Kwiecień 2013

Zapewne zgodzisz się ze mną, że o zasadach ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności nie powiedziano jeszcze wszystkiego, co dobitnie potwierdzają ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego. W niedawno udostępnionym postanowieniu w sprawie IV CSK 440/12 znalazło się odesłanie do niepublikowanego postanowienia wydanego w sprawie IV CSK 317/12. Miłe Panie z SN udostępniły mi owo orzeczenie, z czego […]

Niekwestionowanym tematem numer jeden ostatnich tygodni na salach sądowych w postępowaniach dotyczących służebności przesyłu jest orzeczenie IV CSK 440/12. Pełnomocnicy przedsiębiorców powołują je wszędzie tam, gdzie nastąpiło przejście prawa własności nieruchomości obciążonej urządzeniami, niezależnie od tego czy na podstawie umowy sprzedaży, czy też pod tytułem darmym albo w spadku. Chodzi o nieuwzględnianie przy obliczaniu wynagrodzenia […]

Wypowiedzi Pań Grażyny i Katarzyny pod dzisiejszym wpisem o konferencji poświęconej projektowanej ustawie o korytarzach przesyłowych skłoniły mnie do krótkiego komentarza odnośnie przebiegu konferencji. Obie Panie są przeciwne ustawie w zasadzie wyłącznie z uwagi na model wyliczania odszkodowań, którego zasadniczą wadą jest niewrażliwość na zakres obciążenia nieruchomości przez urządzenia i związany z tym spadek wartości, […]

Kilka dni temu otrzymałem zaproszenie na konferencję organizowaną przez Polską Agencję Prasową na temat projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Niestety, zaplanowane wcześniej rozprawy nie pozwoliły mi stawić się w Warszawie, a szkoda, bo przekazałbym Ci informacje z pierwszej ręki. A tak muszę powołać się na doniesienia z portali internetowych. Swoją drogą to ciekawa sprawa – […]

Wiele, może nawet precyzyjniej – większość, Waszych maili wyraża przekonanie, że brak wpisu służebności w dziale III księgi wieczystej oznacza, że są spełnione przesłanki dla ustanowienia służebności przesyłu. Chodzi oczywiście o możliwość powołania się przez przedsiębiorcę na zarzut zasiedzenia służebności. Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia tego ograniczonego prawa rzeczowego – jak zatem wygląda sprawa […]