Monthly Archives

luty 2013

Dwa miesiące temu informowałem Cię o pytaniu prawnym Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącym przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu. Pytanie było ciekawe, jednak odpowiedź w zasadzie mogła być tylko jedna – roszczenie nie przedawnia się. Tak też orzekł Sąd Najwyższy we wczorajszej uchwale wydanej w sprawie III CZP 101/12. Uzasadnienie uchwały zamieszczę w Bazie wiedzy po jego sporządzeniu.

Niedawno zamieściłem w blogu zdjęcie roztopionego śniegu na jednej z toruńskich ulicy, jako przykład wykładni w orzecznictwie SN pojęcia urządzeń widocznych na potrzeby zasiedzenia służebności. Dziś w Wyborczej ukazał się ciekawy artykuł dotyczący historii sporu pomiędzy przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Poznaniu a Siostrami Urszulankami. Sprawa dotyczyła uregulowania stanu prawnego urządzeń ciepłowniczych na nieruchomości, a spór ogniskował wokół kwestii nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie. Wniosek przedsiębiorcy w tym przedmiocie został oddalony (w artykule błędnie wskazano na odrzucenie wniosku) przez sądy obu instancji, następnie skarga kasacyjna nie została przyjęta do rozpoznania. W rozmowie

Przez ostatnie 10 lat relacje właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców przesyłowych ogniskowały wokół problemu regulowania praw do nieruchomości zajętych w przeszłości na potrzeby urządzeń. O tym, że są to relacje nacechowane negatywnymi emocjami i niemożnością osiągnięcia kompromisu nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jest jednak szansa, żeby te relacje się ociepliły. Dlaczego? Z uwagi na planowane inwestycje w sieci dystrybucyjne i przesyłowe. O pilnej potrzebie rozwoju i modernizacji sieci mówi się już od dłuższego czasu, a jednym z ważnych aspektów tej dyskusji jest projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Póki co projekt ustawy korytarzowej

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych nadal nie został przekazany do Sejmu i obecnie trudno zakładać nagłe przyspieszenie prac. Obecnie trwa spór na szczeblu ministerialnym przede wszystkim odnośnie parametrycznego sposobu ustalania odszkodowania oraz planowania przebiegu korytarzy. Projekt, pomimo szumu medialnego, jak widać nie uzyskał priorytetowego charakteru, podobnie zresztą jak nowelizacje Kodeksu cywilnego w zakresie urządzeń przesyłowych, które również ciągną się niemiłosiernie. Więcej na temat przyczyn wstrzymania prac oraz szans na wdrożenie procedury ustawodawczej możesz przeczytać tutaj.

Stosunkowo często ostatnio Sąd Najwyższy orzeka na temat roszczenia z art. 231 § 2 K.c., czyli wykupu nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe. Niedawne orzeczenia dotyczyły terminu przedawnienia, obecnie Sąd Najwyższy zajął się kwestią  stosunku wartości nieruchomości do wartości urządzeń, a przede wszystkim sposobu ich ustalania (wyrok w sprawie V CSK 474/11 możesz pobrać w Bazie wiedzy). W tym zakresie rzeczywiście była potrzeba zajęcia jednoznacznego stanowiska. Sam prowadząc szkolenia często zżymałem się nad nieco dziwnym orzeczeniem SN w sprawie I CK 26/04, które nakazywało badać koszty przebudowy urządzeń poza nieruchomość, gdyż nie

1 2 Strona 1 z 2