Luty 2013

Często jestem przez Was pytany, co powinno zawierać pierwsze pismo w sprawie ustanowienia służebności przesyłu lub zaspokojenia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego. Odpowiadając w komentarzach pewne rzeczy muszę skracać i upraszczać, dlatego też przygotowałem wzory podstawowych pism wraz z omówieniem w formie e-booka, którego udostępniłem (zakładka “Pierwsze pisma” pod […]

Dwa miesiące temu informowałem Cię o pytaniu prawnym Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącym przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu. Pytanie było ciekawe, jednak odpowiedź w zasadzie mogła być tylko jedna – roszczenie nie przedawnia się. Tak też orzekł Sąd Najwyższy we wczorajszej uchwale wydanej w sprawie III CZP 101/12. Uzasadnienie uchwały zamieszczę w Bazie wiedzy […]

Niedawno zamieściłem w blogu zdjęcie roztopionego śniegu na jednej z toruńskich ulicy, jako przykład wykładni w orzecznictwie SN pojęcia urządzeń widocznych na potrzeby zasiedzenia służebności. Dziś w Wyborczej ukazał się ciekawy artykuł dotyczący historii sporu pomiędzy przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Poznaniu a Siostrami Urszulankami. Sprawa dotyczyła uregulowania stanu prawnego urządzeń ciepłowniczych na nieruchomości, a spór ogniskował […]

Inwestycje w nowe sieci

Przez ostatnie 10 lat relacje właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców przesyłowych ogniskowały wokół problemu regulowania praw do nieruchomości zajętych w przeszłości na potrzeby urządzeń. O tym, że są to relacje nacechowane negatywnymi emocjami i niemożnością osiągnięcia kompromisu nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jest jednak szansa, żeby te relacje się ociepliły. Dlaczego? Z uwagi na planowane inwestycje […]

Korytarze w impasie

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych nadal nie został przekazany do Sejmu i obecnie trudno zakładać nagłe przyspieszenie prac. Obecnie trwa spór na szczeblu ministerialnym przede wszystkim odnośnie parametrycznego sposobu ustalania odszkodowania oraz planowania przebiegu korytarzy. Projekt, pomimo szumu medialnego, jak widać nie uzyskał priorytetowego charakteru, podobnie zresztą jak nowelizacje Kodeksu cywilnego w zakresie urządzeń przesyłowych, […]