Styczeń 2013

Małe wywłaszczenie

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiają przedsiębiorcy przesyłowemu, który realizuje cel publiczny, uzyskanie prawa do posadowienia urządzeń na nieruchomości, nawet wbrew woli właściciela. Z tym oczywiście połączony jest obowiązek negocjacji i zapłaty słusznego odszkodowania. Ten stan ulegnie być może pewnym zmianom, bo jak wiesz, trwają prace nad ustawą korytarzową, ale nie o tym […]

Jak wiesz postanowiłem wziąć udział w konkursie na blog roku. Nie dlatego, że jestem przekonany o tym, że mój blog jest najlepszy, lecz dlatego, że takie konkursy to dobry sposób na popularyzację strony, tym samym na pozyskanie nowych partnerów do blogowej dyskusji. Mój blog stał się jednym z miejsc w Sieci, gdzie spotykają się osoby […]

Zarzut zasiedzenia służebności gruntowej (przesyłu) z punktu widzenia prawnika jest ciekawy, z perspektywy przedsiębiorcy zbawienny, a dla właściciela nieruchomości… parszywy. Często właściciele pytają, całkiem zdumieni, czy to jest możliwe, żeby ich roszczenia o zapłatę za korzystanie z nieruchomości zostały oddalone, pomimo niekwestionowanego ograniczenia własności i braku jakichkolwiek umów w przeszłości. Jeszcze większe zdumienie budzi kwestia […]

Ostatnio sporo zastanawiałem się nad roszczeniem negatoryjnym (o usunięcie urządzeń) i znaczeniem dla tego roszczenia wniosku o ustanowienie służebności przesyłu. Poruszyłem ten temat w niedawnym wpisie opowiadając się przeciwko zawieszaniu procesu negatoryjnego z uwagi na postępowanie o ustanowienie służebności, gdyż wola właściciela usunięcia nielegalnie posadowionych urządzeń powinna korzystać z pierwszeństwa. I tu obstaję przy swoim […]

Wyborcza o sile wyższej

Dziś na portalu wyborcza.biz ukazał się mój artykuł o możliwości potraktowania represji wobec właściciela nieruchomości jako siły wyższej uniemożliwiającej dochodzenie roszczeń w zakresie ochrony własności. Z artykułem możesz zapoznać się tutaj. To bardzo interesująca kwestia dla właścicieli nieruchomości, trzeba jednak pamiętać, że powołanie się na taką siłę wyższą wymaga udowodnienia represji w konkretnym przypadku. Nie wystarczą […]