Maj 2012

W krótkiej notce o sobie napisałem o szkoleniach, jakie prowadzę na temat urządzeń przesyłowych oraz praw do nieruchomości, na których je wybudowano. Najbliższe szkolenie odbędzie się w Łodzi, a przeprowadzę je dla przedsiębiorców ciepłowniczych zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Izba jest bardzo aktywna w zakresie prac ustawodawczych między innymi w zakresie służebności przesyłu i […]

Niedawno pisałem o tym, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o ustanowienie służebności przesyłu. Jej staranne zredagowanie i załączenie mapy jest bardzo ważne, bo służebność przesyłu obciąża nieruchomość nie jako całość, lecz w konkretnym przebiegu urządzeń. Co to jasna zasada? Niekoniecznie. Dziś dla przykładu usłyszałem, że nie trzeba ustanawiać służebności dla przyłącza do drugiego […]

Jeżeli interesuje Cię służebność przesyłu, wiesz na pewno sporo o możliwości jej zasiedzenia, doliczenia posiadania Skarbu Państwa i o kilku innych rzeczach dla wtajemniczonych. Czy zastanawiałeś się jednak nad rzeczą najbardziej podstawową, jak sformułować zapisy umowy? Poniżej przedstawiam Ci jak według mnie powinny brzmieć jej istotne postanowienia. Nie jest to wzór umowy o ustanowienie służebności przesyłu, z uwagi na konieczność […]

Gdy wola jest, a mocy brak

Rozmawiałem wczoraj z rejentem na temat zwarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu przez wspólnotę mieszkaniową. Tematem nie były jednak zawiłości prawne kontraktu, lecz kwestia najbardziej podstawowa – co zrobić, żeby zawrzeć ważną umowę? Problem wynika z konieczności ustanowienia służebności przez wszystkie osoby współuprawnione do nieruchomości. Są trzy kategorie takich przypadków: współwłasność, wspólnoty mieszkaniowe i budynki […]

W czasie dyskusji na forum prawnym spore zdziwienie wywołało moje stwierdzenie o możliwości żądania ustanowienia odpłatnej służebności dla przyłączy służących wyłącznie właścicielowi nieruchomości. Osoba zadająca pytanie nie chciała jednak wcale otrzymać wynagrodzenia, jej problem polegał na tym, że nieruchomość była już obciążona służebnościami i nie chciała kolejnej. Czy zatem konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu dla […]