSA w Krakowie: z dnia 15 stycznia 2013 r., II SAB/Kr 184/12, niepubl., z dnia 28 stycznia 2013 r., II SAB/Kr 212/12, niepubl. oraz z dnia 17 kwietnia 2013 r., II SAB/Kr 21/13, niepubl., wyroki WSA w Poznaniu: z dnia 29 maja 2008 r., IV SA/Po 545/07, Lex nr 516697 oraz z dnia 19 grudnia 2007 r., IV SA/Po 652/07, Lex nr 460751).

  W mojej ocenie wnioskodawcy zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej od ZE mogą również uzyskać dokumenty techniczno – prawne z przebiegu inwestycji urządzeń przesyłowych wybudowanych w kilkadziesiąt lat temu jak np. protokoły odbiorów linii i przekazania do eksploatacji, projekty techniczne opisujące przebieg urządzeń na mapie czy też wreszcie decyzje administracyjne czy wszystko to co dany ZE przedłoży postępowaniu z naszego wniosku czy pozwu.

 2. Tomasz pisze:

  Panie Piotrze bałem się, ze zapomniał Pan o blogu, dobrze że wrócił Pan z nowymi informacjami 🙂
  pozdrawiam

 3. Paweł pisze:

  Dzien dobry, jestem w trakcie procedury otrzymywania informacji publicznej od przedsiebiorcy ( dopiero przyszła zwrotka potwierdzająca otrzymania żądania) o efekcie poinformuję(:

 4. Beata pisze:

  Witam ponownie i właśnie znalazłam informacje na ten temat. Więc jutro będę pisać ponowne wezwanie – zobaczymy co odpiszą. Czy mogę od razu w tym wezwaniu żądać dokładnych dokumentów techniczno – prawnych z przebiegu inwestycji urządzeń przesyłowych o czym pisze powyżej Pan Przemysław ?
  Pozdrawiam.

  • Piotr Zamroch pisze:

   Pani Beato,
   może Pani żądać takich dokumentów – pod Pani drugim wpisem podałem formułę wniosku.

   • Beata pisze:

    Serdecznie dziękuję za odpowiedzi i informację – więc już się biorę za pisanie a jutro zawiozę do Tauronu. W Starostwie Powiatowym pytałam ale zapytam jeszcze w Urzędzie Gminy. O efekcie poinformuję. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

   • Grzesiek pisze:

    gdzie można znaleźć taką formułkę wniosku?

    • Piotr Zamroch pisze:

     Panie Grześku,
     może on brzmieć na przykład w ten sposób:
     „Działając na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie przez _____________ informacji publicznej poprzez udostępnienie kopii decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji, budowy oraz eksploatacji __________ na nieruchomości położonej w miejscowości _____, gmina _____, powiat _______, obejmującą działkę ewidencyjną o numerze _____, dla której Sąd Rejonowy w _______ prowadzi księgę wieczystą o numerze _________, jak również załączników do wskazanych decyzji, w tym map obrazujących przebieg przedmiotowych urządzeń przesyłowych i wykazów właścicieli nieruchomości.

     Wyjaśniam, że _________ jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej, a to na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na wykonywanie zadań publicznych.”

     • Grzesiek pisze:

      Dziękuję Panie Piotrze, dam znać jaką uzyskałem odpowiedź od Zakładu Energetycznego:)
      Pozdrawiam

 5. anna pisze:

  Art. 54. § 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.
  czy w przypadku skargi na bezczynność istnieje obowiązek wniesienia jej za pośrednictwem przedsiębiorcy przesyłowego?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *