Pechowe lato…

Urządzenia przesyłowe to temat pechowy dla ustawodawcy.

W 2008 r. udało się wprowadzić służebność przesyłu i znowelizować art. 49 Kodeksu cywilnego.

Dziś można dostrzec, jak znaczący był to sukces. Dlaczego? Bo tego czasu nie udaje się uchwalić żadnej ustawy w tym przedmiocie.

Latem zaginął gdzieś projekt nowelizacji, który przewidywał m.in. doliczenie posiadania służebności gruntowej do okresu zasiedzenia służebności przesyłu. Wyruszył z Wiejskiej 4 na Aleje Ujazdowskie 11. Według map Google to 650 m i 8 minut piechotą, a nie ma go już 4 miesiące.

Nie ma się co oszukiwać, już się nie odnajdzie.

Ten fakt nie boli tak bardzo jak świadomość, że posłowie plotą jakieś sieci w tajemnicy przed obywatelami. O co mi chodzi? W miejsce projektu określonego jako niekonstytucyjny, dwa tygodnie później pojawia się kolejny, jeszcze bardziej kontrowersyjny.

Ale w sumie jest ok, projekt trafia do Sejmu (druk nr 760), może tym razem się uda?

I znowu zawiał wiatr w oczy posłom, bo przesłane opinie Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorii Generalnej są negatywne. Co gorsza znowu poszło o pryncypia, znaczy Konstytucję.

Pamiętajmy jednak, że to lato było pechowe także dla twórców ustawy o korytarzach przesyłowych. Nie udało im się nawet uzyskać opinii innych ministerstw.

A  Twoim zdaniem, co jest przyczyną tych niepowodzeń?

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Listopad 7, 2012 o 12:30

Panie Piotrze
odnośnie projektu nowelizacji przedstawionego w druku nr. 760 i uchylenia art 305 (2)
Proponowane brzmienie art 305 (2a) zmienia istotę roszczenia właściciela nieruchomości które wynika z obowiązującego jeszcze art 305 (2) par 2.
“2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności
przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art.
49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w
zamian za ustanowienie służebności przesyłu.”
na
par. 1 “Właściciel nieruchomości, na której zostały wzniesione urządzenia przesyłowe w celu ich przyłączenia do sieci wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, może żądać od przedsiębiorcy wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności przesyłu”
co oznacza według Pana słowo “odpowiedniej służebności przesyłu”?
czy ma ono związek z par 3 i 4 tj. interes społeczno gospodarczy, uzasadniony interes właściciela nieruchomości, tak aby służebność stanowiła jak najmniejsze obciążenie?
W efekcie strefy ochronne wokół urządzeń będą wytyczane w mniejszym obszarze? Tj wytyczenia jej będzie dokonywał biegły uwzględniając poziomy natężenia pola elektromagnetycznego dla linii przesyłowych i nie powstaną już proste linie graniczne strefy ochronnej tylko zgodne z przebiegiem granicznych wartości ustalonych w wyniku pomiarów?
Strefy ochronne linii przesyłowych mają margines bezpieczeństwa który powoduje że są szersze niż by wynikało z pomiarów natężenia pola.

Odpowiedz

Piotr Zamroch Listopad 13, 2012 o 21:42

Panie Marku,
sformułowanie “odpowiednia służebność” pojawia się w uzasadnieniu projektu kilkakrotnie, jednak bez nadawania mu szczególnego znaczenia. “Odpowiednia” traktowałbym jako właściwa treściowo dla urządzeń przesyłowych, zatem taka która będzie umożliwiała wykonywanie niezbędnych czynności i zawierała nakaz adresowany do właściciela powstrzymania się od pewnych zachowań. Mówiąc inaczej słowo “odpowiednia” w tym przepisie jest przydatne, ale nie przypisywałbym mu zbyt dużego znaczenia. W każdym razie takiego szczególnego znaczenia nie da się odczytać na podstawie uzasadnienia projektu.
Mnie z kolei zaintrygowała raczej przesłanka ustanowienia – urządzenia, które mają być przyłączone do sieci. Co zatem z urządzeniami już przyłączonymi tzw. zaszłościami? Przepis o tym brzmieniu uniemożliwiałby ustanowienie dla nich służebności przesyłu. Ale, ale… To tylko projekt 🙂 Nie pierwszy i nie ostatni. Poziom jego nowatorstwa, czytaj kontrowersyjności jest na tyle wysoki, że nie ma dużych szans na uchwalenie.

Odpowiedz

Katarzyna Listopad 7, 2012 o 15:02

A może prościej? Odpowiednia służebność przesyłu czyli taka która stanowi możliwie najmniejsze obciążenie nieruchomości to służebność poprowadzona w sensowny sposób, np wzdłuż granicy nieruchomości. Nic nie stoi na przeszkodzie by sąd ustanawiając służebność jednocześnie zobowiązywał przedsiębiorcę przesyłowego do przebudowy istniejącej linii tak, by spełniała wymagania opisane w art. 288 kc.
A co do stref ochronnych, to zamiast je zmniejszać czy zwiększać należałoby chyba najpierw sprawić, by ich istnienie było powszechnie obowiązujące. Wtedy będzie się można dopiero zastanawiać, jakie te strefy powinny być – w jakiej odległości od linii określonego napięcia, w tym niskiego i średniego, bezpiecznie jest budować obiekty mieszkalne. Póki co, strefy są tylko w niektórych gminach i rzadko dotyczą wszystkich linii przesyłowych. Badanie natężeń pola e. też nie rozwiązuje problemu bo dotyczy tylko linii wysokich napięć.

Odpowiedz

Piotr Zamroch Listopad 13, 2012 o 21:48

Pani Katarzyno,
nakaz minimalizacji obciążenia nieruchomości zabudowanej urządzeniami już wynika z przepisów prawa i w tym zakresie nie trzeba tworzyć dodatkowych norm. Zgadzam się z Panią, że normatywne wielkości pasów eksploatacyjnych byłyby błogosławieństwem dla osób zajmujących się tą tematyką z obu stron. Widać to dobrze w praktyce funkcjonowania przedsiębiorców gazowniczych. Minister Gospodarki powinien przygotować projekt rozporządzenia regulującego te strefy na podstawie art. 21 projektu ustawy o korytarzach przesyłowych – pomimo jednak, że jest to projekt już oznaczony jako wersja 4.9, brak jest projektu takiego rozporządzenia.

Odpowiedz

GRAZYNA Listopad 14, 2012 o 16:29

Panie Piotrusiu! bardzo proszę jeszcze o dwa słowa dot. sposobu przeniesienia posiadania służebności …/ jutro mam rozprawę brrr/ – czy załącznik do zarządzenia ministra/…/ w sprawie podziału p…p…. i przekształcenia p…p..w spółkę tj. “wykaz składników majątkowych przekazanych i przejętych….. może być tym wymaganym dokumentem? Innych nie widzę w odpowiedzi na mój wniosek o służebnośc przesyłu.
Z góry dziekuję

Odpowiedz

Piotr Zamroch Listopad 14, 2012 o 19:22

Pani Grażyno,
co do zasady może to być dowód na przeniesienie posiadania – wszystko zależy od treści i szczegółowości załącznika.
Służebność gruntowa na potrzeby urządzeń jest prawem związanym z nieruchomością władnącą – wykazać zatem trzeba przeniesienie posiadania nieruchomości funkcjonalnie powiązanej poprzez sieć z Pani nieruchomością. SN obecnie lansuje tzw. przedsiębiorstwo władnące, wówczas w zasadzie wystarczające jest wykazanie przekształceń przesiębiorstwa – w mojej ocenie jednak ten kierunek jest wprost sprzeczny z przepisami obowiązującymi przed 3 sierpnia 2008 r.
Nie potrafię Pani odpowiedzieć bardziej konkretnie – trzeba zbadać treść załącznika i ustalić stanowisko przedsiębiorcy, czy oznacza nieruchomość władnącą, czy przedsiębiorstwo władnące.
Wszystko to jest nieco pewnie niejasne, a to już zasługa naszego Sądu Najwyższego, który w tym zakresie po prostu przeszedł sam siebie 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: